Goldscheider Hanuš

 
 
 
 

 Goldy a poháry ( Restaurace Erpet ) 

Nezapomenutelný Hanuš Goldscheider

21.10.2011 Prokop Sedlák 

 V  Erpetu na Mikuláše v roce 2000

28. říjen. Den, ve kterém si připomeneme zrod Československé republiky je rovněž dnem narozenin prvního prezidenta České golfové federace, pana Hanuše Goldscheidera. Pan Goldscheider byl přesně o tři roky mladší než Československá republika a přežil ji o více než devět let. Letos by se dožil 90 let. Přesto je to již více než deset let co nás bohužel navždy opustil.
Ti, kteří ho osobně znali nebo jen alespoň letmo poznali, na něj nikdy nezapomenou. Pro ty, kteří to štěstí neměli a těch je mezi současnými golfisty většina, je určena tato vzpomínka.

Pan Hanuš Goldscheider se s golfem poprvé setkal při svém lázeňském pobytu v Mariánských Lázních, kam se koncem čtyřicátých let minulého století jezdil léčit z následků útrap koncentračního tábora. Podle jeho vyprávění k tomu došlo tak, že při cestě z Prahy do Mariánských Lázní se šťastnou náhodou seznámil ve vlaku s Hanno Tonderem, tehdejším nejlepším českým golfistou. Ten ho vyzval, aby se přišel podívat na golfové hřiště. Toto pozvání významně zformovalo další jeho životní dráhu.

Koncem padesátých let, kdy golf byl již několik let vyřazen ze sportů a nesměl mít svazovou celostátní organizaci, se začaly v Praze , téměř poloilegálně, zakládat nové oddíly golfu a konaly se společné akce zbylých golfistů. Jednou z těchto akcí bylo promítání golfových filmů, které umožňovalo těmto golfovým trosečníkům nahlédnou do vzdáleného golfového světa za „železnou oponou“. Hlavním organizátorem tohoto promítání byl Hanuš Goldscheider. V polovině šedesátých let spoluorganizoval Hanuš Goldscheider mezinárodní turnaj pořádaný oddílem golfu Slavie Praha na hřištích v Mariánských Lázních a Karlových Varech, kterého se zúčastnil i známý a u nás velmi populární švédský hokejista Sven Tumba. Úspěšnost tohoto turnaje a trvalá snaha o legalizaci golfu vyústily v uznání golfu jako sportu a zřízení vrcholného celostátního orgánu v rámci ČSTV. Tímto orgánem byla Ústřední sekce golfu při ČSTV.

V roce 1968 byl založen Československý golfový svaz a Hanuš Goldscheider se stal jeho mezinárodním tajemníkem. V této funkci působil více než dvacet let v těžkých podmínkách totalitního a golfu nepřátelského režimu a největší měrou se zasloužil o znovuzařazení Československa do rodiny evropských a potažmo světových golfových zemí, ze které bylo v roce 1952 násilně vytrženo. Jednalo se nejen o obnovení členství Československého golfového svazu v Evropské golfové asociaci a o vstup do světové organizace World Amateur Golf Council, ale hlavně o vytvoření řady osobních kontaktů a přátelských vztahů s významnými osobnostmi světového golfu. To umožnilo zajistit účast našich hráčů na řadě zahraničních turnajů vč. světového mistrovství profesionálních družstev World Cup a rovněž u nás realizovat řadu turnajů a mistrovství s mezinárodní účastí.

V roce 1978 ocenil nejslavnější golfový klub Royal and Ancient Golf Club of St.Anrews tyto zásluhy o rozvoj golfu a přijal pana Hanuše Goldscheidera za svého člena. Postavení H.Goldscheidera na mezinárodní scéně umožnilo konat v létech 1979 až 1998 u nás čtyři Amatérská mistrovství Evropy. V osmdesátých létech k nám již pravidelně zajížděly velké skupiny zahraničních hráčů na Mezinárodní mistrovství na rány. Nejpočetnější výpravy byly ze Švédska, Německa a Rakouska, přijížděli ale i hráči z Řecka, Jugoslávie, Velké Britanie, Holandska, Francie, Švýcarska, Finska, Lucemburska, Dánska, ale i ze vzdálených USA, Austrálie, Kanady a Brazílie.

Po změně politického klimatu v naší zemi v roce 1989 a přeměně Československého svazu golfu na Československou golfovou federaci byl opět p. Hanuš Goldscheider mezi jejími čelnými představiteli a v roce 1992 tuto federaci, po rezignaci stávajícího prezidenta, řídil. Po rozdělení Československa na dva samostatné státy byl v roce 1993 zvolen prvním prezidentem České golfové federace a v této funkci působil až do svého nečekaného odchodu v roce 2001. Jeho zásluhou poznali čeští golfisté bezprostředně řadu nejlepších profesionálních hráčů a to při několika turnajích konaných u nás v rámci European Tour nebo Challenge Tour vč. legendárního Severiana Ballesterose. Z iniciativy H.Goldscheidera byla založena Česká profesionální asociace.

Na mezinárodním poli působil H.Goldscheider od roku 1989 deset let ve významných funkcích a to čtyři roky jako člen sportovně technické komise při EGA, čtyři roky zastupoval Evropu v pravidlové komisi při R. and A. Golf Club of St.Andrews a dva roky zastupoval Evropu v komisi pro amatérský statut při tomto klubu.

H.Goldscheider se vyznačoval během svého čtyřicetiletého působení v golfu neokázalou a přitom velmi efektivní prací pro golf. Akce, které připravoval, měly vždycky úspěch. Díky jeho organizačním schopnostem se dostala řada našich hráčů v dobách pro golf velmi nepříznivých alespoň jednou či vícekrát do zahraničí. Byl organizátorem prakticky všech zájezdů ať klubových či svazových. Při všech jednáních vrcholných svazových orgánů se vyznačoval střízlivou a věcnou argumentací. Jako prezident ČGF požíval velkou vážnost a všeobecnou oblibu. Za svoji dlouholetou činnost pro golf byl jako první uveden v roce 2000 do Síně slávy českého golfu.

 

Ti, kteří ho znali na něj vždy budou vzpomínat s láskou a úctou. Ti, kteří ho neznali, by měli ocenit jeho významný podíl při zachování a rozvoji golfu u nás a mít vždy jeho jméno v náležité úctě.

tex a foto převzat z golf.cz 

 

 Hanuš Goldscheider s děvčaty  

Wikipedie Hanuš Goldscheider 

Tyto fotky mě poslala moje kamarádka Rena Goldscheiderová - Machová. Jeji syn je našel na jejich chalupě při úklidu. Ty fotky jsou asi 50 let staré. Možná i starší 

 

 Lady Luisa Abraháms a Hanuš Goldscheider 
 Golf hotel jak ho mhozi znali kdy vchod byl do hotelu ze strany  Duna Křenková  Lady Luisa Abraháms a sir Charles Abrahams
 Hanuš Goldscheider, sir Charles Abrahams, Lady Luisa Arahams a jedna žena ale nepoznávám ji 
 
 
SÍŇ SLÁVY ČGF - HANUŠ GOLDSCHEIDER

Hanuš Goldscheider (Goldy)

image

Hanuš Goldscheider je členem Síně slávy českého golfu za celoživotní působení v jeho prospěch. Svou práci v českém golfu zahájil začátkem padesátých let minulého století, když golf byl uvržen do nucené ilegality. Začátkem šedesátých let se podílel na zformování nově vznikajících oddílů golfu a vstoupil do oddílu při TJ Slavia Praha. V roce 1968 byl spoluzakladatelem Československého golfového svazu a v jeho výboru zastával funkci mezinárodního tajemníka. V této funkci působil víc než dvacet let a největší měrou se zasloužil o znovuzařazení československého golfu do rodiny evropských a potažmo světových golfových zemí. Nejednalo se jen o obnovení členství Československého golfového svazu v Evropské golfové asociaci a o vstup do World Amateur Golf Council, ale hlavně o vytvoření řady osobních kontaktů a přátelských vztahů s významnými osobnostmi světového golfu. To umožnilo zajistit účast našich hráčů v řadě zahraničních turnajů včetně světového mistrovství profesionálních družstev World Cup a rovněž realizovat řadu mezinárodních utkání i na klubové úrovni. To vše v době totalitní perzekuce, kdy golf byl sportem třetí kategorie bez jakékoliv státní podpory. Je zásluhou Hanuše Goldscheidera, že se v letech 1979 až 1998 v naší zemi konala čtyři amatérská mistrovství Evropy. Po rozdělení Československa na dva samostatné státy se v roce 1993 Hanuš Goldscheider stal prvním prezidentem České golfové federace a zůstal jím až do své smrti. Jeho zásluhou čeští golfisté poznali nejlepší profesionální hráče působící v Evropě při několika turnajích konaných u nás v rámci European Tour nebo Challenge Tour. Z iniciativy Hanuše Goldscheider byla v roce 1990 založena i PGA České republiky. Na mezinárodním poli Hanuš Goldscheider pracoval od roku 1989 po dobu čtyř let jako člen Championship Committee při Evropské golfové asociaci, další čtyři roky zastupoval Evropu v Rules Committee při Royal & Ancient St Andrews a další dva roky zastupoval Evropu v Komisi pro amatérský status při Royal & Ancient St Andrews.

Hanuš Goldscheider byl členem Golf Clubu Praha a čestným členem řady dalších klubů. Za zásluhy o rozvoj golfu byl od roku 1978 členem Royal &Ancient Golf Club of St Andrews.

převzato z www.cgf.cz 

 Hanuš Goldscheider

 

Motto 

„Golf je hra, ve které jediným vaším soupeře jste  vy sám. Je to hra jež nás vede k trpělivosti a učí nás poznávat  a hlavně překonávat sama sebe. A kdy jindy se těmto věcem učit než v dětství”

Hanuš Goldscheidr                           

Hanuš Goldscheider

*28.10 1921, 28.2.2001

Těžko říct, kde by český golf bez Hanuše Goldcheidera byl. I v dobách nucené golfové ilegality aktivně bojoval za jeho rozvoj a popularizaci. V roce 1968 se stal spoluzakladatelem Československého golfového svazu a budoval řadu osobních kontaktů s významnými osobnostmi světové golfové scény. V roce 1978 se díky svým zásluhám stal členem elitního Royal & Ancienit Golf Club of St. Andrews. Po vzniku Československé golfové federace byl zvolen jejím druhým prezidentem a po rozdělení Československa pak i prvním prezidentem České golfové federace. Právě z jeho popudu byla založená Česká asociace profesionálních golfistů. Ačkoliv nikdy nevynikal špičkovými hračkami výkony, byl vždy velkým mužem českého golfu. Nadace nesoucí jeho jméno dnes pomáhá mladým golfovým talentům v cestě za úspěchy v tomto stále populárnějším sportu.

 

Brouzdání na Facebooku

Tento týden jsem brouzdal na facebooku a zjistil, že René Machová má za přítele na facebooku Alexandra Goldcheidera. Napsal jsem jí a ukázalo se, že je to její bratranec od tátova bratra Františka Goldcheidera. Tak jsem ho požádal o přátelství a on mě přijal jako přítele a napsal mě toto : 

  Milý Tomáši

děkuji za nabídku přátelství a milý email.
Je mi ctí, že jsem alespoň takto spjatý s caddiem strýčka Hanuše a připojuji mocné pozdravy z Londýna

Saša Goldscheider