STARÉ STRÁNKY

-

     

 
 
 
 
 
 
 

 

          

přes GIPHY

Soudce všeho světa, Bože 

Z kancionálu Jana Amose Komenského. Je to průvodní píseň seriálu F. L. Věk. Postní píseň a zároveň i modlitbu pro každý čas i pro každý věk:

Soudce všeho světa, Bože,

před trůnem tvým nepomůže

žádnému nádhernost jeho,

byť měl slávu světa všeho.

Pro Kristovo ponížení,

za nás dostiučinění,

sešli mi za dar z výsosti,

Bože, pokoru s tichostí.

Nedej mít se pyšně, hrdě,

k bližním mstivě snad a tvrdě.

Nechť křivdy tobě samému,

soudci poroučím pravému.

Ty shlížíš k poníženému,

v srdci, v duchu sevřenému,

ty, Pane, víš, co mi škodí,

víš také, co k dobru vodí.

Nechť se ani pro dary tvé,

jež propůjčuješ z lásky své,

pyšně nikdy nevypínám

a svým bližním nepohrdám.

 

Kde domov můj

Zazpívejte si

Kde domov můj, kde domov můj
Voda hučí po lučinách
Bory šumí po skalinách
V sadě skví se jara květ
Zemský ráj to na pohled
A to je ta krásná země
/:země česká, domov můj:/

Kde domov můj, kde domov můj
V zemi kde náš kníže svatý
Vírou v Krista v duši vzňatý
Krev svou v oběť za vlast lil
Český národ vykoupil
V zemi slavné, otcům drahé
/:V české zemi, domov můj:/

Kde domov můj, kde domov můj
V kraji znáš-li bohumilém
Duše útle v těle čilém
Mysl jasnou vznik a zdar
A tu sílu vzdoru zmar
To jest Čechů slavné plémě
/:Mezi Čechy domov můj:/

Kde domov můj, kde domov můj
Bože velký Hospodine
Ruka Tvoje světům kyne
Tebe vzývá národ můj
Věčný bože při něm stůj
Světovládný Hospodine

/:chraň vždy český, domov můj:/


V+W - Nashledanou v lepších časech


 

 Duna Křenková a Bohouš Pospíšil 

 Tomášek Hradecký Duna Křenková 

Heslo mojí golfové kamarádky Wandy Vorlové ( ať Vám stále svítí slunce na Vaší cestě životem )

Citát převzaty z Facebooku ( GA MP Shot )

GOLF NENÍ JEN HRA. JE TO TAKÉ ŽIVOTNÍ FILOSOFIE, ZALOŽENÁ NA TRADIČNÍCH HODNOTÁCH A PŘÍSTUPU ČLOVĚKA K ŽIVOTU. GOLF JE HRA GENTLEMANŮ, JE TO FAIR PLAY, SEBEKONTROLA, RESPEKT K SOUPEŘI A HŘIŠTI, DISCIPLÍNA, POKORA, UMĚNÍ VYHRÁVAT,  ALI I PROHRÁVAT. 
ABSOLUTNÍ VETŠINA NAŠEHO TEAMU GOLFOVĚ VYROSTLA V TRADIČNÍM PROSTŘEDÍ TĚCHTO HODNOT NA NEJSTARŠÍM GOLFOVÉM HŘIŠTI V ČESKÉ REPUBLICE,  V ROYAL GOLF MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. 
SPOJENÍ VÝŠE UVEDENÝCH HODNOT S NEJNOVĚJŠÍMI TRENDY V OBLASTI TRÉNINKOVÝCH POSTUPŮ PŘINÁŠÍ PLNOHODNOTNÉ DOSAŽENÍ VÝSLEDKŮ, NEJEN V OBLASTI GOLFOVÉ,  ALE I V OBLASTI OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE ČLOVĚKA. 
PŘESTO VŠECHNO, A NEBO PRÁVĚ PROTO, NENÍ HISTORICKY GOLF CESTOU JEN PRO VYVOLENÉ, NÝBRŽ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ SE ZTOTOŽŇUJÍ S JEHO FILOSOFIÍ. 
DOVOLTE NÁM , ABYCOM VÁM BYLI NA TÉTO TRNITÉ A ZÁROVEŇ NÁDHERNÉ CESTĚ OPOROU A PRŮVODCEM