Historie golfu 29

Článek o Klánovickém golfovém hřišti 

Nevím kdo a kdy tento článek napsal. Myslím že to mapsala Vladimíra Hradecká ( Dadula )

 Toto je v PDF 

Původní golfové hřiště Golf Clubu Praha bylo vybudované v roce 1926 v Motole na najatých pozemcích vojenské správy. Od počátku doma i v zahraničí svou zdatnost a vyspělost. Tu se golf Club Praha rozhodl k vybudování definitivního golfového hřiště, které by poskytlo naším hráčům vychovat další generace golfistů schopných hájit naše statní a klubové barvy na mezinárodním fóru. Hřiště mělo mít i svůj význam že zde bude uspořádáno mezinárodní mistrovství a umožní obyvatelstvu Prahy shlédnout velké golfové závody. Nové golfové hřiště mělo též posloužit k rozšíření cizineckého ruchu. Přestože snaze Golf Clubu Praha bylo přáno na mnoha významných sborů, který sám najednou tento zájem zdůraznil, byla cesta k získaní vhodného terénu pro nové golfové hřiště neobyčejně trnitá, o čemž ostatně svědčí dlouhá doba pěti let tuhé práce, než se dobrá věc podařila.

Krajinný ráz, rozloha, nutnost blízkosti Prahy a vhodné komunikace, neodvisle od auta, potřeba vody a jiní činitele ztížili úspěch. Nebilo jediného místečka v okolí Prahy, které by nebylo prozkoumáno. Velkou obětavosti členů bylo nelezeno vhodné místo v Klánovicích. Panem Lichtestejnem byly věnování pozemky, stroje a práce byla financována p. baronem Ringohofferem, finanční se mimo jiné významné osobnosti podíleli paní Zdenka M. Havránková a Jan Masaryk. Obnos, který se sešel, nestačil k úplnému dokončený 18 jamek. Projekt a dohled byl svěřen Ing. J. Charvátovi a v roce 1937.

Během války se hrálo pouze 6 jamek, jako klubovna byla používána hájenka Nové Dvory. Ostatní část hřiště a klubovna byla zabrána Wehrmachtem . po válce bylo ihned zahájeno znovu hraní golfu v Klánovicích a budování dalších jamek. Takže, když v roce 1950 byli golfisté vykázány z Klánovic bylo 15 jamek v plném provozu a poslední 3 jamky byli před dokončením.

Golfové hřiště v Klánovicích bylo scenericky a i svou kvalitou nejhezčí nejen v Československu, ale v střední ale v celé střední Evropě. GCP je nyní v jednání s pěti sponzory na rekonstrukci a modernizaci golfového hřiště v Klánovicích s tím, že byla vzata v úvahu nutnost zároveň i vybudovat kanalizaci a vodovod