Historie golfu 35

Dave Thomas

image

Dear Collector.
My latest golf memorabilia auction is close to entering  its final week, over 600 items of collectible items, including the personal items belonging to Major winner Ian Baker-Finch & the later Dave Thomas a 3 time Ryder Cup member, latterly known for his golf course design work
 
1. Dave Thomas. 10 times winner on the European Tour from 1955 to 1969 including the French & Belgium Opens.

image

Aubrey Broomer holding the French Open trophy..

image


2. Ian Baker-Finch the 12 time tour winner throughout the world, including the 1991 Open Championship. (All money raised will go to the Ian Baker-Finch Trust Fund, which he donates to good causes like the Californian Fire & Texas Flood disasters)
3. Field Marshall Bobby Furbers Book Collection


image
 
Plus many other items of quality that has been consigned to me.

Images shown is the 1959 French Open Championship Trophy won by the late Dave Thomas
 
Ian Baker-Finch. Masters, US Open & Open Championship Players Badges, and stunning Money Clips


image

It is free to join www.oldsportsauction.com 
If you have lost your username or password please get in touch


I am actively looking for consignors for my next and future auctions if you have items that you think will suit OSA please contact me at enquiries@sportsauction.com or just reply to this message

OSA is unlike other auctions, we are very versatile, whether is a postcard, a ball, book or golf clubs, art, or trophies I will sell it for you.
 
I only charge a sellers commission (on sold items only)
No Lotting Fees
No Catalogue Fees
No Internet Fees
No Insurance Fees
No Image Fees

No VAT tax
No State tax

  

Drahý sběratel.

Moje nejnovější dražba golfových memorabilií je blízká vstupu do posledního týdne, přes 600 položek sběratelských předmětů, včetně osobních předmětů majora Ian Baker-Finch a pozdějšího člena Ryder Cupu Daveho Thomasa, který je později známý golfovým hřištěm projektové práce

 1. Dave Thomas. 10krát vítěz na turné po Evropě od roku 1955 do roku 1969 včetně francouzského a belgického otevírá.

 Aubrey Broomer drží trofej French Open ...

2. Ian Baker-Finch, který získal 12 časových turnajů po celém světě, včetně Mistrovství světa v roce 1991. (Všechny vydělané peníze půjdou do svěřeneckého fondu Ian Baker-Finch, který daruje dobrým příčinám, jako jsou katastrofy Kalifornie v ohni a Texasu)

3. Field Marshall Bobby Furbers Knihovna

Plus mnoho dalších kvalitních materiálů, které mi byly zaslány.

Zobrazené snímky je 1959 French Open Championship Trophy vyhrál pozdní Dave Thomas

 Ian Baker-Finch. Masters, odznaky US Open a Open Championship Players a úžasné Money Clips

Je možné se připojit k www.oldsportsauction.com

Pokud jste ztratili své uživatelské jméno nebo heslo, kontaktujte nás prosím

Aktivně hledáte odesílatele pro mé příští a budoucí aukce, pokud máte položky, které si myslíte, že budou vyhovovat OSA, prosím kontaktujte mě na adrese enquiries@sportsauction.com nebo jen odpovězte na tuto zprávu

OSA je na rozdíl od jiných aukcí, jsme velmi všestranní, ať už je to pohlednice, míč, kniha nebo golfové kluby, umění nebo trofeje, které pro vás prodám.

 Účtuji pouze provizi prodejce (pouze u prodaných položek)

Žádné poplatky za losování

Žádné poplatky za katalog

Žádné poplatky za internet

Žádné pojistné poplatky

Žádné poplatky za obraz

Bez DPH

 

Žádná státní daň