Jak se dělají golfové hole a míčky

Jak se dělají dřevěné golfové hole 

                

Jak se dělají golfové míčky