Miloslav Plodek

 

Miloslav Plodek

 Míla Plodek

Je uváděn do Síně slávy českého golfu za obětavou organizační práci pro český golf v létech 1958 až 1975. S golfem přišel do styku jako jeden z klánovických caddies a to záhy po otevření klánovického golfového hřiště v roce 1938. Jako s hráčem se s ním setkáváme poprvé v roce 1948, kdy reprezentuje Golf Club Praha při utkání s Golfovým klubem Líšnice. V roce 1958 je jedním z iniciátorů založení golfového oddílu při TJ Dynamo Praha. Předním činitelem českého golfu se stává v roce 1962, kdy je zvolen předsedou Řídící komise golfu. V roce 1968 byl založen Československý golfový svaz a Miloslav Plodek se stal jeho předsedou. Tuto funkci zastával až do své smrti v roce 1975. V roce 1969 se spolupodílel na založení tělovýchovné jednoty Golf Club Praha, která si jako hlavní úkol stanovila výstavbu golfového hřiště v Praze. Velkou měrou se zasloužil o pozdější vybudování motolského hřiště. Miloslav Plodek vedl československý golf v dobách pro tento sport krajně nepříznivých. Díky velkému pracovnímu nasazení i schopnosti konstruktivně jednat s nadřízenými tělovýchovnými i politickými orgány dosáhl toho, že český golf se opět, po téměř deseti letech silného útlumu, začal rozvíjet jak po stránce sportovní, tak členské. Plodek v jistém smyslu dělal prostředníka mezi dvěma zcela odlišnými prostředími, prostředím golfu, s jeho tradičními zvyklostmi, a nadřízenými orgány všeho druhu, pro které bylo hraní golfu projevem otevřeného třídního nepřátelství. V jistém slova smyslu poskytoval golfu svojí osobou určitý ochranný štít. Po Plodkově smrti, zhodnotil František Krčma, jeden z autentických svědků činnosti Miloslava Plodka, jeho úlohu slovy: „Byly doby, kdy Plodek dělal všechno a do všeho. To mu zůstalo, i když už to dělat nemusel, ale přesto dál dělal. Nepamatuji problém, ať jakékoliv kvality či kvantity, aby byl projednáván bez jeho iniciativy, zásahů a účasti. Nakonec to ani nebylo zásadně ke prospěchu věci, protože bagatelní záležitosti ubíraly čas zásahům velkorysejším a lidé si nemravně zvykli, že co neudělají oni, udělá za ně Míla. Někdy mi připadal jako kapitán lodi, který si vzal na starost i službu u kormidla, pomoc v kuchyni a při mytí paluby. Přesto zůstane pravdou, že vše, u čeho byl, dopadlo lépe než to, co mu uniklo.“ Miloslav Plodek zemřel ve svých nedožitých 46 letech. Jeho uvedením do Síně slávy českého golfu výbor ČGF oceňuje skutečnost, že se významnou měrou zasloužil o český golf. 

Terezka Plodková ( vnučka Míli Plodka) s Tomáškem Hradeckým 

Setkání po 42 letech nebo více lety  s Tomášem Plodkem 

 Tomáš Plodek a Tomáš Hradecký Klánovice 27. 2. 2016

Vzpomínka na Dětský Vánoční turnaj dvojic Tiger Cup 20. 12. 2009 

 Tomášek Hradecký a Plodková - Kavalcová Helena, kteerá je vyjevná protože tam potkala mnoho známích které si je pamatuje jako malá holčička. Erpet 20. 12. 2009

 

 Matka a dcera Kavalcovi Erpet 20. 12 2009