Historie golfu 46

Mariánské Lázně za mého mládí 

   ( Fotky jsou staré 60 let staré i víc

Tento text jsem dostal dne 11. 2. 2019 od Renné Goldscheiderové - Machové do e-mailu 

Fotky jsou krásny, ale vis, ze jsou téměř 60 let starý, to je děs, ze už tolik pamatujeme.

Tomášek Hradecký se psem v kočárku 

Matka Dadulka Hradecká s Tomáškem

 Karlička Nováková Tomášek Hradecký Jiří Fürst 

 Jiří Fürst, Karlička Novákvá a Tomášek Hradecký  Tomášek Hradecký s Matkou Dadulou Hradeckou  Pravděpodobně Jiří Fürst 

 Petr Robětín a Tomášek Hradecký  Tři nerozluční kamarádi René Goldscheiderová - Machová Tomášek Hradecký a Jiří Fürst  

Jiří Fürst Karolinka Nováková a Tomášek Hradecký

  Tomášek Hradecký a Jiří Fürst v restauraci v klubovně 

 Tomášek Hradecký s praporkem 18cté jamky 

 Tomášek hradecký  Tomášek Hradecký  Jiří Fürst Tomášek Hradecký a Karlička Nováková na procházce po golfovým hřišti 

 Nelozluční kamarády Tomášek Hradecký a Jiří Fürst  Tomášek Hradecký v kočarku u prvního stolu  

 

 Pavděpodobně je to Mirek Vostárek ? ? ? 

 Karlička Nováková a Bernardy??? 

 Pravděpodobně Jiří Fürst 

 Tomáše Hradecký s pravděpodně Jiřím Fürstem 

 Stůl u kterého sedávala babička Karlička Nováková a všechny golfisté u ni nechávali vzkazy a hlídala golfové hole

 Zahrádka před klubovnou u stolu sedí Karlička Nováková ( Stožár s vlajkou stál u patingreenu, který byl menší a u něj vždy bylo vyhlášený turnajů )

 Babička Karlička Nováková

 Touto čestickou jsme chodili z klubovny domů. kde jsme dva měsíce byli na prázdninách a matka na dovolené ( přes jamky 17 a 5 (dnešní 6 ) k Jejkalům 

 Touto čestickou jsme chodili z klubovny domů. kde jsme dva měsíce byli na prázdninách a matka na dovolené ( přes jamky 17 a 5 (dnešní 6 ) k Jejkalům