Historie golfu 3

 

Historie golfu psána L. P. panem Otakarem Řezáčem na psacím stroji a dopsané Václavem Mikutou

Počátky českého golfu

Vzpomínáme- li letošního roku 65 let založení golfu v Karlových Varech musíme při této příležitosti vzpomenuti i na vznik českého golfu.

Bylo to dávno před první světovou válkou asi v roce 1899 na staré Císařské louce v Praze, kde se tehdy konaly součastně i dostihy. Jistě bylo náhodným divákům zvláštní počínání několika sportovců, kteří přišli z Prahy a našli různá nářadí a hole. Vyslali mladého hocha kupředu, který v určité vzdálenosti vyvrtal malou jamku a do ní zapíchnul červenou vlajku. Hráči potom tloukli s přinesenými holemi podobným palicím do malého míčku směrem k červenému praporku s dohráním míčku do jamky. Potom se opět vyvrtala nová jamka a stejným způsobem se hrálo dál. Tak byl v Praze poprvé hrán golf. Tito pionýři golfu, kterým stačil kus nepěstěné louky k provozování jejich sportu byli Eberman známý průkopník tenisu, Havrda, Libowický a další. V roce 1901 opouští tito golfisté Císařskou louku kvůli rušícím divákům a hledáním nové cvičiště na Písečném vrchu. Na tomto tehdy pustém místě, se pouze sem tam pásly krávy. Přirozeně nedá se mluviti o nějakém golfovém hřišti, ačkoliv terén se svými pahorky a příkopy byl provozování golfu mnohem příznivější než na Císařské louce. Hrálo se stejným způsobem jako na Císařské louce a těchto her se již zúčastnilo více nových golfistů a přistupuje i baron F. Ringhofer.

 Období od roku 1904 – 1939

Rozhodnutí c. k. místodržitelžitelství v Praze ze dne 29. září 1904 č. j. 204918 povoluje se Pánskému šermířskému klubu v Karlových Varech dle usnešení valné hromady ze dne 6. září 1904 změniti název na Mezinárodní sportovní klub v Karlových Varech. V podané žádosti uvedli, že klub mimo šerm bude propagovati golf a tenis a tom jednak pro nemocné jako doplněk lázeňské léčby a jednak i pro potěšení zdravích společníků pacientů, ale součastně i pro dospívající mládež, jako účel výchovy a zdravotní.

Za podpory městské rady, která klubu povolila užívaní městského znaku bylo ihned budováno na loukách Císařského parku 6 tenisových dvorců a golfové hřiště s 9 jamkami a nutnými šatnami. Tato podpora městské rady byla velmi značná, neboť pozemek patřil jednak městu a jednak A.S. Grant hotel Pupp, jehož vedení bylo velkým propagátorem golfu v Karlových Varech. Jako důležitého propagačního prostředku města v cizině. Golfové hřiště v Císařském parku bylo na tehdejší dobu krásné položené v údolí říčky Teplé, mělo 9 drah, které se sice křižovaly, ale hrálo se pětkrát přes řeku. V roce 1905 byla již vybudována i klubovna ve švýcarském stylu z hrazeného zdiva. V roce 1906, 16. 7. se hrál první turnaj o stříbrný pohár, věnovaný knížetem Fürstenbergem, za silné mezinárodní účasti a vyhrál jej Diaz Albertini, Paříž.        

V roce 1905 dochází k založení dalšího golfového klubu a hřiště v Mariánských Lázních. Hřiště bylo slavnostně otevřeno v roce 1906.

V roce 1913 vzniká pak další hřiště ve Volešovicích u Prahy, jako soukromé hřiště barona Ringhofera a součastně i první hřiště na Slovensku v Piešťanech.

V Praze samé, přesto že byli zájemci, kteří hráli v Karlových Varech, Mariánských Lázních nebo v cizině, hřiště nebylo, ačkoliv svá hřiště měla již Vídeň v roce 1901 i Budapešť v roce 1902. V roce 1924 podařilo se konečně výboru, v němž byl hlavní iniciátor zřízení golfového hřiště v Praze anglický vyslanec Sír Georgie Clerk, dále Ing. Jahn a Ringhofer, prosadit zřízení golfového hřiště v Praze na pozemku vojenského cvičiště v Motole.

V roce 1925 povolilo toto pronajmutí MNO a 21. července 1925 svolilo i město Praha. Pronájem hřiště byl velmi krutý, neboť absolutní pán tohoto hřiště bylo vojsko, které hřiště stále používalo k výcviku a hráči mohli hrát pouze odpoledne a v neděli za předpokladu, že vojsko cvičiště nepotřebovalo. První turnaj byl pak uspořádán 2. října 1927 a vítězem byl Dr. Ryznar. V roce 1927 se renovuje hřiště v Piešťanech v roce 1928 vzniká další hřiště v Lišnici u silnice Praha - Dobříš a Golf  club – Lišnice.

Součastně v této době se již uvažovalo v Karlových Varech a hlavně v roce 1928 – 29 v důsledku přeplnění hřiště v Císařském parku z popudu Mezinárodního sportovního klubu o vybudování nového již 18 jamkového hřiště, které by plně odpovídalo sportovním nárokům.  Podobná snaha byla i mezi členy městské rady, neboť ta měla plně pochopení pro skutečnost, jakou je dobré golfové hřiště pro lázeňské město. Mezinárodní sportovní klub pověřil projektanta golfového hřiště ve Vídni „ Inter Country Club, Vídeň – Lainz“ Ing. F. Grosse vyhledáním vhodného místa pro nové golfové hřiště v okolí Karlových Var a zkoumáno místo na Mecsery louce, u Velkého rybníku a na Vítkově vrchu. Konečně zvítězilo místo u silnice na Prahu v Olšových Vratech a vybudování svěřeno pařížskému architektovy C. Noskovskému, který sebou přivedl světového odborníka na budování jamkovišť, Varina. Hřiště bylo vybudováno v době hospodářské krize a dle podmínek mohli být pomocní dělnici jedině z Karlových Varů, číšníci, holiči, vrátní a podobné služby. Původní rozpočet 8.000.000na hřiště a klubovnu byl značně překročen a jen samotné hřiště stálo 12.000.000. Toto mistrovské hřiště bylo dohotovené již v roce 1932, ale nemohlo bytí otevřeno, jelikož scházela i nejnutnější klubovna. Teprve po dokončení, alespoň provisorní šatny a umývárny, bez restaurace, bylo toto nejkrásnější hřiště otevřeno 30. července 1935 v 11 hodin. starostou města A. Schreiterem von Schwarzenfeld, který ve svém zahajovacím proslovu zdůraznil, že mimo sportovní účel bylo vybudování tohoto hřiště u sociální dílo. Slavnostnímu otevření byli přítomní mimo celou městskou radu zástupci státních úřadů, starosta něsta Mariánské Lázně a Františkovy Lázně za Český golfový svaz Dr. Jahn a rakouský golfový svaz Ing. F. Gross. V roce 1930 a později se hrál golf ve Františkových Lázních, ale asi pro malý zájem zanikl jako v Tatranské Lomnici, neboť v evropské ročence za rok 1932 byl založen Český golfový svaz, jehož založení sympaticky kvitovali golfové svazy všech evropských zemí. Prvním předsedou byl Dr. Jahn. V tomto roce uspořádal Golf klub Praha první ročník amatérského mezinárodního mistrovství v Motole a vítězem byl S. Samek, Berlín. Mistrovství žen se konalo v Piešťanech a zvítězila E. von Szlavy, Maďarsko. II. ročník 1933 vyhrál poprvé Čech Hano Tonder. V roce 1934 přistoupil ISCC a Golf klub, Mariánské Lázně do Českého golfového svazu a tím nastal nový rozvoj této mistrovské soutěže, když v důsledku přátelských styků se západočeskými lázněmi byla tato hřiště k dispozici, jako dějiště mistrovství. Mariánské Lázně dodali mistrovství v roce 1935 velmi pěkný rámec a šampionát skončil úspěchem prazského hráče J. Bečváře.

V této době vzniká i golf v Brně, kde se hrálo rovněž na vojenském cvičišti a vznikl i další zprvu kroužek Třenšín s hřištěm v Leleticích u Strakonic vedení nezapomenutelným Arturem Štikou.

V roce 1936 hraje se opět v Mariánských Lázních a zvítězil v amatérech J. W. Baily, USA a otevřeném mistrovství Mark Seumour.

V roce 1937 přistupuje již nejkrásnější hřiště ČSR karlovarské a zvítězil v amatérském mistrovství Count J. de Bendern, Anglie a v ženách opět Eva von Szlavy, Maďarsko. Otevřené mistrovství hraje se opět v Mariánských Lázních a zvítězil v něm tehdejší mistr Henry Cotton, který po skončení mistrovství v Mariánských Lázních sehrál exhibici v Karlových Varech a tak pochválil nové hřiště, že projevil přání, aby příštího roku bylo hráno otevřené mistrovství na tomto krásném hřišti. Dne 20. listopadu 1937 dochází pak km ustavení Evropské golfové asociace v Luxemburgu, kdy československý golf byl representován M. Švestkou a Dr. Ing. J. Charvátem. Tato asociace pak sestavovala evropskou termínovou listinu. V roce 1938 bez jamkovišť, ale na bezvadném trávníku drah a odpališť za nádherného letního dne bylo klánovické hřiště bez jakýchkoliv formalit dne 25. června 1938 provisorně odevzdáno do provozu. Na 30 hráčů se dostavilo, aby po prvé po létech golfového strádání okusilo slasti hry na skutečném golfovém hřišti. Hrálo se provizorní jamkoviště, ale oč byly i tyto lepší, než dosavadní jamkoviště na hřišti v Motole. Projektantovi ke hřiště Dr. Ing. Charvátovi dostalo se hojné blahopřání ke hřišti, které nenadchlo pouze svou golfovou hodnotu, ale dostalo se i nádherou přírody do srdcí všech milovníků přírody, jakými golfisté jsou.   

Dámské mistrovství bylo již poprvé hráno v Klánovicích ve dnech 20-22 srpna 1938 a zvítězila těsně L. Raudnizerová, Mariánské Lázně před Linbartovou, Praha.

III. otevřené mistrovství bylo hráno dle přání mistra světa H. Cottona v Karlových Varech ve dnech 24-26. srpna 1938 již ve stínu blížících se politických bouří. Magnetem byl ovšem Herry Cotton a nikdo nelitoval, co ukázal tento čaroděj golfových holí. Zvítězil na 72 jamkách s výsledkem 282 ran, 2 W. Laidlew 293 3 Artur Lerr 294. Bylo zvláště oceněno velké pochopení karlovarských sportovců, kteří s velikou péči a obětmi mistrovství provedli. VI. amatérské mistrovství se hrálo v dnech 28/30. srpna 1938 v Mariánských Lázních a ve finále zvítězil, Hano Tonder. Praha nad majorem B. Shannon, Hong-kong v poměru 3:2. Tím skončily soutěže na západočeských hřištích a nastala osudná doba jejich odtržení a tím i klesla tato hřiště stejně jako hřiště ve Vídni na úroveň provinčních hřišť.

V roce 1939 hraje se ještě mezinárodní mistrovství v Klánovicích a zvítězí v něm opět Hano Tonder a v ženách Linhartová, Praha.

Před druhou světovou válkou byla v provozu tato hřiště: 18 jamková v

 Karlových Varch

 Mariánských Lázních  

9 jamková    Karlových Varech

 Klánovicích

 Piešťanech  

a další hřiště v Leteticích, Volešovicích a na Lišnici celkem 8 hřišť

V roce 1939 se hraje naposledy 1/7 1939 nejstarší karlovarská soutěž od roku 1906 „ Fürstenbergův pohár „ a zvítězil Otto Heuer, Mnichov, 15-16/7 Good Will Cup a 29/7 Plumo- Cup a zvítězil Dr. Robert Müller, Karlovy Vary. V roce 1938 po  okupaci Karlových Varů musel ISCC změnit své jméno na Karlovarský tenisový a golfový klub, Karlovy Vary.

 

Karlovarský golf po druhé světové válce

Po ukončení druhé světové války byla v provozu pouze hřiště v Klánovicích, Mariánských Lázních a Lišnici. Zanikla úplně hřiště ve Volešovicích, Leleticích a v Piešťanech. Téměř úplně byla zničena obě hřiště v Karlových Varech. Dolní 9ti jamkové hřiště bylo po válce v důsledku závěrečních válečních události poškozeno. Během války byly rozebrány a spálený můstky přes Teplou, klubovna zničená za 60% a to inventář úplně rozebrán. Nové krásné 18ti jamkové hřiště v Olšových Vratech bylo zarostlé, zpustlé a z dřevěné klubovny zbyl pouze komín. Po válce sice uvolnil ministr vnitřního obchodu Pietor částku 1, 000. 000.- na obnovu horního hřiště, ale bohužel nenašel se nikdo kdo by se obnovy ujal. Hřiště v Mariánských Lázních přečkalo válku lépe, bylo obsazeno Američany, kteří na hřišti hráli a 10 dubna 1947 byl obnoven i zde český golf na ustavující schůzi v hotelu Savarín za účasti místopředsedy Golfového svazu A. Štiky a zvolen předsedou Karel Adam, kapitánem Ivo Tonder. Tento první výbor provedl rekonstrukci hřiště, a pozval jako greenkeepera Harolda Leese z Anglie na doporučení golfového svazu ČSR. Na podzim téhož roku přichází Mariánských Lázní vynikající tenisté manželé Novotných a Jiří Novotný byl pak významným pracovníkem golfu v Mariánských Lázních, i golfu zapadočeského a jeho manželka pak mistryni až do zániku amatérského mistrovství v roce 1950

Počátky karlovarského golfu v roce 1949                    

Krásné olšovovratské hřiště dále pustlo. Na schůzi Českého kynologického klubu v Karlových Varech 30. března 1949, když město nechtělo povolit pro kynology cvičiště psů v zajmu klidu v lázních, bylo usneseno pořádat o golfové hřiště, které mělo bytí zrušeno a odůvodněním, že budou dva členové hrát golf a ostatní cvičiti psy. A již 1. dubna zakoupil A. Červenka u vetešnic 2 vaky a 7 dřevěných holí. V sobotu 2. dubna 1949 vyrazili se Řezáč a Vanzara na hřiště v Čisařském parku ohlédnouti terén a při prohlídce klubovny nalezena vrtačka na jamky a bylo ihned přikročeno k vrtaní 7 jamek bez pouzder vzdálených 20 – 30 m a tak „hřiště“ připraveno na neděli. V neděli pak 3 dubna 1949 vyrukovali všichni karlovarští kynologové, kteří se chtěli obětovati pro své psy a založitití golfový spolek, aby se mohlo cvičit. I zapůsobila tato hra pokud se to snad lze nazvati golfovou hrou na přítomné manželé Červenků, Mikutů, Řezáčů, Žídků a Venzarů, že ještě týž den v restauraci U Brouků se rozhodli tento sport pěstovati a založili ihned klub. Během jednoho týdne bylo vše oběháho a hlavně povoleno. Souhlas dali stavební úřad města, lázeňské ředitelství, Čs. hotely, T.J. Sokol, krajský výbor Sokola a v sobotu již podána žádost pro radu JNV, Karlovy  Vary. Ihned byly zahájeny práce na odklizování pohozených, zbytků zbraní a všech na hřišti nežádoucích předmětů, zahrabány vykopané zákopy, zbytky a vypálena stařina inu jedinečné nadšeni lidi, kteří neměli o golfu nejmenší znalosti mimo náčelníka Venzary, který viděl hrát golf za války ve Skotsku. Dne 17. – 18. dubna 1949 o velikonočních svátcích hrána již pokusná soutěž a líbilo se to ještě víc jak 3. Dubna. Zajeli jsme si 28. dubna prvně správné hřiště do Mariánských Lázních a závidíme jim toto krásné upravené hřiště. Kdyby na hřišti v Olšových Vratech byla alespoň částečně zachována klubovna a lepší spojení z města jistě bychom se rozhodli pro horní hřiště, neboť celkem neznalost golfu, slušná klubovna a příhodné spojení autobusem města mluvilo vše pro dolní hřiště i když Dr. Hano Tonder projevil obavy nad touto marnou práci. JNV, Karlovy Vary pod číslem 13326 ze dne 10. května 1949 pronajal dolní hřiště za nájemné Kčs 100,- ročně. Tehdy nám jedinečně pomáhal člen rady A. Dušek a ředitel městského důchodu E. Novotný. Po vyřízení, těchto nutných formalit dochází 19 května 1949 k ustavení golfového oddílu při T.J. Sokol, Karlovy Vary v restauraci Krásná královna a jako hosté byli přítomní A. Štika za ČOS, starosta T.J. Sokol Franěk, K. Nedl za tenis J. Stangl krajský vedoucí sportu a J. Fabián za časopis Práce. Na ustavující schůzi zvolen tento výbor

                               Vedoucí oddílu            Otakar Řezáč

                               Zástupce                     Marie   Řezáčová

                               Jednatel                      Václav  Mikuta

                               Pokladník                    Jaroslav Sedláček

                               Náčelník                      František Venzala

                               Správce hřiště             Alois Červennka

                                   „         klubovny       Štěpánka Červenková

                                   „         inventáře       Antonín Kozel

První soutěž po okoukání v Mariánských Lázních jsme sehráli na 9 jamek a zvítězil jako první A. Kozel 64 a S. Sedláčková 86. Sušíme seno, upravujeme hřiště, čistíme klubovnu a končíme sezónu 16 října 1949 oddílovými přebory a prvním přeborníkem oddílu se stal br. Červevenka a v ženách s. Řezáčova. Ale horní hřiště stále přitahovalo a konečně 30. záři 1949 bratři Řezáč a Soukup okusili si zahráti v Olšových Vratech a šlo to lépe jak na dolním a bylo rozhodnuto příští rok hrati na horním hřišti, což potvrdilo i usnešení schůze 7. Listopadu. Při našich těžkostech i starostech jsme nezapomínali i na organizační povinnosti a tak z našeho popudu dochází 18. prosince 1949 k ustavení krajského golfového výboru Sokola v Mariánských Lázních a zvolen tento výbor

                       předseda                          Otakar Řezáč  Karlovy Vary

                       mistopřed.                  Dr. Ladislav Bartůněk  Mariánské Lázně

                       jednatel                            Václav Soukal  Karlovy Vary   

                       náčelník                     Dr.  JIŘÍ Novotný  Mariánské Lázně

                       pokladník                          Alois Červenka  Karlovy Vary

                       vzdělavatel                       Rudolf Uxa  Mariánské Lázně                  

                       členové výboru                 Adéla Novotná Mariánské Lázně                                 

                                                                Marie Kheilová    =         

                                                                Metoděj Dušek    

                                                                Miloslav Lath    Karlovy Vary

Srovnáním dolního hřiště a hřišti, které jsme viděli v Mariánských Lázních a Klánovicích rozhodnuto požádati o pronájem hřiště v Olšových Vratech a rada JNV Karlových Varech ve své schůzi 16. prosince 1949 pod číslem 5629 pronajímá golfovému oddílu Sokola i toto hřiště na dobu pěti let opět za nájemné Kčs 100,- a tím se stal golfový oddíl nájemcem obou hřišť.     

Obnova hřiště v Olšových Vratech rok 1950   

Pracovní elán u členů neustál a 12. února 1950 možno nazvati zahájením prací na horním hřišti, neboť celé nedělní odpoledne pracovali všichni členové na vysekávaní nejhoršího plevele janovců. Nejen prací členové budovali golf v Karlových Varech, ale i absolvováním přespolního běhu, jízdy na kole a vrhem granátu bojovali o Tyršův odznak zdatnosti nařízené to soutěži pro všechny sportovce. l. výroční schůze s přehledem vykonané práce a plánem dalších prací v roce 1950 se konala 3. března 1950 za přítomnosti zástupce ČOS  A. Štiky, starosty a jednatele Sokola Fraňka a Tichého a zvolení na rok 1950 tento výbor

                 vedoucí  oddílu             Otakar Řezáč        

                 zástupce                       Božena Mikutová

                 jednatel                         Václav  Mikuta

                 náčelník                         František Venzala

                 pokladník                       Štěpánka Červenková

                 správce  hřiště                Alois Červenka

                               inventáře          Antonín Kozel

                               klubovny           Marie Řezáčová

               referend   TOZ                  Václav Soukal

První pokus posekáni dráhy nalezenými sekačkami na dráhy 25. března 1950 pásovým motocyklem ze zimního stadionu neuspěl, bylo nutno nejprve sekačky řádně rozebrat této funkce se dobrovolně ujal Václav Mikuta.  Naposledy sehráli členové l. ročník soutěže 3. duben 1949 ještě na dolním hřišti a zvítězil F. Venzara a B. Mikutová.    

Konečně 9. dubna 1950 zahajujeme první soutěž na horním hřišti, které předcházel dar členů Řezáče, Soukala a Venzary správci hřiště na bílou sobotu krásně posekanou jamkou č. 3 svému správci hřiště Červenkovi, a sice velikonoční soutěž „Vzkříšení golfu v Karlových Varech a zvítězil v mužích br. Soukal a v ženách s. Mikutová.

Plníme i jiné povinnosti, zúčastňujeme se průvodu na 1. máje a vážně uvažujeme a ihned jednáme o výstavbu sebemenší klubovničky. Již 10. května 1950 kupujeme dříví na krovy, bouráme starou pec, opracujeme cihly na bouračkách a při tom patroni jamkovišť již pravidelně sekají své jamky, upravuji písčité překážky. I když nás ČOS golfové náčelnictvo podceňovalo a s námi celkem nepočítali a a také nás nezařadili do soutěží oddílů, hrajeme 28. – 29. května 1950 se Sokolem, Mariánské Lázně a máme i dvoudenní školení od našeho přítele A. Štiky. Prvním velmi důležitým mezníkem bylo zahájení sekání drah 27. června 1950 s traktorem, který nám bezplatně opatřil a zapůjčil F. Suchánek a výborně seřízenými sekačkami V. Mikutou, neboť tím okamžikem i dráhy již dále nepustli a hřiště se stále a stále lepšilo. Tomuto sekáni drah ovšem předcházelo vždy kolektivní vyčištění drah, vysekání janovců a vřesu, sesbíráním kamenů a vysekáním krásných sice bříz, ale překážejících ve hře. I stavba klubovny sice malé, ale naší byla zahájená v sobotu 22. července 1950 a dokončena za 4 soboty a neděle.

Krajský výbor Sokola golfový odbor uspořádal v Mariánských Lázních „ Mistrovství karlovarského kraje“ ve dnech 16. – 17. června 1950 a zvítězil M. Vostárek, Sokol Hvězda Teplá a v ženách A. Novotná, Sokol Čsl. Lázně, Mariánské Lázně. Účast Mariánské Lázně 14 a Karlovy Vary 7. I když jsme byli naprostí začátečnici a znalosti golfu jsme měli poskrovnu přece jsme si troufali a uspořádali již druhý rok našeho trvání veřejnou soutěž „ Karlovarský pohár“ a jelikož jsme neměli dosud hřiště v pořádku, hráli jsme tento pohár v Mariánských Lázních. Uspořádaní a provedení soutěže bylo dle ČOS velmi dobré a obdrželi jsme první pochvalu od tohoto jinak na nás přísného ústředí a zvítězil v mužích br. H. Tonder, Praha v dorostu br. J. David, Praha a v ženách A. Novotná, Sokol Čsl. Lázně, Mariánské Lázně. V roce 1950 odpraracováváme  celkem 2 535 brigádnických hodin.

Rok 1951

lll. Výroční schůze se konala 26. ledna 1951 a zvolen na sezonu 1951 byl tento výbor:

                   vedoucí oddílu                        Otakar Řezáč

                   zástupce ved.                         Miloslav Lath

                   jednatel                                 Václav Mikuta

                   náčelník                                 Václav Soukal

                   pokladník                               František Venzara

                   správce hřiště                         Alois Červenka

                                klubovny                   Marie Řezáčová

                                inventáře                  František Müller

Dne 29. března zaniká T. J. Sokol a golfový oddíl se rozhoduje pro Závodní jednotku JNV. V neděli 15. dubna 1951 po dopolední vánici byla sehrána soutěž „49“,Červenka, Mikuta, Řezáč a Venzera. I když jsme byli malý oddíl přesto jsme byli zastoupení ve výboru závodní jednoty JNV i krajském výboru tělovýchovy.

Další úprava hřiště, hlavně po stránce odborné a výhledového udržování si vyžádala přece jen odborníka. Na tuto odbornou poradu jsme si pozvali našeho nejlepšího znalce v oboru architektury a budování hřiště Dr. J. Charváta. Ve dnech 2. – 3. června 1951 prohledl si celé hřiště včetně ještě neupravených drah, doporučil a vytýčil další úpravy na hřišti. Jeho ocenění jako významného odborníka naši dosavadní práce bylo významnou vzpruhou pro členstvo, aby ještě více se věnovalo budování hřiště.

Ihned jsme znovu žádali, ačkoliv jsme byli pětkráte odmítnutí o povolení zbourati klubovnu na dolním hřišti a přenésti tuto na horní hříště. Odmítnutí znovu jsme žádali a přece jsme docílili, že nám bylo toto zbourání klubovny povoleno a ihned se dole bouralo a připravovala se stavba verandy, přim které se zvláště vyznamenali členové F. Müller, F. Suchánek a V. Štětina. Rozbourání a stavění verandy si vyžádalo tolik práce, našich členu, že se pracovalo každou sobotu a neděli. Tento pro naše hřiště příznivý rok jsme pak zakončili nezapomenutelným silvestrem u Mikutů. V tomto roce přistupují i manželé Chlapcoví.             

Rok 1952

Silvestrovský nápad předsedy a na Nový rok 1952 vypravujeme se na hřiště a s kovy 602 vymalujeme poprvé novoroční drive, kdy nejdelší ránu měl V, Mikuta. Vůbec rok 1952 byl ve znamení nejen práce, ale i společenských akcí, neboť uspořádali jsme 2. února 1952 maškarní ples oddílu u Mikutů.

IV. výroční schůze konala 16. března v Pasáži za účasti Dr. J. Charváta, A. Štiky, z Prahy A. Novotné a manželů Zelenkových za Mariánské Lázně a měla velmi pěknou kulturní vložku a referáty Ing. Charváta a A. Štiky. Zvolen byl nav tento rok 1952 tento výbor:

    vedoucí oddílu                           Otakar Řezáč

    zástupce                                   Miloslav Lath   

    jednatel a zapisovatel                Václav Mikuta

    náčelník                                    Václav Soukal

    pokladník                                  František Venzara

    správce hřiště                            Alois Červénka

                 klubovny                      Božena Mikutová

                 inventáře                     Vlastimil Štětina

  stavební referent                         František Müller

Odpoledne po výroční schůzi konalo se na hřišti mohutné čepobití s filmováním a pasováním nových členů. Po celou zimu pracovali všichni členové, pokud nemohli pracovati na stavbě verandy, na zalesněné dráze č. 10, kde bylo nutno vykácet značně vzrostlé stromy, odkliditi pařezy za sněhu a mrazu. Po ukončení těchto prácí velmi vysilujících jsme měli školení, které vedl A. Štika. Pracovali jsme nejen na hřišti, ale i na brigádě pro město před JNV a pomáhali i v jednotě na sokolském dnu ve Dvorech, kde jsme vedením občerstvení zachránili schodek této akce.  A opět hráli naše již velmi vžité a oblíbené soutěže. Na pozvání golfového oddílu Sokola Újezd n/Lesy  odjíždíme 1. června 1952 pět mužů a tři ženy na slavnostní znovuotevření golfového hřiště v Klánovicích za účasti starosty ČOS Truhláře, ale z radosti sešlo a smutní vracíme se domů – nezachráněno. V tomto roce dostáváme výbornou posilu pro nás karlovarský golf přistupuje za člena R. Robětín, který velmi pomohl dalším budování hřiště. Po odborné poradě od Dr. Charváta na jeho popud přijíždí na týdenní instruktáž o udržování hřiště, p. Josef Truhlář z Klánovic, aby jako nejlepší odborník pro údržbu golfového hřiště nám dal nucenější rady pro budoucí práce. Po prohlídce celého hřiště stanovil postup prácí na jamkovištích a tak se mu líbilo hřiště, že s povzdechem zjistil, být o 10 let mladší ihned by se k nám stěhoval.

Rok 1953                                            

Rok 1953 jsme opět zahajovali novoročním drivem a zvítězil tentokráte A. červenka. Jako vždy, když některý oddíl potřeboval pomoc pomohl golfový oddíl a tak pomáháme i jezdeckému oddílu.

V tomto roce dochází opět k další změně ve sportu a vrcholné organizace Sokol se mění na odborářskou tělovýchovu na DSO/ Dobrovolná sportovní organizace/ a z tohoto důvodu konáme 1. března 1953 v závodní jídelně ČSAD nejdříve výroční schůzi závodní jednoty JNV a této pak ustavující schůzi golfového oddílu DSO Slovan národní výbory. Na této ustavující schůzi byl zvolen výbor:

vedoucí oddílu                                     Otakar Řezáč

jednatel a zapisovatel                          Václav Mikuta

náčelní                                               Václav Soukal

pokladník                                            František Venzera

správce  hřiště                                     Alois Červenka

               klubovny                              František Müller

               inventáře                             Vlastimil Štětina

členové výboru                                    Božena Mikutová

                                                        František Suchánek

Jako každý rok patroni jamkovišť upravili svěřená jamkoviště, hrabali písčité překážky, dráhy sekány vlastním traktorem s kterým jezdil vždy některý člen a byly brigády na otevření dalších drah. Pří tom ovšem každou neděli se hrála nějaká ze soutěží. Golf sice celostátně nebyl uznáván, ale krajský výbor DSO nás uznával za sport a byli jsme v krajském výboru této organizace zastoupení, V. Soukalem, jako předsedou golfové sekce. Stejně tak nás uznávali i v jednotě. Dostavěním verandy jsme zjistili, že by bylo nutné rozšířit ještě klubovnu a tak schválen návrh T. Adama a pustili jsme se již po třetí do stavby a ihned jsme kopali základy, čistili cihly z bouraček, vozili i nové a tak jsme počali stavěti klubovnu, která prakticky zůstala po menší přístavbě šaten do roku 1968. V tomto roce přistupuji za členy manžele Hynkovy z Prahy.   

Rok 1954                               

Velmi čerstvě napadlí sníh v roce 1954 a dlouho ležící na počátku roku značně ovlivnili jak stavbu klubovny, tak i práce na hřišti. Hrany všechny soutěže, ale příliš velké sousto, které jsme sim vzali mělo vliv na práci se stavbou i údržbou hřiště.

Výroční schůze konaná proto až 10. června 1954 v Národním domě za účasti A. Stiky a v zájmu posílení naší posice u nadřízených orgánu ustavujeme ještě jeden oddíl a to golfový T. J. Baník Jáchymovské doly a do tohoto přestupuji manželé Červinku, Müllerů, Chlapců, a Černý.

Výbor Slovanu národní výbory byl zvolen takto:

předseda                             Otakar  Řezáč

jednatel                                Václav  Soukal

pokladník                              František  Venzera

referent soutěží                    Rudolf  Kučera

              mládeže           Dr. Jaroslav Horyna

správce klubovny                 Božena Mikutová

              inventáře                Václav  Mikuta              

výstavba klubovny               František Suchánek

                                            Vlastimil  Štětina 

V pátek 9. července 1954 posiluje naše řady další vynikající hráč Milan Sommershuh, který se ihned stává velmi platným členem.

V neděli 25. července 1954 hraje se I. ročník soutěže Artura Štiky za jeho osobní přítomnosti na 36 jamek bez vyrovnání a zvítězil v I. třídě Dr. H. Tonder a ve II. třídě R. Robětín a v ženách H. Brožová.

V soboto a v neděli dne 28. – 29. srpna 1954 probíhala v Mariánských Lázních krajská spartakiádní DSO Slovan a mimo jiné spoty byla také soutěž v golfu, kdy bylo utkání Karlovy Vary –  Mariánské Lázně. Tohoto utkání se zúčastnili, golfisté z obou měst ve velmi pěkném počtu a byli početněji zastoupeni než některé preferované sporty a jejich hře, kterou vyhrály Karlovy Vary nad Mariánskými Lázněmi v poměru 9:4 přihlíželi funkcionáři ústředního výboru ROH s s.  Čuba a Bačák, kteří plně schválili golfovou sekci kraje. V krajském výboru DOS Slovan zastupovali golf Dr. Horyna, Řezáč a Soukal. Nikdy nebyli karlovarští golfisté lokální patrioté a naopak neustále burcovali mimo karlovarské golfisty, aby ve svých městech založili golfové oddíly, aby těchto oddílů bylo více, ale bohužel nenašli se odvážlivci aby pomohli. Z tohoto důvodu navštívili ve dnech 17- 20. záři 1954 krásné projektované Dr. Ing. Charvátem ve Svratce na Vysočině, aby podpořili tamní Golfový klub umělců. Podpořili je tak, dobře, že zahájení soutěží byl přítomen a tyto i zahájil sám předseda MNV ve Svratce Kinzel. V soutěží Vysočiny zvítězil v mužích V. Soukal a v ženách pí Machové z Brna. Po návratu ze Svratky byly sehráni 10. října 1954 krajské přebory DSO Slovan v Karlových Varech a zvítězil v mužích V. Mikuta a ženách B. Mikutová.

Zimní práce na hřišti byly zahájení 14. listopadu a tím byla zahájena obnova dráhy č. 18, která tomto den byla ještě plná janovců.

Tento velmi úspěšní rok jak po stránce úpravy hřiště i klubovny byl ukončen slavnostní schůzí obou oddílů za účasti pražských členů neboť v tomto roce bylo odpracováno celkem 2980 brigádnických hodin.              

 Rok 1955           

Rok 1955 jsme opět pozdravili novoročním drivem a zvítězil V. Chlapec. Zimní práce pokračovaly velmi dobře a nebylo neděle, aby se nepracovalo. K dalšímu zlepšení pro golfisty bylo zavedení linky C z Březové do Olšových Vrat s možností přestupu za -,60 a jízda zahájena 6. ledna 1955.

Výroční schůze konaná 20. března 1955 v Krajské správě spojů a výbor zůstává nezměněn:

předseda                             Otakar  Řezáč

jednatel                                Václav  Soukal

pokladník                              František  Venzera

referent soutěží                    Rudolf  Kučera

              mládeže           Dr. Jaroslav Horyna

správce klubovny                 Božena Mikutová

              inventáře                Václav  Mikuta             

členové výboru               František Suchánek

                                            Vlastimil  Štětina  

                                     Dr.  Horyna

Krajská sekce golfu konala 19. dubna 1955 svojí výroční schůzi v Mariánských Lázních za předsednictví V. Soukala a měla již na programu terminovanou listinu kraje, pořadí hráčů a jejích vyrovnání, registraci členů a schvalovaní výsledků soutěží. Ústřední výbor DSO Slovan v uznání zásluh golfového oddílů i jeho předsedy o udržení golfu v kraji udělil předsedovi Řezáčovi čestnou zlatou plaketou, kterou mu předal předseda krajského výboru DSO Slovan s. Znamanáček.

Sezóna sportovní byla zahájená 8. května 1955 soutěží přeboru oddílu o cenu Ing. Šedivého utkáním Slovan Karlovy Vary : Slovan Praha 5:4,  Slavie Mariánské Lázně – Baník  Karlovy Vary 7:2 a vítězem soutěže se stal Slovan Mariánské Lázně.

Tragickou smrtí H. Tondera ve věku 39 let ztrácí český golf jednoho z nelepších golfistů a výborného sportovce. Golfový oddíl Baníku Karlovy Vary zahájil své soutěže oddílovou soutěží o Štít A. Červenky a Velkou cenou Baníka 10. července 1955, ve kterém zvítězil Chlapec a I. ročníkem Hornického kahanu kde zvítězil Jiří David, Praha a z žen Soukalová, Karlovy Vary. V tomto roce hráli se jako každoročně tyto soutěže „3. dubna 1949“, velikonoční pohár Vzkříšení golfu v Karlových Varech“, Pohár K. Nejdla, Stříbrný míček, Vlajková soutěž, cena A. Štiky, Štít Andělské hory, Zlomený driver“ Black and white a oddílové soutěže.        

Rok 1956!

Další reorganizací tělovýchovy zrušení dosavadní odborářské DSO přeměnou na TSO zanikla opět naše krajská sekce v pořadí již třetí a čtyři západočeské oddíly byli opět bez jakéhokoliv řídícího orgánu.

Výroční schůze golfových oddílových oddílu byla konána 26. února 1956 v Domu armády, které byl přítomen mimo jiné hosty i náměstek předsedy MěNV Karlovy Vary s. Skala a ve které bylo s. náměstkem vyznamenáno 9 členů oddílu čestným odznakem „Budovatel Karlových Var. Byly schváleny mimo termínové listiny, otevřený tři nových drah č. 9 – 11 a hrací poplatky. Bylo součastně schváleno ustati v úpravě míčků na drahách. Dalším významní usnešením bylo uspořádaní počínaje 9. květnem 1956 pravidelné školení členů a součastně zříditi i školu golfu a tento úkol svěřen s. Bouškovi z Prahy. Zvýšená výkonnost hráčů a již častější návštěvy momokarlovarských hráčů si vyžádali i přizpůsobení pravidel a vyrovnání dle evropských řádů a bylo proto na každou schůzi zařazeno školení členů.

Nepříznivá zima pro práci na hřišti narušila zimní práce a tak bylo pouze provedeno za krajně nepříznivého počasí prokopání vodní strouhy u jamkoviště č. 6 a tak bylo určeno odpracovati si každou neděli dopoledne 30 minut kolektivní prácí na hřišti.

Snaha oddílu získati pro své mimokarlovarské členy ubytovnu se konečně podařilo 12. června 1956 podepsáním smlouvy s firmou Becher o jejich rekreační u dráhy 9. Byly sice potíže se schválením ministerstvem potravinářského průmyslu, ale na konec díky jedinečné podpoře s. Skály, rady MěNV a po velmi houževnatých bojích docílili jsme přidělení této výhodné chaty pro golfové karlovarské oddíly. V neděli 22. července 1956 hraje se za účasti předsedy MěNV J. Šajnara, reskpektivě obnovuje se z popudu golfového oddílu Slovan poprvé od války opět mistrovství v golfu na rány, naposledy hráno v Karlových Varech v roce 1938 v rámci soutěže A. Štiky na 72 jamek na rány a vítězem I. třídy se stal Jiří David, Praha 319 ve druhé třídě V. Mikuta, Karlovy Vary 403 a v ženách B. Mikutová, Karlovy Vary 298.

V tomto roce založená opět další soutěž Memoriál Dr. Schneidera, jako soutěž čtyřher a sehrána byla 29. července 1956 – zvítězila dvojice Ing. Janda – Robětín. Odvaha karlovarských golfistů, že obnovili mistrovství na rány v tom roce způsobila, že i v Mariánských Lázních dosavadní přebory v jamkové hře nazvali amatérským mistrovstvím hraným 3 – 5. srpna 1956 a tu se již objevila stoupající úroveň karlovarských hráčům, že první titul mistrovský pro Karlovy Vary získala E. Sukalová Slovan Karlovy Vary před Klementovou Praha, Kheilovou Mariánské Lázně a H. Brožovou Karlovy Vary. V Mužích zvítězil M. Vostárek Praha, před Holanem, M. Fuchsem a J. Staňkem.

Přihlíželo tehdy 1.500 diváků

V tomto roce vzniká ještě další soutěž a sice Seniorské mistrovství a prvním vítězem se stal Dr. Ing. Štola a z žen s. Hejtmánková. Dochází km další reorganizaci sportu a zaniká odborářská organizace TSO a vzniká nynější ČSTVS. Z tohoto důvodu byla nařízená výroční schůze 9. listopadu 1956 a zvolen tento výbor:

předseda                                     Otakar Řezáč

org. referend                                Václav Soukal

sportovní ref.                                Rudolf Kučera

hospodář                                      Frabtišek Venzara

členové výboru                     Dr.   Jaroslav Horyna

správce klubovny                         Božena Mikutová

              inventáře                        Vaclav  Mikuta

                      

 Rok 1957

Pokoušíme se opět v rámci nové organizace o aktivisaci pražských golfistů a založení golfových oddílů v Praze a svoláváme proto novou poradu, ale na kterou přijeli jedině zástupci oddílů z Mariánských Lázních a pražští golfisté nepřijeli. Za předsednictví s. Hlaváčová z Mariánských Lázních schváleny terminy soutěží a další spolupráce mezi západočeskými oddíly. Zimní práce proběhly tuto zimu příznivěji a hrány všechny soutěže. Veškerá práce sesoustředila na obnovu drah 9 – 11, které byly již částečně zalesněny a díky za přízeň, kterou jsme měli u MěNV v Karlových Varech zásluhou náměstka předsedy s. Skaly a ředitele Technické služby Bílého dochází k usnešení, že Technická služby v rámci své péče o městské sady pomůže i při úpravě golfového hřiště a oddíly měli sehnati dvě osoby neklepe důchodce. Plat bude činiti asi Kč 800,- a mimo to dá Technická služba k dispozici traktor a potřebný inventář. Jako první zaměstnanci byli Ing. Větvička a Koop. Velmi pěkný úspěch mistrovství na rány loňského roku v Karlových Varech uspořádaný způsobil,že Mariánské Lázně  v roce 1957 trvali na jeho uspořádaní v Mariánských Lázních a odůvodněním, že tam je 18tijamkové hřiště. Po oboustranné dohodě bylo pak usneseno jeden rok pořádati toto mistrovství v jednom z obou měst a mistrovství na jamy v druhém a každým rokem se střídati. Z tohoto důvodu v roce 1957 bylo hráno opět 5. -7. července 1957 mistrovství na jamky v Karlových Varech / naposledy v roce 1937/ a zvítězil K. Hynek Slovan Karlovy Vary a ženách H. Brožová Slovan Karlovy Vary. 

Při hraní čtyřher zahrál na jamce č.4 člen Slovanu Karlovy Vary V. Mikuta tuto jamku jednou ranou a bylo to poprvé od konce války, kdy se tato jedinečná rána podařila. Cílevědomá organisovaná práce na drahách č. 9 – 11 byla korunována úspěchem a zakončena slavnostním otevřeným 13. října 1957 za přítomnosti: za MěNV s. náměstka Skaly, ředitelé Technické služby Bílého, za okresní výbor tělovýchovy S. Vokouna za T. J. Slovan Znamenačka, za tisk s. Fabián a Gubiče, jakož i naším příznivcem Dr. Ing. Charvátem a K. Nejdla. Po projevech s. náměstka Skaly, řed. Bílého a předsedy Řezáče přestřižením pásky se hrála exhibice K. Hynka a H. Brožové na nových drahách a poprvé se objevuje odchovanec karlovarských golfistů za mládež V. Mikuta ml. velmi pěkným drivem. Tato úspěšná sezóna byla ukončená společnými slavnostními schůzemi obou oddílů 24. listopad 1957 v Perunua výstavkou starých trofejí, ale i cenami získanými po válce. Přítomným náměstkem Skalo a řed. Bílým bylo krásné zhodnoceno úsilí karlovarských golfistů o obnovu hřiště, kdy v tomto roce bylo celkem odpracováno 3189 brigádnických hodin. na této společné schůzi byl za své velké zásluhy v práci pro golf jmenován čestným členem Slovanu náměstek s.Skala

Na této výroční schůzi byl zvolen tento výbor:

Slovan : předseda                 Otakar  Řezáč

         jednatel                        Václav Soukal

         hospodář                      Frant. Venzara

         sport. ref.                     Rudolf Kučera

         referend pro TS           Jiří Dundr

                       pro mládež    Dr. Jaroslav Horyna

        správce  klub.               Božena Mikutová

        členové výboru             Vlastimil Štětina

                                              Václav Mikuta

 

Baník:  předseda                  Frant. Müller

            jednatel                    Frant. Černý

           náčelník                    Miroslav Chlapec

           správce hříště          Alois Červenka

Rok 1957 znamenal sice mnoho úspěchu golfistů, ale poslední den v roce umírá Dr. Jiří Novotný s kterým byla velmi radostná a úspěšná spolupráce v Krajském výboru golfu.

18 Robert Robětín

Hraní častých soutěží a hlavně možnost hraní s cizími hráči přináší již ovoce a stoupá úroveň hráčů a v tomto roce získává titul mistra ČSR opět Karel Hynek a v ženách H. Brožová oba Slovan Karlovy Vary.

Dobrý stav nám umožnil, že počítáme i s propagací v zahraničí a uveřejňujeme článek o karlovarském hřišti v německém časopise Golf, který nám uveřejnil článek v jubilejním čísle na oslavu 50letého trvání německého golfového svazu. Od tohoto článku přináší tento časopis neustále zprávy z českého golfu.

V tomto roce opouští dosavadní předseda karlovarský golf z exikečních důvodu.

Tehdejší hrací poplatky byly pro pracujícího člena 60 brigádnických hodin a příspěvky Kčs  24,-  pro nepracujícího člena Kčs100,- ročně a příspěvky Kčs24,-.
Poplatky pro lázeňské denně Kčs5.-, týdně Kčs25.- a měsíčně Kčs75,-.

Deset let práce

Uděláme-li malou rekapitulaci svépomocných prácí karlovarských golfistů, kteří plných 10 let obnovovali, zachraňovali v zimě v létě své hřiště, že poměr starých členů k tomuto hřišti, kteří tyto práce vykonávali s radostí, ale mnohdy i sebezapřením jest zvláště citlivý. Uvážime-li, že tato skutečna hrstka nadšených golfistů odpracovala za těchto 10 let celkem 29.563 brigádnických hodin a ještě spoustu hodin při zvelebování našeho města. Dobrovolnými brigádami se podařilo něco, o čem každý pochyboval. Zahladili zpustošení, zahájili výkopy po vytrhaných kabelech s jamkovišť a drah odstranili nálety bříz a janovců, vypleli plevel. Je dnes s pohledem zpět po uplynutí dalších deseti let k neuvěření, jak se poměrně malému počtu nadšenců podařilo bez cizí pomoci vlastní sílou zachrániti majetek, který se již před válkou odhadoval na 12 milionů korun. Tyto svépomocné práce v golfu jsou v celém světě jistě jedinečné a tak příznačné naší české povaze, neboť ani u nás, žádné golfové hřiště nebylo tak budované, jako bylo u karlovarského. Vytvořili na celém světě golfovou raritu svou prací bez donucení dobrovolně- specielní karlovarský socialistický golf. V tomto pohledu zpět na prvních deset let uvádíme výňatek z článku známého českého sportovce Roberta Robětína, který v roce 1955 napsal do závodního časopisu RKV jako obhajobu golfu.

A teď bych rád vyvrátil nerozšířenější námitky, jimiž operuji lidé golfu nepřející.

1/ Je to sport milionářů, maharadžu atd. Možná že tomu bývalo, což platí o více sportech namátkou tenisu, jezdectví a pod.  Ale rád bych viděl maharadžu, který by odpracoval za léto až 500 bezplatných brigádnických hodin, strávených planýrováním a odvozem hlíny, výstavbou klubovny, kácením stromů, stavbou hrází a sekání trávy kosou či ruční neb traktorovou sekačkou. Dělal jsem již téměř všechny rozšířené sporty, ale při žádném jsem se tolik nenadřel a tak málo nahrál jako právě při golfu. To není pro nové zájemce právě nejpovzbudivější argument, ale zkuste to a uvidíte, že to budete dělat rádi.

2. Není to vůbec sport, je to je to nesmysl pro dědky. Tak tedy sport to je, a sice po stránce fysické ne z nejlehčích a po technické stránce bych dokonce řekl nejtěžší. Poznámku o dědcích pokládám za klad, protože je málo sportů, které lze provozovat aktivně až do vysokého věku. A kdo opravdu sport miluje, ten se hrozně nerad smiřuje s tím, že jednou bude hrát jen šachy nebo maryáš v hospodě a na sport se bude chodit dívat. Pro normálně pracujícího je golf ideální rekreací po práci ať manuelní nebo kancelářské, protože je to procházka na zdravém vzduchu, nevyžadující zvláštního fysického vypětí. A myšlenky odvede zaručené i od největších starostí.

Robert Robětín    

Václav Mikuta

Rok 1958

Po deseti letech nejplodnější práce v golfovém oddíle odchází hlavní iniciátor obnovy golfu v Karlových Varech, jedinečný organizátor a dosavadní předseda Otakar Řezáč. Změna zaměstnání vázaná pobytem mimo Karlovy Vary znemožnila mu tuto funkci zastávat. Jeho odstoupení v plné golfové sezóně měla za následek odpadnutí řady plánovaných soutěží. Do konce funkčního období převzal funkci vedoucího oddílu Soukal Václav.

Letošního roku bylo započato s výkopem strouhy pro uložení elektrického kabelu v délce 220 metrů. Na této akci bylo odpracováno na hřišti celkem 3.305 hodin což bylo kvitováno i ve sportovním tisku. I po stránce sportovní vedl ve vrcholných soutěžích zdatně,

Několik výsledku:

Otevřené mistrovství:                  K. Hynek – H. Brožová

Amatérské mistrovství                 H. Brožová – Dr. Bartůněk  Mariánské Lázně

Čtyřhry přátelství                         K. Hynek   -  M. Smmerschuh

Hornický kahan                           K. Hynek  -  A. Mikutová

Členskou výroční schůzi oddílu dne 21. XII. 1958 byl zvolen výbor na rok 1959:

V. Soukal   -    vedoucí oddílu

K. Hynek   -     výchovně propagační referend

V. Mikuta st.    jednatel

Ing. Janda Jar.       – sportovně tech. Referend

F. Venzara  -  hospodář

Robětín Robert  -  správce hřiště

Sommeschuh Milan  -  trenér a referend mládeže

 

Rok 1959

Letošní roku byla Technickou službu města K.Varů dokončená přístavba šaten a zároveň přebírá dobudování údržbu hřiště.

Z hracích poplatků, jejichž byla stanovená na 50,- Kčs měsíčně plus 60 brigádnických hodin / ženy 30/, případně alikvotní částka technické službě. Třetí ročník Dr. Schneidera vyhrál Robětín v ženách Mikutová Alžběta. Soutěž „ 3. duben 1949“ vyhráli Červenkovi, jako druží se umístili Mikutovi. Hornický kahan putoval letošního roku do M. Lázní vítězem s Jirkou Staňkem.

Rok 1960

Po odchodu Františka Vonzary vstupuje do tohoto roku výbor v poněkud pozměněné sestavě:

Soukal Václav    -  vedoucí oddílu

Hynek Karel      -   výchovně propagační referend

Soukalová Edita  - jednatel

Mikuta Václav st.   pokladník

Hynková Marie

Fulín Jaroslav  -  sportovně tech. Komise

Hynek Karel    -  trenér a kapitán

Soukal Václav – péče o mládež.

Zahánění sezóny -  Novoroční drive – zůčastnilo se za krásného počasí z M. Lázní rodina Dr. Bartůňka a manželé Kailovi.

10. leden 1960 – slavnostní den karlovarských golfistů – neboť byly dovezeny z Anglie nové sekačky a sice 5ti ramenný agregát na sekání drah, jedna motorová sekačka jamkovišť a jedna na sekání předjamkovišť.

Druhým svátkem byl den 18. září 1960, kdy bylo otevření kompletního hřiště z novuvybudováného po 10ti létem pracovním elánu členů oddílu a závěrečné fázi za pomoci Technické služby města K. Varů.

Rok 1963

Pro nedostupnost  materiálu přecházím rok 1961 a 1962 neboť nebyl jsem členem T. J. Slovan a tudíž dění v oddíle mě uniklo.

V tomto roce byl zvolen výbor oddílu ve složení:

Dr. Dvořák Jaroslav  -  předseda

Chlapec  Miroslav   -  výchovně propagační referent

Soukalová Edita    -   jednatel ¨

Soukal Václav    -      sportovně tech. referent

Dundr Jiří       -          hospodář

Červenka Alois  -      správa hřiště  - kontrola brigád. prácí

Mikuta Václav st.

Poslední dva jmenovaní jsou členy T. J. Moser – Dvory

V únoru t. r. dochází k sloučení obou oddílů a v Karlových Varech zůstává pouze jeden golfový oddíl – T. J. Slovan K. Vary

Letošního roku zrodila se nová neoddílová golfová soutěž „ Pohár přátelství „. Tato soutěž hraje se celoročně v každém a vítězové jednotlivých oddílů pak se střetnou ve finálové hře.

Ve dnech 19. – 21. července proběhl v K. Varech „Přebor ČSR ve hře jednotlivců na jamky“. B  mužích zvítězil Dvořák Jiří ze Slovanu M. Lázně, v ženách naše Hana Brožová.

V červenci probíhá jednání o zřízení Golfové sekce při ÚV ČSTV. Klubovna opět vylepšená – o telefon. Robětín přistupuje na podmínky Technické služby a bude příštím rokem správcem hřiště.

v blízkosti golfového hřiště má bít postaven místo plánovaného srubového tábora Motel mezinárodní úrovně. Sešlo však z toho, jako již z mnoha plánovaných akcí. Srubový tábor byl vybudován na Vítkově hoře a Motel byl postaven sice na golfovém hřišti, ale v Gejzírparku. Takže otázka občerstvení, stravování a ubytování cizích návštěvníků našeho hřiště je stále stejná.      

Rok 1964

Do letošního roku vstupuje výbor oddílu v tomtéž složení, jako v roce předešlém.

Soutěže byly pořádány tytéž, jako v létech předcházejících, včetně soutěží vrcholných. Navíc byly hrány“Manželské čtyřhry“.

Během roku nastalo opět několik dalších zlepšení ve vybavení klubovny, jako:

Zvětšení oken v klubovní místnosti, zřízení samostatného kychyňsko-restauračního koutku včetně nutného zařízení. Rovněž byla provedena instalace rozvodu teplé vody včetně sprch v pánské a dámské šatně. Dále vylepšeno a rozšířeno WC.

Ovšem tyto úpravy jsou nedostačující vzhledem k tomu, že naše hřiště je rok od roku navštěvovanější, zejména cizinci.

Dne 6. dubna 1964 odchází z funkce předsedy oddílu Dr. Jar. Dvořák v souvislosti s přeřazením do funkce zástupce Okresního hygienika v Chebu. Do konce funkčního období přejímá funkci Mir. Chlapec.

Ve dnech 9. – 10. Května zajíždí oddíl do M. Lázní k soutěži o „Pohár vítězství“, který byl velkým úspěchem karlovarských žen.

Soutěž vyhrála A. Mikutová, na druhém místě se umístila v M. Lázních E. Soukalová.

Při této příležitosti navázal oddíl první styk se zahraničními golfisty – Finy, kteří bydleli v tu dobu v M. Lázních na dovolené.

Tito přijeli na naše pozvání dne 12. Května do K. Varů na přátelské utkání s naším oddílem. V tomto prvním utkání se zahraničními golfisty vyšlo naše družstvo vítězně v poměru 5 : 3. Bylo to velmi milé a přátelské setkání jak po stránce sportovní, tak společenské. Večer při táboráku bylo tradiční opékání vuřtů, což bylo pro hosty něco nového a neznámého. Při loučení nás ujistili pozváním do Finska.

V říjnu 1964 měly se zúčastnit naše dvě členky golfového oddílu – Hana Brožová a Edita Soukalová – na pozvání z Francie „Prvního světového mistrovství družstev žen v golfu“, ale z jejich účasti sešlo.

Koncem roku bylo v golfovém oddílu zaregistrováno:

21 mužů

16 žen

6 dorostenců

17 žáků, celkem 60 členů.

V přeboru družstev získal oddíl T. J. Slovan dvě palmy vítězství.

Přebor ČSR mužů vyhrálo družstvo A.

Přebor žen ČR v golfu rovněž vyhrálo družstvo žen A.

Rok 1965

V tomto roce byl výbor golfového oddílu T. J. Slovan v tomto složení :

Chlapec Miroslav     předseda a výchovně propagační referent

Soukalová Edita      jednatelka

Dundr Jiří               pokladník a matrikář

Soukal Václav          sportovně technický referent

Robětín Robert        referent mládeže

Červenka Alois        správce hřiště a klubovny

Mikuta Václav          propagace

Na konferenci T. J. Slovan konané dne 22. Února 1965 v Národním domě byl golfový oddíl vyhodnocen jako „Vzorný oddíl jednoty 1964“.

Za vzornou práci v oddíle byla odměněna diplomem E. Soukalová. Knihou byla odměněna za vzornou reprezentaci členka vítězného družstva žen A. Mikutová. Rovněž Mikuta Václav mladší obdržel knuhu jako čestné uznání za sportovní úspěchy a jako kapitán družstva mužů. A jako třetí z golfové rodiny byl odměněn za propagační práci Mikuta Václav starší.

A opět se jedná, už pokolikáté, o přezkoušení vodovodního závlahového zařízení pro jamkoviště a jeho uvedení do provozu, eventuálně o zajištění náhradního zavlažování. (Bohužel, nebylo to provedeno ani do konce roku 1968).

Po odchodu R. Robětína přejímá funkci J. Dundr.

Dne 18. Dubna navštěvuje naše hřiště šestičlenná výprava frankfurtských golfistů v čele s Klausem Lampertem. Jak uvedli zápisem v naší kronice, byli naším hřištěm okouzleni. To jsou začátky zájmu zahraničních golfistů o karlovarské hřiště a o golf v Československu vůbec.

V Mistrovství ČSR na jamky hraném na našem hřišti zvítězil Jiří Dvořák ze Slovanu M. Lázně, v ženách zvítězila naše Hana Brožová.

Další zahraniční návštěva a pevné navázání přátelských a sportovních styků se uskutečnila ve dnech 19. – 20. června, kdy v meziklubovém utkání přijeli golfistéZ Hanau (SRN). V tomto utkání zvítězilo naše družstvo v poměru 9 : 4 bodům.

Po utkání měli se účastníci v družné zábavě v klubovně. Večer pak byl táborák s obligátním opékáním vuřtů. Naši hosté byli mile překvapeni jak naším hřištěm, tak přátelským a srdečným přijetím. Dne 25. Května navštívil naše hřiště vydavatel časopisu Golf v SRN H. Ostermann. V časopisu pak vyšel dvoustránkový článek o karlovarském a Československém golfu.

Ve dnech 12. – 24. Července byl uskutečněn zájezd skupiny golfistů do Finska, jehož se zúčastnilo celkem 9 členů: M Chlapec, Dr. Dvořák, Dr. Procházka, Robětín, Waldert, Mikuta ml., Mikutová A., Červenková a Špidlenová. Tento zájezd splnil svůj účel jak po stránce získání zkušeností, tak po stránce sportovně-rekreační. Mezinárodního mistrovství SRN v golfu, které probíhalo v Hamburku, zúčastnila se za ČR aktivně i E. Soukalová. Ve dnech 12. – 14. Srpna byl uspořádán v M. Lázních a K. Varech I. Mezinárodní turnaj, jehož se zúčastnilo 18 cizinců z šesti států. Středem zájmu byl švédský hokejový král Sven Tumba Johanson. V tomto turnaji zvítězil Jiří Dvořák. Přes některé nedostatky byli účastníci s naším hřištěm i organizací spokojeni. Vladimír Zachariáš zahrál letos jamku č. 10 jednou ranou. Letošním rokem končí členství v našem oddíle hráčka č. 1 Hana Brožová. Důvod přestupu do pražské Slavie je přestěhování do Prahy. Z téhož důvodu přestupují Petr i Karel Robětínovi.

Rok 1966

Výbor oddílu pro tento rok tvoří členové :

Chlapec Miroslav             předseda

Dr. Procházka Dalibor      výchovný pracovník

Soukalová Edita               jednatel

Dundr Jiří                        hospodář

Soukal Václav                   sportovně technický referent

Waldert Bedřich               referent mládeže

Mikuta Váslav st.              propagace

Červenka Alois                 náčelník

Robětín, Dr. Dvořák, Špidlenová – bez funkce

Do nového roku vstupuje oddíl tradiční soutěží „Novoroční drive“ z koty 602.

Na výborové schůzi oddílu referoval M. Chlapec o průběhu konference T. J. Slovan konané dne 14. 2. 1966.

Mikuta Václav st. vyhrál první místo v mezioddílové soutěži nástěnek. Jednota zatím nerozhodla, jakou odměnu oddílu poskytne.

Registrujeme nové členy: Ing. Jednorožec A., L. Hajdušek, R. Jirkovská, Dr. Týnová Jiřina a Míla, Dr. Petr Nýdl.

Když v roce 1961 přijel do ČR Francouz pan Henri Roy, výrobce světoznámého francouzského koňaku „Salignac“ na obchodní jednání, nevěděl ani on nic o karlovarském golfu. Ale protože je vášnivým hráčem, vzal si sebou golfové hole, co kdyby byla příležitost si někde zahrát. V Praze, ve volné chvíli mezi obchodním jednáním mu někdo poradil, aby to zkusil v K. Varech.

Výsledkem této návštěvy je, že pan Henri Roy je nadšeným obdivovatelem našeho hřiště a přítelem karlovarských hráčů. Loni, při náhodném setkání pana Henri Roye s Editou Soukalovou na Lipském veletrhu padlo rozhodnutí: Pan Henri Roy bude dotovat mezinárodní golfový turnaj, který se bude hrát každoročně na karlovarském hřišti současně se slavnostním zahájením lázeňské sezóny.

A turnaj se bude jmenovat „Salignac-cup“. A to jak na našem golfovém hřišti odstartován dne 15. Května „První ročník lázeňského turnaje Salignac-cup“, v němž startovalo 72 mužů, mezi nimi 21 účastníků ze zahraničí. Muži absolvovali 36 jamek s vyrovnáním. Ženy, kterých se sešlo 23, hrály 18 jamek. Výsledky 1. Ročníku :

 1. Exner Josef    - Slovan K. Vary   169/139

 2. Dvořák Jiří     - Slovan M. Lázně 157/145
 3. Pužej             - Slovan Zádub
 4. Tumba Johanson – Švédsko

 

 1. Hradecká Dadula    - Slavia Praha        106/76
 2. Bartůňková Eva       - Slovan M. Lázně  90/77
 3. Mikutová Alžběta     - Slovan K. Vary     97/78

Dne 22. Května sehrána bodová soutěž na 18 jamek s vyrovnáním:

 1. Robětín Petr    - Slavia Praha 35 bodů
 2. Mikuta Václav st. – Slovan K. Vary 34 bodů
 3. Waldert Bedřich   - Slovan K. Vary 34 bodů

V ženách bylo pořadí:

 1. Soukalová Edita
 2. Mikutová Alžběta
 3. 3. Špidlenová Hana, všechny Slovan Karlovy Vary

Ve dnech 2. až 11. září zajíždí golfový oddíl do Rakouska. Golf – club Vídeň zahajuje naším zájezdem podzimní sezónu. Zde sehráli jsme meziklubové setkání, které jsme prohráli 15 : 9.

Vídeňské hřiště je vybudováno na dostihové dráze, na rovině, a vzdor tomu není to hřiště nijak lehké. V této době bylo poněkud neobvykle postižené posledními lijavci, které zde byly a na některých níže položených místech. Hlavně kolem jamkovišť byla úplná jezera.

Dne 5. září pokračovali jsme na cestě do Kitbühelu, kde jsme se aktivně zúčastnili Kitbühelského golfového týdne. Cestou jsme se stavěli na velmi pěkném hřišti v Salzburgu.

V Kitzbühelu byli úspěšný K. Hynek, který vyhrál pohár města Kitzbühelu, druhý pohár za druhé místo obdržel Dr. Dvořák.

Další tři dny jsme byli hosty v lázeňském městečku Bad Gastein. Zde mají velmi hezké 9 jamkové hřiště, na kterém si deště a tím vzedmutá hladina říčky zle zařádily. Odneslo jim to větší část klubovny a i dráhy byly na několika místech zaplaveny.

Všude byli jsme velmi mile přijati a věříme, že jsme karlovarský golf reprezentovali velmi dobře jak po stránce sportovní, tak i společenské.

V neděli a v pondělí, tj. 10. a 11. července konal se v K. Varech „Mezinárodní festivalový turnaj“ v rámci MFF. Turnaj byl rovněž s účastí zahraničních golfistů.

Ostatní soutěže probíhaly v obvyklém rozsahu a sledu. Byla získána další propagační skříňka na Třídě ČSA, která se těší přízni karlovarských občanů i lázeňských hostů.

Mezinárodního mistrovství SRN v golfu se letos opět zúčastnila naše členka Edita Soukalová. Tentokráte probíhalo mistrovství ve Frankfurtu nad Mohanem.

Rok 1967

Výborová ustavující schůze oddílu ze dne 17. ledna :

Chlapec Miroslav      předseda

Dr. Procházka Dal.   výchovně disciplinární referent

Soukalová Edita       jednatel

Soukal Václav          sportovně technický referent

Dundr Jiří                inventář – mládež

Waldert Bedřich       hospodář

Mikuta Václav St.     náčelník a propagace

Červenka Al., Hajdůšek L., Dr. Nýdl P. a Špidlenová –bez funkce.

Konference T. J. Slovan K. Vary vyhodnotila golfový oddíl jako „Vzorný oddíl jednoty“. Za dobrou práci v oddíle byli vyhodnoceni: Chlapec Miroslav jako vedoucí oddílu, družstvo žen za vzornou reprezentaci – E. Soukalová a A. Mikutová – obsadily opět titul Mistra republiky v družstvech. Mikuta Václav st. za propagační práci ve městě.

Termínový kalendář byl obohacen o Mezinárodní soutěž seniorů. Ostatní soutěže zůstávají beze změn, bude jim však věnována zvýšená organizační péče.

Ve dnech 30. dubna a 1. května byli našimi hosty Rakušané, golfisté z Kitzbühelu v čele s trojnásobným držitelem olympijských medailí Toni Sailerem. Utrpěli zdrcující porážku v poměru 9 : 1, kdy jediný bod vyhrál jejich sportovní vedoucí pan Thurnher nad naším předsedou.  Věříme, že jim ten bod nedal ze zdvořilosti.

Dalšími našimi hosty byli opět Rakušané, tentokrát kombinované družstvo Bad Gastein – Dachau ve dnech 7. a 9. července.

I toto utkání vyhráli karlovarští golfisté v poměru 15 : 5, takže snaha hostů odčinit porážku, kterou od nás dostali na jejich hřišti, jim nevyšla. Rovněž i oni byli naším hřištěm nadšeni.

Ve dnech 5. až 7. října uvítali jsme na našem hřišti již „staré naše známé“ golfisty z Hanau. Po velmi tuhých bojích zvítězili naši golfisté těsně – rozdílem pouhého jednoho bodu. Velmi je ta porážka mrzela a slíbili nám tvrdou odvetu příští rok v Hanau. Nechci předbíhat, ale skutečně se jim to podařilo, vraceli jsme se bez putovní trofeje. Po zápase byla společná večeře – rybí speciality na Linhartu a pak družná zábava při dobrém moku. Druhý den byly hrány přátelské čtyřhry a 7. října jsme se s našimi hosty rozloučili, jeli jsme ještě na prohlídku Prahy.

Kromě těchto plánovaných návštěv celých klubů navštívilo letošního roku naše hřiště mnoho zahraničních golfistů soukromě. Nikdo nešetřil chválou našeho hřiště, neboť bylo letošního roku ve velmi dobrém stavu.

Dalším kladem a velkým přínosem bylo zřízení stálého restauračního provozu vedeného a stále zvelebovaného Otakarem Řezáčem. Během funkčního období odstoupili z funkcí Jiří Dundr a Václav Soukal. Předsedou oddílu konstatováno, že propagační skříňky ve městě plní svůj účel.

Další jamku jednou ranou, v pořadí již třetí, zahrál Vláďa Zachariáš na jamce č. 4.

Hamburk byl dalším cílem zájezdu vybrané skupiny našich hráčů. Na svém zájezdu absolvovali v deseti dnech golfový maraton na sedmi hřištích.

A k uzávěrce tohoto roku stojí za zmínku i to, co se událo na jeho začátku. Hajdůšek, hrající golf druhým rokem, zahrál dráhu č. 15 dvěma ranami, přičemž druhou ránu do jamky hrál z bunkru, kde skončil jeho drive. Mimořádný úspěch v mimořádnou dobu. Stalo se to totiž 5. února. Tento výkon nesnižuje ani to, že jamka je umístěna již druhým rokem mimo vlastní jamkoviště.

Rok 1968

V tomto roce ujímají se funkcí :

Chlapec Miroslav             předseda

Soukalová Edita              jednatel

Waldert Bedřich              hospodář

Fulín Jaroslav                 sportovně technický referent

Ing. Matolín Radim          technický dozor na klubovně

Dr. Procházka Dalibor      disciplinární komise

Dr. Nýdl Petr                    bez funkce

Dr. Brož Jiří                     kulturně propagační komise

Červenka Alois                 péče o mládež

Mikuta Václav St.              propagace ve městě

Hajdušek, Zachariáš Vl., Sommerschuh Milan – bez funkce

Konference T. J. Slovan vyhodnotila za minulý rok tyto členy sportovního oddílu :

Mir. Chlapec jako vedoucí oddílu, mistrovské družstvo žen Editu Soukalovou a Alžbětu Mikutovou. Mikutu Václava st. za vzorné vedení a náplň propagačních skříněk ve městě.

S přestavbou klubovny nastává obvyklý kolotoč. Žádná instituce nehodlá do klubovny investovat peníze.

15. března konečně jasno! Sešli se zástupci TJ Slovan s ředitelem TSM J. Skalou a Ing. Kubíčkem a byl vyhotoven zápis, ve kterém se stanovil plán práce na rozšíření klubovny. M. Chlapec má už rozpočet 57.000 Kč – bez vnitřního vybavení klubovny. Ing. Matolín požádal ÚV ČSTV o poskytnutí finanční pomoci, ale bezúspěšně.

M. Chlapec požádá o materiál z bouraček – demolic, ale nedošlo k realizaci. Mělo se stavět zčásti z panelů, které byly již zajištěny, ale sešlo z toho. Některé práce měly být prováděny brigádnicky členy oddílu. Snaha členů byla, jenomže o brigádnickou pomoc nebyl nakonec zájem. Klubovna se začala přestavovat v pokročilém podzimu a její stavba bude pokračovat ještě v roce 1969.

III. ročník Lázeňského turnaje Salignac – cup probíhal opět s mezinárodní účastí ve dnech 18. a 19. května. Tentokrát se hrálo ve dvou kategoriích. Kategorie „A“ bez vyrovnání a kategorie „B“ s vyrovnáním.

Mezinárodní festivalový turnaj konaný ve dnech 8. a 9. června byl rovněž dostaveníčkem zahraničních golfistů.

A do třetice byla zahrána jamka č. 4 jednou ranou a to jejím patronem Aloisem Červenkou. V pořadí již čtvrtá jamka jednou ranou.

V první polovině května pořádala sekce golfu školení trenérů, kterého se zúčastnil Mikuta V. ml. Školení rozhodčích pak absolvovali L. Hajdůšek a M. Chlapec. Zahraniční zájezd do Hanau se uskutečnil ve dnech 13. – 18. června.

Jako obvykle velmi milé přijetí ve velmi hezkém prostředí. První den byli jsme přijati panem Oberbürgermeisterem s patřičným pohoštěním. Odpoledne jsme pak věnovali tréninku na místním hřišti. Večer pak byl seznamovací večírek v klubovně. Druhý den nás odvezli autokarem do asi 60 km vzdáleného Kronbergu, kde jsme si zahráli s hanauskými hráči na velmi krásném parkovém hřišti. Klubovna je ve starém slohovém zámku. Na zpáteční cestě jsme navštívili vinné sklepy na břehu Rýna spojené s ochutnáváním. A třetí den jsme bojovali s místními golfisty a jak už jsem uvedl, porážku nám oplatili. Podotýkám, že návštěva vinných sklepů na prohře nenese vinu.

Ve dnech 20. – 30 . srpna zúčastnili se Čsl. Senioři „Mistrovství světa seniorů“ v Coloredo Springs v USA. Z karlovarských golfistů se zúčastnil tohoto mistrovství Miroslav Chlapec. Dalšími účastníky byli L. Holan ze Slavie Praha, Dr. Krčma František ze Slavoje Praha, Dr. Bartůněk z M. Lázní. Jako nehrající kapitán a vedoucí výpravy byl Jiří Trnka z Tatranu Praha.

Přebory ČSSR družstev vyhrály opět naše ženy.

Dále byl uskutečněn metodický zájezd Čsl. golfistů do Itálie na Světový pohár, t. j. světové mistrovství družstev profesionálů. Z našich členů zúčastnili se zájezdu Soukalová Edita, manželé Matolínovi, Jar. Fulín, Mikuta Václav ml. A A. Mikutová.

S odstupem tří měsíců je svolána schůze výboru na 5. Listopad s pořadem – stavba klubovny a s tím související vyklizení skříněk a Imbisu, úschova pohárů a ostatních cen. Matrikář konstatuje, že oddíl má k dnešnímu dni zaregistrováno 101 členů včetně několika členů zahraničních.

Mimořádná schůzka výboru, rozšířená o některé členy oddílu je svolána na 14. Prosince. Dr. Procházka řídí schůzi a oznamuje, že dosavadní předseda M. Chlapec vzdává se funkce ze zdravotních důvodů. Byly konstatovány některé nedostatky vyplývající z funkcí některých členů výboru. Hlavním bodem jednání byl však ohlášený přestup dvanácti členů našeho oddílu, většinou mladých hráčů, do T. J. Start K. Vary, kde se obnovuje golfový oddíl.

Jak vidno, byl tento rok na události velmi bohatý, mnohdy až vzrušující.

Tolik k historii karlovarského golfu za uplynulých 20 let.

Do jubilejního roku byl zvolen výbor Slovan ve složení:

Dr. Procházka Dalibor        předseda

Dr. Brož Jiří                       výchovně propagační referent

Soukalová Edita                 jednatel

Dundrová Vlasta                 hospodář – správce inventáře

Fulín Jaroslav                    sportovně technický referent

Mikuta Václav st.               náčelník + propagace ve městě

Dr. Nýdl Petr                      péče o mládež

Otakar Řezáč

Rok 1969

byla jako každoročně zahájena „Novoročním drivem“ z největšího bodu hřiště z kóty 602 na jamce č. 2 a nejdelší ránu zahrál V. Mikuta sen. ze Slovanu, který byl i vítězem prvního ročníku 1952.

V tomto roce opět pracují dva golfové oddíly na karlovarském hřišti. Golfový oddíl Slovan a obnovený golfový oddíl. A. C. Start. Dle ustavující schůze byl zvolen na rok 1969 tento výbor :

Předseda                   B. Waldert

Sportovní vedoucí           V. Mikuta ml.

Pokladník                       L. Hajdušek

Bez funkce                     manželé Bachtíkovi

V roce 1969 slavil karlovarský golf 65 let svého trvání od založení v roce 1904 a 20 let založení již českého golfu po válce. Oslavu těchto dvou významných jubileí pořádal golfový oddíl A. C. Start a zahájil je 3. Dubna 1969 slavnostní schůzí.

Po zahájení předsedou B. Waldertem za přítomnosti 31 přítomných z obou oddílů byli mezi přítomnými i představitelé tehdejšího Jednotného národního výboru s. Šajner a   J. Skala. Po přednáškách o činnosti a pracích karlovarských golfistů v letech 1949 – 1969 O. Řezáče a V. Mikuty st. byli odměněni zakládající členové manželé Červenkovi, Mikutovi, Řezáč a Vonzara čestnými uznáními za jejich práci.

26. – 27. Dubna 1969 pořádal golfový oddíl A. C. Start VIII ročník Memoriálu Artura Štiky a zvítězil Jiří Dvořák z Mariánských Lázní před Plodkem ze Slavie Praha a v ženách Z. Fulínová.

Golfový oddíl T. J. Slovan uspořádal IV. Ročník Salignac cupu ve dnech 7. – 8. června 1969. Zvítězil Jan Kunšta z Mariánských Lázní před Bergvistem ze Švédska, z žen Křenková z Tatranu Praha. Mezi muži s vyrovnáním B. Valdert. Turnaj se konal za velmi pěkné mezinárodní účasti, zejména Švédů a hráčů ze SRN.

Akci „Založení českého golfu 1949“ uspořádal opět golfový oddíl A. C. Start za účasti několika Angličanů. V mužích zvítězil V. Brtek ze Slovanu a v ženách Trubleová z Konstruktivy Praha, v seniorech B Vokoun, Mariánské Lázně.

Golfový oddíl A. C. Start pak uspořádal ve dnech 5. – 6. července I. ročník „Velké ceny Startu“. V mužích zvítězil V. Brtek ze Slovanu, mezi muži s vyrovnáním I. Zachariáš ze Slovanu a v ženách V. Mikutová ze Slovanu.

Československý golfový svaz uspořádal na karlovarském hřišti československé mistrovství v golfu v jamkové hře za účasti 51 mužů a 12 žen. Zvítězil Jiří Dvořák z Mariánských Lázní a v ženách L. Křenková.

Hlavní oslavy založení golfu v Karlových Varech byly uskutečněny při příležitosti I. ročníku Moser – Trophy o krásné ceny věnované firmou Karlovarské sklo Moser n. p. ve Dvorech za velké mezinárodní účasti. Zvítězil Jan Kunšta před Jiřím Dvořákem a v ženách H. Kropáčová, všichni z Mariánských Lázní. Nejlepší score zahrál dánský profesionál Kristian Hennig – kolo za 70. Před slavnostním zahájením předal zástupce Golf Clubu Mannheim Dr. E. Ohler jménem uvedeného klubu stříbrný talíř k jubileu 65 let karlovarského golfu.

V soutěži Camus – cup, kterou pořádal golfový oddíl Slovan zvítězil V. Mikuta ze Slovanu a v ženách H. Kropáčová z Mariánských Lázní.

Karlovarští golfoví senioři uspořádali 27. – 28. 9. „Václavskou“, ve které zvítězil V. Mikuta ze Slovanu a v kategorii do 55 let J. Bachtík ze Startu.

Ve společné soutěži obou oddílů Okresní přebor zvítězil V. Mikuta ze Slovanu před A. Červenkou.

Poslední soutěží byla Gross Country pořádaná golfovým oddílem Slovan 19. Října a zvítězil V. Mikuta ze Slovanu před V. Brtkem ze Slovanu.

Rok 1970

1.   1. ledna jako každoročně se konal již tradiční „Novoroční drive“ a nejdelší ránu měl B. Waldert ze Startu.

V tomto roce se upravuje státní silnice Praha – Karlovy Vary, což nijak nenarušilo stav našeho hřiště a naopak jen prospělo.

Velikonoční soutěž se pro sněhové poměry nekonala, neboť bylo více sněhu než o vánocích.

Karlovarští senioři uspořádali 18. a 19. dubna 1970 soutěž „Založení českého golfu 1949“ a zvítězil v mužích s vyrovnáním PhMr. Weiss ze Slavoje Praha a v ženách Matolínová ze Slovanu. V seniorech kategorie A Dr. J. Štark a v kategorii B. O. Řezáč.

Memoriál Artura Štiky opět uspořádali senioři a zvítězil v mužích J. Stelle z Poděbrad a v ženách K. Matolínová ze Slovanu a v seniorech Dr. Krčma ze Slavoje Praha.

Dle zahraničních vzorů uspořádali senioři I. ročník Karlovarských měsíčních pohárků, v cizině velmi oblíbené soutěže a zvítězil v mužích M. Brtek ze Startu a v ženách K. Matolínová a v seniorech Alois Červenka.

9. – 10. Května pořádal na karlovarském hřišti Československý golfový svaz „Soutěž vítězství“ a zvítězil Ing. P. Sedlák ze Slavoje Praha a v žákovské kategorii A. Robětínová.

Golfový oddíl T. J. Slovan pořádal 30. – 31. května V. ročník „Salignac – cupu“.

6. – 7. června  1970 pořádal golfový oddíl A. C. Start Velkou cenu Startu.

27. srpna 1970 navštívil v doprovodu funkcionářů Čs. golfového svazu karlovarské hřiště J. L. Dupont, sekretář technické komise Evropského golfového svazu, aby si prohlédl obě hřiště v Mariánských Lázních a v Karlových Varech s ohledem na žádost našeho svazu o možnosti uspořádání juniorských mistrovství Evropy v ČSSR. Stavy hřišť jak v Karlových Varech, tak v Mariánských Lázních neodpovídají ani v nejmenším požadavkům pro uspořádání velkých mezinárodních soutěží.

Golfový oddíl A. C. Start pořádal 29. – 30. srpna již II. Ročník soutěže Moser – Trophy a zvítězil již podruhé Jan Kunšta před Jiřím Dvořákem, oba Mariánské Lázně, v mužích s vyrovnáním J. Kirch ze Slovanu a v ženách H. Brožová, Golf Club Praha.

Golfový oddíl T. J. Slovan pořádal 1. září v rámci golfového týdne soutěž Camus – cup.

Čs. golfový svaz uspořádal ve dnech 4. – 6. září 1970 Mezinárodní mistrovství ve hře na rány za velké mezinárodní účasti z Dánska, Itálie, SRN a Švédska. Zvítězil Jiří Dvořák, Mariánské Lázně a v ženách I. Krescherová, Norimberk

19. – 20. září uspořádali karlovarští senioři obnovovanou soutěž „Godd Will Cup“ – Pohár dobré vůle. Zvítězil Dr. F. Krčma ze Slavoje Praha. Při této příležitosti bylo ustaveno Čs. Sdružení golfových seniorů s předsedou Dr. Krčmou.

Senioři ještě uspořádali soutěž o pohár a ceny věnované firmou Buchanan, London Black and White, ve které zvítězil A. Červenka ze Slovanu a B. Mikutová.

23. října zahájil práce na odstranění nepříjemného močálu na dráze č. 17 nejlepší pracovník na golfovém hřišti Karel Stach.

1. listopadu uspořádali opět senioři poslední soutěž v roce : Golfové halali, ve které zvítězil V. Brtek ze Startu a po odtroubení halali kvartetem lesních rohů Karlovarského symfonického orchestru byla tato bohatá golfová sezóna ukončena.

2. listopadu 1970 přijíždí do Karlových Varů z Norimberku Johann Winter se speciálním strojem na provzdušnění našich jamkovišť. O tuto nejdůležitější a naléhavou práci se zvláště zasloužil mezinárodní tajemník Čs. Golfového svazu H. Goldscheider a manželé Kercherovi z Norimbetku. Patří jim dík všech karlovarských golfistů.

V tomto roce díky zvláštnímu pochopení pro potřeby golfového hřiště ředitele Ing. P. Proška z Lázeňských lesů, kterým golfové hřiště patří a spravují ho, byl zakoupen výkonný motor-robot s valníkem. Bylo provedeno provzdušnění jamkovišť a zakoupeny léta plánované golfové hole, vaky a vozíky pro půjčování zahraničním hostům v celkové ceně 30.000 Kč. Byly zakoupeny nové stoly a židle do klubovny, další skříňky do šaten a provedena nákladná úprava přípojky cesty od státní silnice ke klubovně a první probírka lesíků.

Rok 1971

Jako každoročně konal se „Novoroční drive“ a to již 19. ročník. Zvítězil za velmi malého počtu účastníků nejdelší ranou. Mikuta ze Slovanu.

V sobotu 30. ledna  1971 konala se výroční schůze  golfového oddílu T. J. Slovan, na které byly předány zasloužilým členům pamětní dipomy ÚV ČSTV zástupcem Čs. Golfového svazu Ing. Sedlákem : Červenkovi, Chlapcovi, Mikutovi, Soukalovi a Řezáčovi. Výroční schůze měla velmi rušný průběh a na rok 19671/2 zvolen výbor :

Předseda               Dr. Brož

Místopředseda       Dr. Dvořák

Jednatel                F. Müller

STK                        Ing. R, Matolín

Pokladní                K. Matolínová

Bez funkce             J. Fulín, R. Robětín a O. Řezáč

Zahájení prací na hřišti bylo 22. března s těmito zaměstnanci : O. Řezáč, K. Stach, T. Brtková a A. Horáková.

První soutěž v rámci golfového jara uspořádal golfový oddíl T. J. Slovan 3. – 4. dubna 22. ročník „Založení českého golfu 1949“. Po proslovech při zahájení Ing. P. Proška za Lázeňské lesy, J. Fulína za ČS. Golfový svaz a předsedy oddílu Dr. Brože zatroubil kvartet lesních rohů Karlovarského symfonického orchestru golfovou znělku a tím byla zahájena golfová sezóna. Zvítězil J. Kirch ze Slovanu, mezi ženami Mikutová a žačkami A. Robětínová ze Slovanu.

Velikonoční pohár o cenu města uspořádal opět golfový oddíl T. J. Slovan a zvítězil v mužích M. Brtek ze Startu před Fuchsem a Hynkem, v mužích s vyrovnáním J. Lébl z Líšnice a v ženách bez vyrovnání H. Brožová z GC Praha, ženách s vyrovnáním M. Hynková ze Slovanu.

10. ročník Memoriálu A. Štiky uspořádali senioři Slovanu opět v rámci golfového jara a zvítězil v kategorii bez vyrovnání P. Fulín ze Slovanu, s vyrovnáním J. Kapr z Konstruktivy, v ženách bez vyrovnání H. Brožová z GC Praha a s vyrovnáním Dr. Týnová.

Ve dnech 20. června – 1. července konal se tématický zájezd na Evropské mistrovství družstev v golfu v Lausanne a zúčastnili se jej jako diváci J. Hanek a P. Stebel za Start. Dle usnesení výboru Čs. golfového svazu ze dne 13. března 1971, aby účastníky byli správci hřišť, se zúčastnili  Hamerle a Řezáč a zástupci organizací vlastnících hřiště Ing. Prošek a K. Stašek za účelem poznání zahraničních hřišť a jejich úprav.

Mezistátní utkání ČSSR – Belgie konalo se 1. srpna s výsledkem 9 ½ : 2 ½  pro ČSSR.

Týž den uspořádali senioři soutěž o pohár a ceny fy Buchanan, Glasgow „Black and White“ a zvítězil J. Kirch ze Slovanu a v seniorech opět A. Červenka.

19. srpna konečně dovezena tři léta objednaná tlaková nádoba pro dolní vodárnu, tak nutná pro uskutečnění postřiku našich jamek.

Ve 2.ročníku Moser – Trophy pořádán golfovým oddílem A. C. Start a zvítězil opět Jan Kunšta z Mariánských Lázní.

Další soutěží golfového týdnu byly smíšené čtyřhry, které pořádal Čs. Golfový svaz. Následoval 2. Ročník Camus – cupu pořádáný golfovým oddílem Slovan a týden ukončen mistrovstvím ČSSR ve hře na jamky. Zvítězili Jiří Dvořák a H. Brožová.

Golfová sezóna 1971 byla ukončena pěknou seniorskou soutěží o pohár Good Will Cup, který byl věnován před válkou karlovarskému ISCC od tehdejšího sekretáře Golf Clubu Praha za velmi dobré přátelské styky mezi golfisty v Praze a Karlových Varech. V této soutěži podal výborný výkon V. Mikuta st., který porazil v prvním kole Dr. Krčmu a v dalších Trnku a Chlapce, reprezentanty na seniorské soutěži v USA v Broadmooru. V kategorii B. zvítězil F. Müller ze Slovanu.

V listopadu byly opět probírky mezi lesíky a nalakována všechna okna a dveře v celé klubovně.

Rok 1972

Golfová sezóna v roce 1972 byla již opět symbolicky zahájena 20. Ročníkem „Novoročního drive“ za poměrně slušné účasti 31 členů. Nejdelší ránu měl B. Waldert a ze seniorů F. Pospíšil, oba Start.

Výroční schůze golfového oddílu T. J. Slovan se konala 18. února 1972.

29. února předal předseda golfového oddílu Start B. Waldert řediteli Lázeňských lesů Ing. P. Proškovi závazek členů oddílu Start na 100 brigádnických hodin. Neobyčejně příznivé počasí bez sněhu umožnilo, že mohli zahájit tyto brigádnické práce již 7. března 1972.

20. ročník Velikonočního poháru uspořádal golfový oddíl T. J. Slovan 2. – 3. dubna.

Založení českého golfu 1949 pořádali senioři jako první soutěž 2. ročníku golfového jara. V mužích zvítězil V Mikuta st. před Červenkou a v kategorii B F. Müller před E. Cífkou a v ženách Dr. M. Týnová.

V dubnové soutěži Karlovarských měsíčních pohárků zvítězil v mužích Lederer z GC Praha a v seniorech kategorie A Martínek ze Slavie VŠ, v kategorii B O. Řezáč, v ženách B Mikutová z Konstruktivy.

11. ročník Memoriálu Artura Štiky, který pořádali senioři, zvítězil M. Kopecký z Liberce a v ženách Dr. Týnová.

1. ročníkem soutěže 1. Máje bylo ukončeno golfové jaro v Karlových Varech a zvítězil v kategorii A. Jiří Dundr a v kategorii B O. Řezáč.

2. května nastoupil poslední zaměstnanec B. Trnka a v roce 1972 pracoval na hřišti tento kolektiv: O. Řezáč, Karel Stach, B. Trnka a Dr. F. Zvěřina.

20. – 21. května pořádal golfový oddíl Start Velkou cenu Startu.

11. června byl na hřišti uspořádán „International Golf Tournament“ diplomatů akreditovaných v ČSSR za výborného vedení I. Vávry za Slavoje Praha a zvítězil Dr. Bossi, švýcarský velvyslanec.

11. června 1972 byly zahájeny již skutečné práce na vybudování dolní vodárny a velmi se zasloužili o kvalitní provedení tohoto zařízení Jaroslav Simmer a Ludvík Bašta.

Golfový oddíl Slovanu pořádal ve dnech 22. – 23. července soutěž Filmového festivalu a zvítězil M. Brtek ze Startu. V ženách zvítězila H. Kropáčová z Mariánských Lázní. O dobrý průběh se zasloužil svojí velkou pomocí Karel Nejdl, který byl duší této soutěže.

Za velmi slabé účasti se konala soutěž Good Will Cup, zvítězil J. Dundr před E. Cífkou.

Golfový týden 1972 byl zahájen 4. ročníkem Moser Trophy, který pořádal golfový oddíl T. J. Start VD a zvítězil již počtvrté Jan Kunšta z Mariánských Lázní před Jiřím Dvořákem za pěkné mezinárodní účasti zejména ze Švédska.

Smíšené čtyřhry, které pořádal Čs. Golfový svaz, vyhrála dvojice Waldert – Holubová.

5. – 6. září pořádal pak golfový oddíl Slovan Lázeňský turnaj.

Golfový týden byl ukončen Mistrovstvím ČSSR na rány, které pořádal Čs. Golfový svaz a vítězem se stal Jiří Dvořák z Mariánských Lázní.

19. září byla vyzdvižena stará a uložena nová tlaková nádoba v dolní vodárně a mohlo se ihned přikročit k důležitým montážním pracím na vnitřním zařízení vodárny.

14. – 15. října uspořádal golfový oddíl Slovan soutěž „Hornický kahan“. Vítězem byl M. Brtek ze Startu a v ženách H. Brožová z GC Praha.

Na odborné školení greenkeeperů v Bad Ragaz ve Švýcarsku odjíždí 25. Října O. Řezáč.

6. listopadu ukončena golfová sezóna a přikročeno k zimním pracím na hřišti, které byly skončeny 30. listopadu 1972.

Dovezením elektrického rozvaděče 11. prosince 1972 v hodnotě 19.540 Kč, o který se zvláště zasloužil Ing. J. Janda byly prakticky ukončeny všechny dodávky nutných zařízení pro dolní vodárnu a na rok 1973 pak zbývá dokončení všeho zařízení pro konečnou fázi uvedení vodárny do chodu.

O vybudování tohoto nesmírně důležitého a pro golfové hřiště přímo existenčního zařízení postřiku jamkovišť se zasloužila hrstka lidí, kteří vytvořili dílo společně, které se plánovalo a o kterém se hovořilo 22 let. Byli to v prvé řadě iniciátor a vedoucí celé akce ředitel Lázeňských lesů Ing. P. Prošek, Ing. Milota, Ing. Janda, J. Simmer a L. Bašta. Z rozbité vydrancované vodárny byla postavena moderní dobře vybavená vodárna a doufejme, že i v budoucnosti dobře fungující zavlažovací systém.

V tomto roce v listopadu také díky pochopení Lázeňských lesů byl přistaven na hřiště výkonný bagr a vybudována zhruba mistrovská odpaliště dle návrhu Karla Hynka.

Rok 1973

Golfové sezóna 1973 byla zahájena opět symbolickým vstupem do nové sezóny XXI „Novoročním drivem“ za velmi krásného počasí bz sněhu za sluníčka při poměrné velké účasti golfistů. Nejdelší ránu měl J. Hanek před V. Korábem, oba Start. Dalo se hrát na celém hřišti a řada golfistů využila této příležitosti. I zbytek zimních měsíců byl téměř bez sněhu a mohli bít zahájený práce na hřišti již 15 března zaměstnanci:  O. Řezáč, Karel Stach, B. Trnka a Dr. F. Zvěřina. V době před druhou světovou válkou bylo zaměstnáno na dolním hřišti 13 mužů a ba horním  hřišti 5 mužů  a 4 ženy a činil denní plat  mužů 30. -  Kč  a žen k4 12. - Kč. Výroční schůze golfového oddílu Slovan se konala 28. Ledna  1973 a zvolen na období 1973/74 tento výbor:

Předseda                         Dr. J. Brož

Místopředseda                 Dr. J. Dvořák

Jednatel                                M. Zach

STK                                Ing.  R. Matolín

Pokladník                               E. Cífka

Delegát do výboru Slovan Dr. Kloc a zapisovatel F. Muller.

Vlastní již sezóna byla zahájená soutěží, kterou pořádal golfový oddíl T. J. Slovan XXIV ročník

založení  českého golfu 1949 a zvítězil v mužích J. Krich Slovan a v ženách A.Mikutová, Konstruktiva. Tentýž oddíl uspořádal pak 7 – 8. dubna soutěž proti pár a zvítězil M. Plodek,GC Praha a v ženách Z. Fulínova, Slovan

Další soutěž, kterou opět pořádal golfový oddíl Slovanu byla „Velikonoční pohár věnovaný městem Karlovy Vary a zvítězil v XXII ročníku P. Fulín Slavie VŠ v ženách A. Mikutová, Konstruktiva a v seniorech V. Adamec, G C Praha.

5 – 6. května pořádal na karlovarském hřišti Čs golfový svaz soutěž „Vítězství“ a zvítězil v kategorii mistrovské M. Brtek – Start před M. Fuchsem, Ing Koptou a J. Dvořákem, V mužích s vyrovnáním Materna – Semily a v ženách A. Robětínová – Slovan. Poslední soutěž o ceny fy Salignac uspořádal golfový oddíl Slovanu ve dnech 26 – 27 května a velkou účasti hráčů a vítězem v kategorii mistrovské byl Jiří Dvořák před Jiřím Kunštou oba Mariánské Lázně v mužích s vyrovnáním Kepl - Konstruktiva Praha v ženách bez vyrovnání H. Brožová – G C Praha a s vyrovnáním A.Robětinová – Slovan.

Golfový oddíl T.J. Start VD pořádal „Velkou cenu Start“ za velmi pěkného počasí a zvítězil v mistrovské kategorii M. Fuchs- Tatran Praha, před  Hynkem a M. Brtkem v mužích s vyrovnáním Heřman – Slavie VŠ, v ženách bez vyrovnání Z. (Fulínová)  Böhmová s vyrovnáním Růžková – Start  a v seniorech A. Kunšta st. Mariánské Lázně.

Čs. golfový svaz pořádal ještě další mistrovství, a sice Seniorské za velmi nepříznivého počasí a vítězem se stal V. Holan – G C Praha   před Dr. Bartůnkem -  Mariánské Lázně v ženách  M. Hynková – Slovan před H. Kropačovou  Mariánské Lázně. Vítězem v juniorském mistrovství ČSSR se stal M. Brtek – Start před P.  Fulínem – Slavie VŠ. Z iniciativy a velmi dobrého vedení I. Vavry ze Slavoje Lišnice byl na karlovarském hřišti uspořádán turnaj „Interntionál  Golf Turnament“ a zvítězil p. Obenhuijsen – Holandsko.    

První den v měsíci srpnu 1973 možno navázat historickým a vyznáním pro karlovarské hřiště neboť tyž den za spolupráce řed. Ing P. Proška a Ing Miloty provedená první zkouška se zavlažováním hřiště a voda se objevila na 7dmi jamkovištích. Škoda že neodborná a zbytečná brigáda členů u rozvodu pro jamkou č 18 zdržela a plné čtyři dny další zkouška a tak až 4. srpna bylo možno pokračovat se zkouškami na dalších jamkách a za spolupráce Ing Mitoli a Konopáska  z  Lázeňských Lesu docílena voda i nejvzdálenějších jamkách č. 9 a 10. ba i naprosto nečekaně v kuchyni občerstvení

10. srpna 1973 zemřel zakládající člen a první náčelník golfového oddílu TJ. Slovan František Vonzara, účastník  obou čs. odbojů a  dlouholetý funkcionář oddílu. Byl známí svou milou povahou a specielním postojem při švihu.

Golfovou soutěž „Křížem krážem“ pořádal golfový oddíl Slovanu dne 12. srpna 1973. Po dalších úpravách zavlažovaní bylo 22. srpna poprvé přikročeno k již dobrému postřiku jamkovišť č. 2 a 7 za spolupráce Ing Proška a Ing Miloty. Od tohoto dne byla již skoro pravidelně postřikována maše jamkoviště a výsledky se již vzdor stávajícím vedrům možno říci i někdy tropickým a tudíž i suchu ukázaly nedobré a zachráněny hlavně jamky č, 6, 9,7 a 17.

Golfový oddíl T. J. Start VD pořádal ve dnech 8 – 9 záři V. ročník velmi oblíbené soutěže „Moser Trophy“ a zvítězil již po páté Jan Kunšta z Mariánských Lázní v mužích s vyrovnáním J. Kodeš – Poděbrady, v ženách bez vyrovnání H. Kropáčová – Mariánské Lázně a s vyrovnáním H. Moučková – NHKG  Ostrava. Čs. golfový svaz pořádal 10. záři soutěž smíšených čtyřher a golfový oddíl Slovanu pak soutěž Supraphonu. 10. října 1973 umírá v Praze Miroslav Chlapec,b který byl předsedou golfového oddílu Slovan od roku 1964/69. Miroslav Chlapec patřil k těm členům golfového oddílu, kteří si získávají jen přátele. Byl výborný funkcionář a oddíl za jeho vedení získal titul „Vzorného oddílu T. J. Slovan“, ale byl i dobrý hráč reprezentoval ČSSR na turnaji seniorů v USA v Broadnooru v roce 1968. V říjnu zúčastnil se pracovník na golfovém hřišti O. Řezáč opět odborného školení pracovníku negolfových hřištích v Lindau NSR a byl zvolen na valné hromadě této jediné odborné organizace za svojí osobu do výboru a tím získala ČSSR zastoupení ve výboru před mnohem početnějšími evropskými státy. 25. listopadu konána Beseda golfistů a lázeňských lesů o úpravách golfových hřišť v cizině a úpravách karlovarského hřiště v roce 1974 a byla přednesená řada dobrých námětů od hráčů, které budou uskutečněny v roce velkých jubilei 70 let založení karlovarského golfu a 25let založení českého golfu v roce 1949 nynějšího golfového oddílu T. J. Slovanu. Práce na golfovém  hřišti byly ukončeny 30. listopadu 1973.

V roce 1973 byla ukončená I. pětiletka správy Lázeňských lesů na golfovém hřišti. V tomto roce byly dokončeny velmi důležité práce na hřišti. První a nejdůležitější bylo dokončení postřiku jamkovišť a za spolupráce K. Hynka dokončená provisorní mistrovská odpaliště a tím délka hřiště prodloužená na 6 122 m, což již odpovídá  mezinárodním parametrům. Byly také vyznačeny nově přesné hranice hřiště, vymalovaná nalakovaná budova klubovny a opravená veranda. Výborná byla spolupráce s R.Robětínem, který nezištně pro dobro hřiště se dovedl odříct hru a nespočetněkrát pomohl. Škoda že se nepodařilo zakoupit dva nejdůležitější stroje pro golfové hřiště, stroje na provzdušňování a rozeřevaní, bez nich nelze si dnes představit golfové hřiště.  Při hodnocení vykonaných prácí členů na golfovém hřišti po druhé světové válce vystupují do popředí tři etapy budování.

První etapa budování vlastní prací členů za částečně podpory městské rady JNV i MěsNV a mateřských jednot ať již Sokola, Zavodní T. J. národní výborů a T. J. Slovan, druhá již za vedení a pod Technické služby a jeden rok i Komunálního podniku a třetí pod správou  Lázeňských lesů. O první jsem už psal na stránce 33 těchto dějin. Druhá počíná převzetím hřiště do správy Technické služby v roce 1959 a v této době dochází k dokončení celého hřiště na plných 18 jamek a přinesla další vylepšení hlavně zakoupením moderních anglických sekaček na dráhy, jamkoviště a odpaliště a přidělen traktor. Rozšířeny šatny a do klubovny zavedená voda, elektrika, telefon a celá řada dalších vylepšení, jak na hřišti tak i v klubovně. Stav zaměstnanců zvýšen z dvou důchodců na čtyři zaměstnance a prvním správcem se stal R. Robětín.   V této době trvání správy Technické služby plných deset let se zvláště zasloužil ředitel Technické služby V. Bílý a zvláště pak náměstek předsedy MěsNV a pozdější ředitel Technické služby J. Skála. Třetí etapa budování je doba 5ti let správy Lázeňských lesů, které převzaly golfové hřiště od Technické služby v roce 1969. V tomto období se projevuje zvýšení zájem o budování hřiště. Zakoupen nový traktor s listou a není již nutné čekat, až nám někdo milostivě poseká na seroughs.

Byla dokončená přístavba šaten, zakoupený hole a vozíky pro zahraniční hosty vyasfaltovaná přípojka od statní silnice ke klubovně vymalovaná klubovna a nalakovaná okna a dveře v celé budově, opravena veranda, zakoupen inventář do klubovny, doplněny a nalakovány skříňky v šatnách. Zakoupen motor-robot s vlečňákem, další motorová sekačka a cela řada drobných mechanizačních prostředků. Zlikvidován nepříjemný močál na dráze č. 17 a za pomoci členů golfového oddílu Start vysekány janovce na dráze č. 18 a vyčištěn lesík mezi drahou č. 3 a 7. Každoročně na podzim se provádějí probírky lesíku vykácením nežádoucích náletů a součastně vysazováním nových stromků zejména podél státní silnice. Opravený obě budovy vodárny. Nejdůležitější zařízení, které bylo dáno do provozu jest uskutečnění zavlažovaní  jamkovišť v roce 1973, které umožňuje postřik nejdůležitější části golfového hřiště i v době sucha a nutno konstatovat, že dokonalé zařízení v roce 1930/31, které výtečně funguje a bylo dokonale a účelně promyšleno a vybudováno. V druhé pětiletce jsou plánovány další investice a zařízení pro dobro karlovarského hřiště.               

Ještě malý dodatek k historii karlovarského golfu:

Dle dodatečného zjištění hrál se golf v Karlových Varech již několik let před rokem 1900 na lukách patřících částečně městu a A.G. Grand hotelu Puup, které jsou po obou stranách řeky Teplé až k Březové. Uvedený hotel vydržoval anglického trenéra / asi W. Brown / pro své hosty většinou Američany. Vlastní iniciativy vybudovat golfové hřiště se ujal v roce 1904 založený Mezinárodní sportovní klub /  Internationaler Sport Club, Carlsbád /.  V řadách českých golfistů jest rozšířena pověst zakladatelem golfu a golfového hřiště v Mariánských Lázních byl anglický král Eduard VII, který do Mariánských Lázní jezdil před první světovou válkou na léčení.

První zmínku o golfovém sportu uveřejnil Marienbader Tagblatt ze dne 2. srpna 1903 č. 31, kde se uvádí: „Městská rada v Karlových Varech se usnesla zřídit v Karlových Varech golfové hřiště, protože dává v okolí Karlových Var vhodná místa, na nichž je možno hrát golf. V článku se dodává, že tato skutečnost je přáním i obyvatel Mariánských Lázní, aby i zde bylo zřízeno golfové hřiště.

Denník Marienbader Tagblatt ze dne 6. června 1904 č, 29 Zřízení golfového hříště v Mariánských Lázních pokročilo o další etapu blíže k uskutečnění. Včera 5. července 1904přijel do Mariánských Lázní na pozvání městského radního Hammer – sehnuta/Hotel Woinar, kde bydlíval anglický král Eduard VII/ profesionál, který je činný v Karlových Varech aby si za účelem vyhledání místa pro golfové hřiště, prohlédl vhodné terény v okolí Mariánských Lázní. Ukázalo se, že nejvhodnějším místem pro zřízení golfového hřiště jsou pozemky ležící mezi městem a obcí Závišín. Byla učiněná ihned opatření, aby v úvahu přicházející pozemky mohli být pronajaty, takže v nejbližší sezóně bude hřiště v Mariánských Lázních otevřeno. Se zvláštním zadostiučiněním zdravíme akci zřízení golfového hřiště v Mariánských Lázních a jsme přesvědčení, že tento nový sport bude novou atrakcí pro naše město.

Ke konci vylíčení historie karlovarského golfu považuji za svoji povinnost poděkovat za pěknou spolupráci V. Mikutovi st. J. Šperlovi a v období těchto 25 let nelze zapomenout na krásnou podporu obou předsedů T. J. Slovan M. Znamonáčka aj. Mosera u kterých jsme vždy našli porozumění a podporu pro nás sport, zejména, když jsme nebyli zařazení mezi uznávané sporty.

Při popisování dějin karlovarského golfu došlo na stránce č.12 k nesprávně uvedeným jménům Marie Kheilová správně Miluše Kheilová, Metoděj Dušek správně Metoděj Bureš, na stránce č. 3 na řádce 12 i Budapešť 1902 má bít správně 1909, Karlovy Vary 1904, Mariánské Lázně 1905 a Budapešť 1909.

A nejlepší na konec. Musím zvláště zdůraznit obrovskou pomoc, kterou přinesl karlovarskému golfu Karel Nejdl. Zachránil v roce 1945 všechny putovní historické poháry a ceny předválečného golfu, zachránil před zničením celý archív ISCC a tento tak dlouho pečlivě opatroval až byl ustaven a organizačně zajištěn karlovarský golf. Tím ovšem neskončila jeho práce pro další rozkvět a budoucnost golfu a můžeme jistě s radosti zjistit že neustále podporuje činnost našeho karlovarského golfu a nikdy nesmí být zapomenutá tato jeho nezištná obětavost.

Předsedové :

 

Golfový oddíl T. J. Slovan

Otakar Řezáč               1949 – 1958

Václav Soukal              1958 -  1960

Dr J. Dvořák                 1961 -  1964

     M. Chlapec              1964 – 1968

Dr D. Procházka          1969 -  1970

Dr J. Brož                     1971 -  ?

Golfový oddíl T. J. Baník

F. Müller                   1954 – 1960

A. Červenka             1961 -  1962

Golfový oddíl A. C. Start

 

B. Waldert                1969  - 1972

J. Hanek                   1973 -  1992

 

Jamka   jednou ranou  

 1957                  Václav        Mikuta st.   na  jamce                     č.  4

1965                  Vladimír     Zachariáš                                           10

1967                  Vladimír     Zachariáš                                             4     

1968                  Alois          Červenka                                              4

1970         PhMr R.              Weiss                                                 10

                           Miroslav    Brtek                                                  13

1973                   Miloslava   Týnová                                                8  


          

Přepsali dlouholetý osobní caddie Hanuše Goldcheidera Tomáš Hradecký a caddie caddiho Tomáše Hradeckého Jiří Smetana