Nadace Hanuše Goldscheidera

 

 
Nadace Hanuše Goldscheidera pro Český Golf 
 Hanuš Goldscheider 
Ladislav Vostárek předseda nadace
 
si vytkla dva hlavní cíle: prvním je ekonomická podpora talentovaných dětských
golfistů ze sociálně slabších rodin, druhým a stejně důležitým je prosazení golfu do
škol jako součásti základního vzdělání.
Podpora golfu dětí a mládeže je jednou z priorit ČGF. Tento dlouhodobý cíl naplňuje i
prostřednictvím Nadace Hanuše Goldscheidera pro český golf. Zesnulý prezident ČGF Hanuš
Goldscheider spatřoval budoucnost českého golfu nejen v budování kvalitních hřišť, ale především
ve zpřístupnění golfu dětem.
Nadace nesoucí jeho jméno proto chce vyhledávat mladé talenty mezi všemi sociálními vrstvami
české společnosti, a pokud prokáží talent a potřebnou píli, bude jejich další sportovní růst hmotně
podporovat. Nadace se vloni přejmenovala, zvolila nové devítičlenné vedení v čele s předsedou
správní rady JUDr. Ladislavem Vostárkem a chce být v tomto roce mnohem aktivnější v získávání
finančních příspěvků a darů na svou činnost.
Na samém začátku roku 2012 jsme předsedu správní rady Nadace Hanuše Goldscheidera pro
český golf JUDr. Ladislava Vostárka (na snímku) požádali o rozhovor.
Pane předsedo, co konkrétně bude nadace dělat pro talentované děti, které budou pocházet ze
sociálně slabších rodin?
Rádi bychom navázali na tradice let, v nichž nadaci vedl Luděk Eremiáš. Nadace v té době
spolupořádala či spolufinancovala prázdninové tábory či soustředění pro mladé golfisty ze
základních škol. Dále se hodláme podílet na hrazení cestovních a ubytovacích nákladů
spojených se zahraničními tábory či soustředěními členů širší mládežnické reprezentace,
pokud by jim sociální situace jejich rodiny bránila v účasti. O tom, jak moc se budeme moci
rozmáchnout, však bude rozhodovat ochota donátorů a mecenášů a přátel či podporovatelů
nadace. Na loňské konferenci ČGF jsem se snažil přesvědčit auditorium o tom, že stovka není
takový majlant, ale při našem počtu by to bylo hodně peněz.
Cestou k další popularizaci golfu a růstu členské základny je zavedení golfu do školních osnov. Golf
ve školách asi nikdy nedosáhne popularity basketbalu nebo florbalu, ale šance je veliká. Bude se
nadace angažovat i tímto směrem?
Kdyby se nám povedlo přesvědčit všechny dospělé golfisty, aby se za sezónu dokázali vzdát
čtyř plzní a ušetřené peníze poslali nadaci, mohlo by to při 45 tisících hráčů dát dohromady
takovou částku, že bychom se mohli pokoušet o první kroky v rámci zavedení golfu do výuky
při povinné školní docházce.
Pokud se po přečtení tohoto rozhovoru někdo rozhodne vaši nadaci podpořit, co má udělat, kam má
svůj příspěvek poslat?
Především bych chtěl potenciální dárce ubezpečit, že z jejich prostředků nehodláme hradit
benefity členů správní rady či kohokoliv jiného. Prostředky nadace jsou vedeny na
transparentním účtu u Raiffeisenbank pod číslem 4441188/5500. Tento účet umožňuje
komukoliv sledovat přes internet veškeré finanční transakce včetně jmen těch, kdo finance
poskytli, nebo těch, jimž budou převáděny. Ti, kdo by se o tom chtěli přesvědčit už dnes, si
mohou kliknout na odkaz http://www.rb.cz/firemni-finance/transparentniucty/?
tr_acc=vypis&account_number=4441188. Na závěr bych se rád obrátil na některého
z golfistů, který se zabývá tvorbou a správou webových stránek se žádostí o pomoc při tvorbě
a správě internetových stránek naší nadace.
Děkujeme, pane předsedo, za rozhovor a přejeme hodně spokojených dárců nejen v roce 2012