Historie Golfu 68

Letos golf slaví 90 Let 

90 LET HISTORIE ČGF
Před 71 roky (12. února 1950) byly zahájeny práce na obnově „horního“ karlovarského hřiště. Zdejší hřiště bylo slavnostně otevřeno sice již v roce 1935, ovšem během války a v prvních poválečných letech postupně pustlo a následná obnova trvala 10 let. Slavnostní znovuotevření po obnově se odehrálo 17.září 1960.

Před 52 lety (12. února 1969) byla v restauraci U Sojků na Letné založena tělovýchovná jednota s názvem Golf Club Praha, která přímo navázala na činnost prvního českého golfového klubu, založeného 15. března 1926. 

 Golfové klubovny Karlovy Vary a Motol 

text a foto převzsato z facebookového profilu ČGF


Fotky z mého archivu 

 Lišnická klubovna 

 Klánovická golfová klubovna 27. 11. 2012

Míla Plodek 

 

Před 52 lety - 19. dubna 1969 - byl založen Československý golfový svaz (ČGS), který nahradil Ústřední sekci golfu ÚV ČSTV. Po roce 1975 změnil název na Československý svaz golfu a po listopadu 1989 na Československou golfovou federaci. Předsedou ČGS byl zvolen Miloslav Plodek, svaz se záhy přihlásil za člena Evropské golfové asociace – organizace, na jejímž založení se československý golf již v roce 1937 významně podílel a od které byl po dobu dvaceti let násilně odtržen. Dnes je Česká golfová federace stabilním a aktivním členem European Golf Association.   Míla Plodek Je uváděn do Síně slávy českého golfu za obětavou organizační práci pro český golf v létech 1958 až 1975. S golfem přišel do styku jako jeden z klánovických caddies a to záhy po otevření klánovického golfového hřiště v roce 1938. Jako s hráčem se s ním setkáváme poprvé v roce 1948, kdy reprezentuje Golf Club Praha při utkání s Golfovým klubem Líšnice. V roce 1958 je jedním z iniciátorů založení golfového oddílu při TJ Dynamo Praha. Předním činitelem českého golfu se stává v roce 1962, kdy je zvolen předsedou Řídící komise golfu. V roce 1968 byl založen Československý golfový svaz a Miloslav Plodek se stal jeho předsedou. Tuto funkci zastával až do své smrti v roce 1975. V roce 1969 se spolupodílel na založení tělovýchovné jednoty Golf Club Praha, která si jako hlavní úkol stanovila výstavbu golfového hřiště v Praze. Velkou měrou se zasloužil o pozdější vybudování motolského hřiště. Miloslav Plodek vedl československý golf v dobách pro tento sport krajně nepříznivých. Díky velkému pracovnímu nasazení i schopnosti konstruktivně jednat s nadřízenými tělovýchovnými i politickými orgány dosáhl toho, že český golf se opět, po téměř deseti letech silného útlumu, začal rozvíjet jak po stránce sportovní, tak členské. Plodek v jistém smyslu dělal prostředníka mezi dvěma zcela odlišnými prostředími, prostředím golfu, s jeho tradičními zvyklostmi, a nadřízenými orgány všeho druhu, pro které bylo hraní golfu projevem otevřeného třídního nepřátelství. V jistém slova smyslu poskytoval golfu svojí osobou určitý ochranný štít. Po Plodkově smrti, zhodnotil František Krčma, jeden z autentických svědků činnosti Miloslava Plodka, jeho úlohu slovy: „Byly doby, kdy Plodek dělal všechno a do všeho. To mu zůstalo, i když už to dělat nemusel, ale přesto dál dělal. Nepamatuji problém, ať jakékoliv kvality či kvantity, aby byl projednáván bez jeho iniciativy, zásahů a účasti. Nakonec to ani nebylo zásadně ke prospěchu věci, protože bagatelní záležitosti ubíraly čas zásahům velkorysejším a lidé si nemravně zvykli, že co neudělají oni, udělá za ně Míla. Někdy mi připadal jako kapitán lodi, který si vzal na starost i službu u kormidla, pomoc v kuchyni a při mytí paluby. Přesto zůstane pravdou, že vše, u čeho byl, dopadlo lépe než to, co mu uniklo.“ Miloslav Plodek zemřel ve svých nedožitých 46 letech. Jeho uvedením do Síně slávy českého golfu výbor ČGF oceňuje skutečnost, že se významnou měrou zasloužil o český golf.