Skaut Junák Klánovice 1968 - 69

Skaut Junák Klánovice 1968 - 69

Tomášek skaut 

Morseová abeceda 

 O víkendu jsem našel Skautskou radiovku. Tak jsem si ji nasadil a vyfotil jsem se ( možná že tu radiovku nosili dívky a ne hoši ) 


Junácké heslo "Buď připraven"

Zákon junáka:

1. Junák je pravdomluvný

2. Junák je věrnýa oddáný 

3. Junák je prospěšný a pomahá jiným

4. Junák je přitelem všech lidí dobré vůle a bratrem každeho junáka

5. Junák je zdvořilý 

6. Junák je schráncem přírody a cenných vytvorů lidských

7. Junák je ppošlušný rodičů, představených a vůdců

8. Junák je veselé mysli 

9. Junák je spořivý 

10. Junák je čistý v myslení, slovech a skutcích

Junácky slib:

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlepe

1. milovati vlast svou socialistickou republiku Československou a sloužiti ji věrně v každé době.

2. plniti povinnosti vlastní a zachovati zákony junáka, 

3. duší a tělem býti hotov pomahat bližnímu. 

Junácka Hymna 

Slova Fr. S. Procházka        hudba: K. Kovářovic 

Junáci vzhůru,volá den, 
luh květem kývá, orosen, 
sluníčko blankytem pílí, 
před námi pouť vede k cíli. 
Junáci vzhůru volá den, 
junáci vzhůru volá den. 
 

Nás neomýlí nástraha, 

jest na stráži nám odvaha, 

jsme silni svalem i duší, 
jak růže krásný čin sluší, 
nás neomýlí nástraha! 
nás neomýlí nástraha! 
 

A každý z nás vždy přímo stát 

a před nikým šíj neshýbat, 

do očí pravdu a v pýše 
jen vlast svou výše a výše. 
Tu každý z nás vždy duší stát! 
Tu každý z nás vždy duší stát! 
 
 Chcem věrni zůstat také dál 
čím k lepšímu duch mladý vzplál, 
poslušni vnitřního kynu 
muži budem krásného činu. 
Chcem věrni zůstat také dál. 
Chcem věrni zůstat také dál. 
 
 
Junáci,vzhůru ,volá den! 
Buď připraven buď připraven! 
V obraně dobra a krásy, 
dožiješ vlasti své spásy. 
Junáci,vzhůru,volá den! 
Buď připraven,buď připraven!

Pokřik: Je nás stalé víc a více 

            kde sloužíme republice.

           Voláme co stačí plíce:

           vše pro skáutské Klánovice 

 

Skaut Junák 1968 – 69

V roce 1968 tady byl založen Skaut Junák učitelem Hauftem. Tak mě tam sestra Dadula přihlásila a chodil jsem do Skauta. Nevím to jistě, ale myslím, že nebyl nikdo, kdo by vedl dívky. Tak byl výlet, na který byli pozvaný rodiče, tak šla i moje matka Dadula a dívky si ji vybrali za náčelnici a začala vest dívky.    

Foto


 

Slib junáků a skautek

 

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:

 

- sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době

 

- plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské

 

 - duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti a bližním.

 

 

 

 Věřící skauti mohou připojit: "K tomu mi pomáhej Bůh!"