Golf Resort Black Bridge

 

Golf Resort Black Bridge

Golfové 18 jamkové hřiště Golf Resort Black Bridge leží na vnitřním území přírodního parku Klánovice – Čihadla. U tohoto projektu od počátku stal Ing. Pavel Švehla, jako spoluinvestor, projektant a stavitel a současné době ředitel. Kompletní hřiště bylo otevřeno 2011.

Geneze

Záměr stavby golfového hřiště v prostoru mezi potokem Chvalka, Svépravickým potokem a lesním porostem Xaverovský háj stanovili architekti při zpracování územního plánu. Ing. Švehla, který se tehdy zabýval investičními stavbami projekty a hrál golf asi rok, založil akciovou společnost, která následně vyhrála výběrové řízení pořádané vlastníkem pozemku, Prahou, v roce 2005.

Po ukončení jednání s ostatními vlastníky byla nakonec k dispozicí plocha 67 ha, připravil se projekt posuzování vlivu na životní prostředí EIA a podklady pro územní rozhodnutí. Konzultace a návrhy realizace probíhaly ve spolupráci s orgány státní správy a ochrany životního prostředí. Součástí výstavby bylo i položení přibližně jednoho milionu kubíku zeminy za účelem vytvarování ideální golfové krajiny.

Výstavba

Nejdříve se udělala skrývka ornice a v listopadu 2007 bylo zahájeno pokládaní zeminy, nutné k vytvarování terénu. Ukládka trvala dva roky, průběžně běžela výstavba inženýrských sítí, komunikací, vodních děl budov a vlastního hřiště.

Manipulace s půdní hmotou přinesla i zajímavé objevy. K průzkumu byli povolány archeologové. V jedné části plochy se našly pozůstatky středověkého usídlení v další dokonce slovanská vesnice. Byla odkrytá rovněž tavicí pec na bronz a hrob psa. Někdy se musela práce přerušit, protože přírodě biologický dohled objevil hnízdiště chráněného kulíka obecného. Po třech týdnech pták vyvedl mladé a stavba mohla pokračovat.

Na travnatém terénu byla svážená zemina že stavebních jam z celé Prahy. Největší množství pocházelo z prostoru bývalého CKD Lokomotivka, kde se tehdy budovalo Obchodní centrum Harfa. Jednou byla spolu s hlínou dovezena i nevybuchlá letadlová puma, pravděpodobně pozůstatek amerického náletu z března 1945 na průmyslovou část Vysočan a Libně. Přivolaní pyrotechnici pumu odvezli k likvidaci.

Cekem byly v pohybu skoro dva miliony krychlových metrů zeminy.

Vodohospodářství

Veškerá voda z hracích a zpevněných ploch se sbírala do podzemních retenčních nádrží, že kterých je přečerpávána do nádrže Dolní rybník. Ta slouží jako rezervoár pro odběr vody do zavlažovacího systému. Celý koloběh funguje tak aby všechna dešťová a vykropená voda z hřiště mohla být opakovaně použitá k závlaze čímž se zásadně snižuje spotřeby vody užitkové.

Výstavbou hřiště vzniklo pět vodních ploch. První se nachází na potoce Chvalka odtud voda pokračuje do nádrží Ostrov, prostředníček a Smolíček a pak odtéká do Svépravického potoka. V současnosti zde také najdeme značnou škálu fauny v podobě obojživelníků, ryb, ptáků a hmyzu. V rezortu byly vysázeny čtyři tisíce již vzrostlých stromů a 200 tisíc sazenic zeleně.

Součásti vybavení jsou tréninkové plochy vytápění a osvětlený driving range, dvě chippovací jamky. tři puttovací greeny. V malých domcích se nachází apartmán hotel, tvořený byty 2+kk s garáží. Místní restaurace získala dvakrát oceněný jako nejlepší oblasti golfu   

Sport

Golfový klub má téměř 700 aktivních členů pravidelně pořádá vlastní mistrovství. Jeho součásti jsou družstva hrající 1 ligu žen a 2. ligu mužů. Největší podpora patří mládeži, kde je registrováno 140 aktívních dětí. V této kategorii klub dosahuje největších úspěchů. Například Klára Kuchařová se stala mezinárodní mistryni Slovenské republiky. Mezi naděje patří patnáctiletá Sarah Hriciková a třináctiletý Adam Popper, 1 a 3.na žebříčcích svých kategorii. Resort dlouhodobě spolupracuje s první vítězkou evropské golfové tour, nejlepší současnou českou hráčkou Klárou Spilkovou.

Rating řádí hřiště mezi 10 nejlepších v republice. Návštěvnost resortu je kolem 25 tisíc návštěvníku ročně. Několikrát zde hrál i Ivan Lendl. Rovněž tady trénuje česká golfová špička a na týdenním soustřední se objevili i obě dcery Petra Kordy, hrající v Americe US PGA Tour. Díky blízkosti letiště roste i počet zahraničních návštěvníků. Černý Most tak navštíví mnoho hráčů z Evropy, ale rovněž z Asie nebo z Jižní Ameriky. Provozující společnost, zaměstnává 20 pracovníků na stálý úvazek a v sezóně dalších 20 brigádníků.

Golf versus Čerňák

ʺŠkoda že sem našlo cestu tak málo návštěvníku z okolní zástavby Černého Mostu a Dolních Počernicʺ, konstatuje ředitel Ing. Pavel Švehla po stávajících sedmi letech provozu. ʺV lidech dosud převládá ostych, že golf je jiný svět, kam oni nepatří. To už dnes vůbec neplatí. Kdo přijde, bude mile překvapen. Nejjednodušší je třeba procházka po bezpečné vyznačené trase od Černého Mostu k restauraci nebo kavárně. U cvičných ploch si návštěvnici mohou zdarma zkusit odpálit míček.

Ale ledy nedůvěry postupně tají. Třeba jedna paní ze sídliště sem chodí běhat. Má trasu kolem hřiště. Po cestě si dá jednu plzničku v restauraci a zase letí dál. Stejně tak jelikož je možné odbočit do areálu přímo z cyklotrasy Dolní Počernice – Klánovický les, se tu objevují kolaři. Všechno chce svůj čas.ʺ         

Tento článek jsem opsal z knížky Linka 141, kterou jsem si zakoupil a až teď jsem si ji prohlížel a zjistil jsem že je tam i golf., v tom článku jsou zajimavé věci, kterým jsem se podivoval 

foto Tomáš Hradecký