Golf 2023

První zmínky o golfu lze najít v 15. století. Jeho kolébkou je skotské město St. Andrews. Záliba v této hře vedla dokonce k několika zákazům golfu od samotného krále. Golf se totiž stal tak oblíbeným, že jej vojáci často hrávali místo výkonu své služby.

Teprve v 16. století pronikl golf do vyšších kruhů a zakořenil tam tak pevně, že jeho největší podporovatelka té doby, Marie Stuartovna, golf posunula až za hranice Anglie, do své rodné země Francie.

Srdce nehasnou Karel Gott & Charlotte Ella Gottová Zpívající fontána Mariánské Lázně 
7. 12. 2023

Pozdrav od Kennetha Stride z Jižní Afriky

Dnes ráno jsem napsal mail kamarádovi že Švédska, kterému jsem dělal asi 15 až 20 let caddio na Mezinárodním mistrovství, a to střídavě v Mariánských Lázních a Karlových Varech. Od něj jsem pochytal něco málo angličtiny španělštiny Německy. Nedávno mě napsal že byl v Číně a měl dvakrát Covid 19. On nerad píše, tak mu píši také málo. S nim a dalšími Švédy jsem zazil hezký týden. 

 Jižní Afrika 
 Thomas Baatz a Kenneth Strid 

3. 12. 2023  

Vánoční koledy s Claireton Chorale na Black Bridge Golf Resort

Původně jsem měl spadeno jít dnes na rozsvícení stromečku u Masarykové škole ale během týdne jsem našel, že Claireton Chorale má Vánoční koncert na Black Bridge Golf Resort. Tak jsem pátral, kdo by mě tam vzal a napadla mě sbormistryně Světlaná Tvrzická. Tak jsem ji napsal, jestli by mě tam vzala. Tak mě odpověděla že mě dá vědět. V sobotu jsem se přihlásil. Napsala mě že pro mě přijede manžel v 16:30. Přijel a já nasedl a vyjeli jsme. Na místě jsem si sednul a připravil jsem videokameru na druhou židli. Bylo to moc hezké a to tím, že začal padat sníh. Po skončení jsem šel dovnitř přes bývalou místnost, kde byli vždy v zimě dva simulátory. Manžerka mě řekla že místo toho tam bude salonek. Domů mě vezla sousedka Šimona. Ta mě dovezla až před vrátka a pomohla mě až ke dveřím

Foto

27. 11. 2023

25. 11. 2023 Zemřela Monika Heřmanská
Monika Heřmanská s teto Hankou Hejtmankovou Brožovou Chrástkovou 
Monika Heřmanská byla dcera Milušky Caskové a neteř Hanky Hejtmánkové Brožové Chrástkové. Byla to obětavá žena, která se obětovala vnoučatům, a i na golfu v Motole. Cest její památce. Upřímnou soustrast rodině
 Monika Heřmanská v Erpetu 11.11. 2012

4. 11. 2023 

Koně u Golfové klubovny 

Věříme, že si prázdniny, které se už dávno přehouply do své druhé půlky, užíváte plnými doušky image U nás v Bee Happy ani v létě nezahálíme, právě naopak: Které stále pilně pracují, aby se připravily na zimu, už se přemístily na Bee Happy louku. S její kultivací nám pomohli koníci z Újezda. Moc děkujeme!!!

Tento text a fotky jsem našel 4. 11. 2023 na facebooku Bee Happy

Já caddie Tomáš Hradecký děkuji za golfisti že tam jsou koně 

28. 10. 2023

Myslím že tento text napasal Alan Babicky, když zemřel Hanuš Goldscheider
Hanuš Godscheider v Erpetu 

 

Den, ve kterém si připomínáme zrod Československé republiky je rovněž dnem narozenin prvního prezidenta České golfové federace, pana Hanuše Goldscheidera. Pan Goldscheider byl přesně o tři roky mladší než Československá republika a přežil ji o více než devět let. Tuto neděli, 28. února je to již patnáct let co nás bohužel navždy opustil.
Ti, kteří ho osobně znali nebo jen alespoň letmo poznali, na něj nikdy nezapomenou. Pro ty, kteří to štěstí neměli a těch je mezi současnými golfisty většina, je určena tato vzpomínka.
Pan Hanuš Goldscheider se s golfem poprvé setkal při svém lázeňském pobytu v Mariánských Lázních, kam se koncem čtyřicátých let minulého století jezdil léčit z následků útrap koncentračního tábora. Podle jeho vyprávění k tomu došlo tak, že při cestě z Prahy do Mariánských Lázní se šťastnou náhodou seznámil ve vlaku s Hanno Tonderem, tehdejším nejlepším českým golfistou. Ten ho vyzval, aby se přišel podívat na golfové hřiště. Toto pozvání významně zformovalo další jeho životní dráhu.
Koncem padesátých let, kdy golf byl již několik let vyřazen ze sportů a nesměl mít svazovou celostátní organizaci, se začaly v Praze, téměř poloilegálně, zakládat nové oddíly golfu a konaly se společné akce zbylých golfistů. Jednou z těchto akcí bylo promítání golfových filmů, které umožňovalo těmto golfovým trosečníkům nahlédnou do vzdáleného golfového světa za „železnou oponou“. Hlavním organizátorem tohoto promítání byl Hanuš Goldscheider. V polovině šedesátých let spoluorganizoval Hanuš Goldscheider mezinárodní turnaj pořádaný oddílem golfu Slavie Praha na hřištích v Mariánských Lázních a Karlových Varech, kterého se zúčastnil i známý a u nás velmi populární švédský hokejista Sven Tumba. Úspěšnost tohoto turnaje a trvalá snaha o legalizaci golfu vyústily v uznání golfu jako sportu a zřízení vrcholného celostátního orgánu v rámci ČSTV. Tímto orgánem byla Ústřední sekce golfu při ČSTV.
V roce 1968 byl založen Československý golfový svaz a Hanuš Goldscheider se stal jeho mezinárodním tajemníkem. V této funkci působil více než dvacet let v těžkých podmínkách totalitního a golfu nepřátelského režimu a největší měrou se zasloužil o znovuzařazení Československa do rodiny evropských a potažmo světových golfových zemí, ze které bylo v roce 1952 násilně vytrženo. Jednalo se nejen o obnovení členství Československého golfového svazu v Evropské golfové asociaci a o vstup do světové organizace World Amateur Golf Council, ale hlavně o vytvoření řady osobních kontaktů a přátelských vztahů s významnými osobnostmi světového golfu. To umožnilo zajistit účast našich hráčů na řadě zahraničních turnajů vč. světového mistrovství profesionálních družstev World Cup a rovněž u nás realizovat řadu turnajů a mistrovství s mezinárodní účastí.
V roce 1978 ocenil nejslavnější golfový klub Royal and Ancient Golf Club of St.Anrews tyto zásluhy o rozvoj golfu a přijal pana Hanuše Goldscheidera za svého člena. Postavení H.Goldscheidera na mezinárodní scéně umožnilo konat v létech 1979 až 1998 u nás čtyři Amatérská mistrovství Evropy. V osmdesátých létech k nám již pravidelně zajížděly velké skupiny zahraničních hráčů na Mezinárodní mistrovství na rány. Nejpočetnější výpravy byly ze Švédska, Německa a Rakouska, přijížděli ale i hráči z Řecka, Jugoslávie, Velké Britanie, Holandska, Francie, Švýcarska, Finska, Lucemburska, Dánska, ale i ze vzdálených USA, Austrálie, Kanady a Brazílie.
Po změně politického klimatu v naší zemi v roce 1989 a přeměně Československého svazu golfu na Československou golfovou federaci byl opět p. Hanuš Goldscheider mezi jejími čelnými představiteli a v roce 1992 tuto federaci, po rezignaci stávajícího prezidenta, řídil. Po rozdělení Československa na dva samostatné státy byl v roce 1993 zvolen prvním prezidentem České golfové federace a v této funkci působil až do svého nečekaného odchodu v roce 2001. Jeho zásluhou poznali čeští golfisté bezprostředně řadu nejlepších profesionálních hráčů a to při několika turnajích konaných u nás v rámci European Tour nebo Challenge Tour vč. legendárního Severiana Ballesterose. Z iniciativy H.Goldscheidera byla založena Česká profesionální asociace.
Na mezinárodním poli působil H.Goldscheider od roku 1989 deset let ve významných funkcích a to čtyři roky jako člen sportovně technické komise při EGA, čtyři roky zastupoval Evropu v pravidlové komisi při R. and A. Golf Club of St.Andrews a dva roky zastupoval Evropu v komisi pro amatérský statut při tomto klubu.
Hanuš Goldscheider se vyznačoval během svého čtyřicetiletého působení v golfu neokázalou a přitom velmi efektivní prací pro golf. Akce, které připravoval, měly vždycky úspěch. Díky jeho organizačním schopnostem se dostala řada našich hráčů v dobách pro golf velmi nepříznivých alespoň jednou či vícekrát do zahraničí. Byl organizátorem prakticky všech zájezdů ať klubových či svazových. Při všech jednáních vrcholných svazových orgánů se vyznačoval střízlivou a věcnou argumentací. Jako prezident ČGF požíval velkou vážnost a všeobecnou oblibu. Za svoji dlouholetou činnost pro golf byl jako první uveden v roce 2000 do Síně slávy českého golfu.
Česká golfová obec na něj nikdy nezapomněla. Má svoji ulici, která v Praze prochází hřištěm v Motole, jeho jméno nese Nadace Hanuše Goldscheidera, Mistrovství ČR smíšených družstev do 14 let – Memoriál Hanuše Goldscheidera i tradiční utkání nejlepších hráčů země Východ – Západ – Prezident Goldscheider Trophy. Stejně tak se každý rok v sprnu koná v Karlových Varech speciální vzpomínkový turnaj Memoriál Hanuše Goldscheidera.
Ti, kteří ho znali na něj vždy budou vzpomínat s láskou a úctou. Ti, kteří ho neznali, by měli ocenit jeho významný podíl při zachování a rozvoji golfu u nás a mít vždy jeho jméno v náležité úctě.

28. 10. 2023

Vzpomínka na Hanuše Goldscheidera (Honzu, Goldyo)
 Vnučka Silva Šilva Škábová caddie Tomáš Hradecký a vnuk Robert Mach
Hanuš Goldscheider byl můj idol, kterému jsem dělal caddieo (nosiče) a který mě brával na jeho jednání a vždy si mě posadil vedle mě. Díky Hanušovi Goldscheiderovi jsem poznal hodně vlídných lidí jako byl Antonin Hyml, předsedu národního výboru Mariánských Lázní a další významní lidi z politiky a sportu. Ten sami den má i jeho vnučka Silva Škábova viz druhý odkaz. Hanuš Goldscheider mě hodně naučil.

 

23. 10. 2023

Zemřel Jiří Stiler
Dnes ráno jsem napsal Jiřímu Stilerovi k dnešním narozeninám vše nejlepší. Koukám na počasí, najednou mě mobil upozornil na zprávu z Messengeru ve který bylo toto Dobré ráno Tomáši, Jirka Stiler letos v březnu umřel...Mějte i tak hezký den..Marie Nechanická. Tak jsem si ho odstranil z přátel a našel jsem i fotku z Nové Bystřicekde byl turnaj Golfevent na který jsem byl vyslán Českou Golfovou Federaci a panem Ivanem Paggiem, kterému jsem to vše musel nafotit, protože o nemohl

 

22. 10. 2023

Stará Karlovarska silnice  

 Stará Karlovarská silnice Po téhle silnici jsme jezdívali s matčinou kamarádkou do Karlových Varů, a i do Mariánských Lázní na golf posléze ji přesunuli a tuto silnici jsme viděli na levé straně. Teď už se i staví dálnice do Karlových Varů. Když jsme jeli na golf do Mariánských Lázní tak jsme odbočovali v Bochově na Toužim a Teplou. V Bochově je vodojem, kterému jsme říkávali Plodkuv Balon a to proto že si Plodek tyčkoval balon vysoko   

3. 10. 2023

Zemřel Richard Salzmann

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Mezi lety 19541989 pracoval ve Státní bance československé, začínal na přepážce v Karlových Varech, roku 1967 se podílel v ústředí na přípravě bankovní reformy. V lednu 1990 přešel do Komerční banky, kde mezi lety 1992–1998 zastával funkci generálního ředitele, z postu odstoupil měsíc před platností zákona, který souběh funkcí senátora a šéfa banky zakazoval. Po jeho odchodu musel stát odkoupit 83 miliard špatných úvěrů. Tehdejší vedení banky bylo trestně stíháno, na Salzmanna se obvinění nevztahovala, neboť se podstatných jednání neúčastnil.  V období 1993–1996 předsedal Burzovní komoře Burzy cenných papírů v Praze.  Byl ženatý, s manželkou Evou vychoval dvě dcery, Evu a Barboru. Jeden čas byl i prezidentem Golf Clubu Praha. Přesně už si nepamatuji, v jakým to bylo období. Ale vím že matka mu říkala, aby sehnal peníze na Klánovické golfové hřiště, když je guvernérem v bance. V Motolské klubovně vždy hezký hrál na klavír. Myslím že jeho dcera Eva tam nám i zpívala. Foto   

1. 10. 2023

Proč nebude turnaj D+D Real Czech Masters na Albatrossu?

Kategorie: Aktuality

Zveřejněno: 1. říjen 2023

Milí golfoví přátelé,

silně negativní reakce naší členské základny na ničím nevyprovokovaná, agresivní a nepravdivá slova pana Petra Dědka směrem k Albatrossu si určité vysvětlení zaslouží.

Nebyl to Albatross, kdo se zajímal o další pokračování turnaje na našem hřišti, nýbrž jeho promotér, kterým jsme byli v průběhu turnaje v této věci osloveni a kterému jsme sdělili zásadní výhrady členské základny k jeho dalšímu pokračování na Albatrossu, spolu s naší neochotou podílet se jako doposud na jeho organizaci bez finanční náhrady.

Dne 8. 9. 2023 jsme toto stanovisko písemně sdělili promotérovi.

Po dalších 3 nedělích a stále se opakujících dotazech na konání turnaje DP World Tour v roce 2024 na Albatrossu jsme si "dovolili" informovat o tomto rozhodnutí naše členy.

Nepochopitelnou a urážlivou reakci, kterou toto sdělení ze strany promotéra přineslo, jste zaznamenali.

Po 9 letech spolupráce, kdy jsme zdarma za mnohamilionových nákladů hřiště s předstihem uzavírali, dle pokynů turnajového agronoma před a během turnaje udržovali a současně se připravili o příjmy z provozu hřiště, byla pro nás slova p. Dědka prostřednictvím médií mimořádným zklamáním.

Každý další komentář by byl nadbytečný, úsudek si každý udělá sám.

30. 9. 2023

Desátý ročník Czech Masters je v přípravě, na Albatrossu se konat nebude

 Jiří Zuska na D+D REAL Czech Masters 2023 (foto: Zdeněk Sluka)

Měsíc po skončení devátého ročníku D+D REAL Czech Masters je více jasno o jeho jubilejním desátém pokračování. To má v kalendáři DP World Tour už nyní přesný termín, a to od 15. do 18. srpna 2024. A je zde také jedna další jistota – změní se místo konání, když turnaj nejvyšší evropské série opustí hřiště na Albatrossu.

"Máme za sebou devět vydařených ročníků a nyní se chystáme na jubilejní desátý, kterým chceme celou akci ještě více pozvednout. Máme v plánu novinky, jak co se týče doprovodného programu, tak samotného turnaje. A představu už máme také o hlavních hvězdách desátého ročníku," říká Petr Dědek, majitel promotérské společnosti Relmost, která turnaj pořádá.

Nyní je ale jasné, že se turnaj v příštím roce neuskuteční na hřišti Albatross. Samotný resort o tom informoval v tomto týdnu nejprve své členy a posléze také veřejnost na svých stránkách, kde mimo jiné píše: "Po zvážení všech okolností souvisejících s uskutečněním tohoto turnaje neuvažujeme o jeho pořádání v následujícím roce."

Jaký je k tomuto kroku komentář Petra Dědka? "Je to zavádějící informace. Albatross turnaj nikdy nepořádal, to jsme byli my coby promotérská společnost Relmost. Hřiště si pro turnaj pouze pronajímáme a v předchozích devíti případech to byl Albatross. Nyní se vydáme jinou cestou."

"Co se týče naší spolupráce, letos nám s hřištěm ve Vysokém Újezdu skončila smlouva. My jsme přitom vůbec nevstoupili do jednání o jejím prodloužení a po letošní zkušenosti víme, že jsme udělali dobře. Vůbec poprvé spolupráce nebyla ideální a jedním z důsledků bylo hřiště ve velmi špatném stavu. Celý resort je přitom dnes pro nás nevyhovující, ať už kvůli nedostatečné driving range, nebo ubývajícím parkovacím místům pro diváky," vysvětluje Petr Dědek

A dodává, že nepřesné jsou také informace o tom, co vedlo k letošnímu nevyhovujícímu stavu hřiště: "Za přípravu hřiště je vždy zodpovědný resort, nikoli promotér nebo samotná Tour. Nejsou tedy pravdivé informace, že stav hřiště, především pak na greenech, zavinil greenkeeper Tour. Tour pouze vše konzultuje a doporučuje, ale poslední slovo v přípravě hřiště má vždy resort."

Kde se bude konat desátý ročník D+D REAL Czech Masters zatím rozhodnuté není. "Vedeme již delší dobu jednání o pořadatelském hřišti pro rok 2024. Až bude vše jasné, budeme golfovou veřejnost informovat. Chtěli bychom poděkovat Albatrossu za spolupráci v uplynulých deseti letech, během kterých jsme českým golfovým fanouškům i hráčům připravili nezapomenutelné zážitky. Nyní se ale golfová akce roku v Česku, aby mohla i nadále růst, musí vydat jiným směrem. O tom, jaký bude, rozhodneme pouze my jako promotérská společnost Relmost ve spolupráci s DP World Tour."

26. 9. 2023

Timotej Formánek atakoval 59

Na 17. ročníku ART ECON Středoškolského pohrádu se hrál skvělý golf.

Celkem patnáct juniorských hráčů skončilo pod par hřiště.

Padl 10 let starý týmový rekord soutěže.

V pondělí, 25.9.2023, se ve Vinoři postavilo na start 17. ročníku ART ECON Středoškolského poháru celkem 21 družstev a 7 jednotlivců ze všech golfových „adres“ naší republiky. Dvě družstva, Nový Porg II a Karlínské gymnázium se omluvila v den konání soutěže.

Po slavnostním nástupu družstev s deskami nesoucími názvy reprezentovaných škol zahájila soutěžní den přednesem české státní hymny a slavnostním odpalem členka Sempreoper v Drážďanech, Štěpánka Pučálková.

Ve slunném počasí babího léta a mírném větru přesně obráceném oproti tzv. převládajícímu, pro který je Vinoř stavěna, se v 9.00 na velmi kvalitních grýnech rozpoutal ohňostroj skvělých výsledků.

Novým držitelem Putovního poháru na jeden rok se stalo družstvo Gymnázia Jana Palacha z Prahy 1, ve složení Timotej Formánek, Michal Dvořák a Amálie Tauer. Celkovým výsledkem -22, tedy 122 ran celkem. Mínus 22 ran je nejnižší skóre vítezného družstva za celých 17 let historie Poháru. Průměrný handicap tohoto družstva je plus 3.

“Starý” rekord drželo od Roku 2012 ze Mstětic družstvo Prvního Gymnázia v Karových Varech ve složení Vítek Novák, Jakub Pokorný a Tomáš Křivanec. 

K romuto rekordnímu výsledku lvím podílem přispěl fantasticky zahravší jeden z mnoha českých reprezentantů ve stratovním poli, Timotej Formánek.

Timotej zahrál jeden eagle a 12 birdie, žádné bogey, celkem 12 pod par a od mýtického skóre 59, které je snem každého golfisty, ho dělily na poslední jamce, pětiparové osmnáctce, opravdu milimetry.

Stříbrné verze poháru si o jednu jedinou ránu před třetími odvezlo družstvo American Academy in Prague – Matúš Cedzo, Šimon Štantejský a Eric Tauber. Donesli 131 ran, tedy 13 pod par.

Na třetím místě skončilo družstvo Gymnázia Jaroslava Seiferta z Prahy reprezentované Adamem Bugárem, Albertem Fílou a Laurou Mizlerovou

Soutěž jednotlivců vyhrál pochopitelně svým famózním výkonem Timotej Formánek, před Julií Oplatkovou, která zahrála 65 ran, tedy 7 pod par. Bronzový pohár pro jednotlivce si odnesl David Tomi výsledkem 66, (-6). Celkem patnáct hráčů zahrálo pod par hřiště.  

Nad soutěží drží záštitu Český olympijský výbor. Promotérem akce js společnost Ingolf. Spolupořadateli jsou Česká golfová federace a ART ECON SŠ a VOŠ Praha.

Hlavním partnerem akce je Česká podnikatelská pojišťovna. Hlavním rozhodčím byl Dalibor Proch ázka. 

Vše ostatní najdete na FB Středoškolský pohár a na webu www.ingolf.cz

Zdroj: Ingo3 družstva 

  3 Nejlepší družstva 

Chumel 

24. 9. 2023

Foto: Jacob Sjöman

Göteborgs Golf Klubb bude v roce 2024 hostit tým EC girls

21. září 2023 - 08:53

Ve dnech 9. až 13. července příštího roku se 120 nejlepších evropských amatérek z přibližně 20 zemí utká v nejstarším švédském golfovém klubu o titul týmové ME. (Foto: Jacob Sjöman.)

Když Švédsko získalo v roce 2024 hostování Team EC Girls, volba Švédské golfové federace (SGF) a Evropské golfové asociace (EGA) padla na dlouholetý Gothenburg Golf Club .

- Jsme neuvěřitelně hrdí na to, že můžeme hostit tuto skvělou akci. Vidíme, že to má pozitivní účinky jak pro klubovou komunitu, tak pro rozvoj švédského juniorského golfu. To, že naši členové uvidí a zažijí velkou soutěž na domácí půdě, vytváří velkou hodnotu z krátkodobého i dlouhodobého hlediska, říká Anna Johansson, klubová manažerka Gothenburg Golf Club.

- Od založení Göteborgs Golf Klubb v roce 1902 se v klubu hrálo několik šampionátů, ale nyní je to již dlouhá doba. Jsme připraveni napsat novou historii šampionátu v souvislosti s pořádáním Mistrovství Evropy dívčích družstev 2024, říká Anna Johansson.

Budoucí světové hvězdy se očekávají v Göteborgu

 

Několik nejúspěšnějších švédských golfistek hrálo ME dívek s národním týmem. Zde je zlatý tým 2017: Amanda Linnér, Julia Engström, Frida Kinhult, Linn Grant, Beatrice Wallin a Maja Stark. Je tedy velká šance, že v roce 2024 v Göteborgu uvidíte rozveselit některé hvězdy budoucnosti.

Naposledy Švédsko vyhrálo tým ME dívek v roce 2017. Tehdy byly v týmu mimo jiné Linn Grant, Frida Kinhult a Maja Stark. Další Švédky, které v historii zvedly trofej EC, jsou Caroline Hedwall, Pernilla Lindberg a Linnea Ström.

Když se atletky v Göteborgu spokojí s medailemi, je tedy velká šance vidět rozveselit některé budoucí velké světové hvězdy.

Šampionát podporuje destinační společnost Göteborg & Co , která mimo jiné přispívá k pulzujícímu Göteborgu s udržitelnými, atraktivními a jedinečnými zážitky.

„Myslíme si, že je velmi legrační, že se golfisté budoucnosti spokojí s evropským šampionátem v Göteborgu,“ říká Magnus Hallberg, viceprezident a event manažer společnosti Gothenburg & Co.

Magnus Hallberg pokračuje:

- Tím, že jsme se podíleli na uskutečnění Mistrovství Evropy dívek 2024, doufáme, že soutěž bude inspirovat účastníky, aby investovali do svého sportu a rostli jako golfisté i jednotlivci. Těšíme se, že se v nejstarším švédském golfovém klubu bude psát nová historie!

Jedno ze čtyř každoročních týmových šampionátů v golfu

 

Naposledy Švédsko organizovalo týmový ME dívek v roce 2018, tehdy ve Forsgården GK v Kungsbacka. Poté z toho byl bronz pro modrožluté.

 

Team EC Girls je jedním ze čtyř hlavních týmových šampionátů, které každoročně pořádá Evropská golfová asociace (EGA). Tým se skládá ze šesti amatérských hráček do 18 let z přibližně 20 evropských špičkových golfových zemí.

Mistrovství se hraje s úvodní kvalifikací hry na rány na 36 jamek. Odtud se prvních osm zemí kvalifikuje do hry o medaile, zatímco ostatní hrají o umístění 9–20.

Tým ME dívek se hrál poprvé v roce 1991 a od roku 1999 se pořádá každoročně. Z 29 zápasů, které se šampionát hrál od jeho vzniku, získalo Švédsko 20 medailí – z toho osm zlatých.

ME dívek se ve Švédsku pořádalo naposledy v roce 2018 ve Forsgården's GK. Ve švédském týmu, který skončil na bronzovém místě, pak byla mimo jiné Ingrid Lindbladová, současná světová jednička mezi amatéry.

Podívejte se na všechna předchozí švédská umístění

Švédsko podporuje evropský amatérský golf

Švédsko je jednou z předních golfových zemí v Evropě. SGF má proto ambici podporovat evropský amatérský golf. Děje se tak mimo jiné každoročním pořádáním jednoho z evropských šampionátů EGA.

Vše o šampionátu včetně startovních a výsledkových listin bude k dispozici na webu EGA .

Obrázky a kontakt

Obrázek výše může být použit ve spojení s články a publikacemi o Lag EC girls 2024, upřesněte Foto: Jacob Sjöman. V případě jakýchkoli dotazů ohledně Team EC Girls 2024 kontaktujte:

Anna Johansson , manažerka klubu Gothenburg Golf Club

Magnus Grankvist , manažer soutěže pro EC ve Švédské golfové asociaci 

Mathias Resare , marketingový manažer Švédské golfové asociace 

 

Magnus Hallberg , viceprezident a event manažer ve společnosti Göteborg & Co

21. 9. 2023

23 středoškolských družstev se utká o putovní ART ECON Středoškolský pohár.

Po dvou ročnících poznamenaných vládními pandemickými opatřeními se konečně koná Středoškolský pohár opět ve své plné síle.

V pondělí, 25.9.2023, se ve Vinoři postaví na start již 17. ročníku celkem 23 družstev ze všech koutů naší republiky. Na startu budou obhájci ze spolupořádající školy, tradiční matadoři jako třeba Gymnázium Jana Palacha z Prahy, Nový PORG anebo třeba Gymnázium Brno Bystrc. Nově ve startovním poli přivítáme např. Gymnázium Duhovka, VOŠ A SŠ strojní z Děčína anebo třeba American Academy.

Své domovské školy budou reprezentovat opravdového hvězdy českého juniorského golfu amajitelé plusových handicapů David Tomi, Timotej Formánek, Nela Trávníčková nebo Ester Barcalová. Jdou tak ve šlépějích svých slavných předchůdců. Na start této akce svého času stáli Filip Mrůzek, Klára Spilková, Jana Melichová nebo Tereza Kousková a další dnes již profi hráči a hráčky.

Patronem letošního ročníku je, slavnostní odpal zlatým putterem věnovaným španělským králem Juanem Carlosem provede a českou státní hymnu na úvod akce zazpívá, vášnivá golfistka a sólistka Sempreoper v Drážďanech Štěpánka Pučálková.

Nad soutěží drží záštitu Český olympijský výbor. Promotérem akce js společnost Ingolf. Spolupořadateli jsou Česká golfová federace a ART ECON SŠ a VOŠ Praha.

Hlavním partnerem akce je Česká podnikatelská pojišťovna. Hlavním rozhodčím je Dalibor Procházka. 

Propozice i letos umožňují start i školním družstvům obsahujícím žáky druhých stupňů základních škol, či prvních 4 ročníků osmiletých gymnázií. Spodní věková hranice tak není 15 let, jako to bylo v minulosti, ale věk adekvátní nastoupenému druhému stupni ZŠ popř. „primy“ na osmiletém gymnáziu. Starší žáci pak hrají z kratších odpališť.

Soutěžní systém zůstává nezměněn. Počítají se dva nejlepší výsledky ze tří na jamce bez vyrovnání.

Na start se postaví také 7 jednotlivců, kteří nemají na svých školách dostatek hrajících spolužáků. Do Vinoře se tak sjede přes 70 juniorských hráčů.

Vše ostatní najdete na FB Středoškolský pohár.

Zdroj: Ingolf

16. 9. 2023

Golf i Tjeckien

 O tuto trofej Švedové hráli už za mého a brachovo mládí, když jsme dělali dvěma caddie a to já Kenntovi Stridovi a brácha Thomasovi Batzzovi 

O tuto trofej moje a bráchovi golfový kamarádi ze Švedska hrají. Když sem do Mariánských Lázní a nebo do Karlovych Varů přijeli tak tu trofej co drží v ruce na první fotce, tak ji poostavili na bar. Myslím že jí vyhrál ten kdo zahrál nejvíc ran, ale přesně to nevím je to moc dlouho co sem jezdili

 

Becherovka Trophy och Danskdödaren rond 1 gick av stapeln i söndags, och på måndagen spelades Danskdödaren rond 2.
Becherovka Trophy vanns av Kjell Johansson på imponerande 40p, grattis!
Danskdödaren togs hem av Claes Clabbe Schönander som dag 2 också inkasserade 40p, grattis! Ställningen blev:
1. Claes Schönander
2. Stefan Pettersson
3. Anders Flodman
Becherovka Trophy a 1. kolo Dansk Dödaren začalo v neděli a v pondělí se hrálo 2. kolo Danskdödaren.
Becherovka Trophy vyhrál Kjell Johansson na působivých 40p, gratulujeme!
Dánského vraha odvezl domů Claes Clabbe Schönander, který 2. den také nasbíral 40 pencí, gratulujeme! Pozice se stala:
1. Claes fešák
2. Stefan Pettersson
3. Anders Povodňový muž

 

25. 8. 2023

D + D Real Czech Masters

Czech Masters 2023

Dnes 24. 8. 2023 od 8 hodin jsem Czech Masters poslouchal na PC, a to Czech Masters Rádio. Je to zajímavé poslouchat, protože ty reportéři, kteří jsou v terénu tak musejí mluvit potichu aby nerušili hráče anebo být někde jinde aby hráče nerušili. Proto já mám fotoaparát nastavení na tichý zvuk abych hráče nerušil při zmačknutí. Poslouchal jsem to i v Babiččině Besedě ale vypadávalo to. Tak jsem mobil vypnul naobědval jsem se šel domů se na to koukat na televizi na Golf Channel. Kolem 19 hodině jsem napsal SMS se kterým jsem se domlouval, jestli mě vezme. Zřejmě jsme se trefili stejně, a to že on mě napsal v kolik hodin se pro mě staví a já jsem se ho ptal na totéž. Domluvili jsme se a já jsem to zavolal mým kamarádům se kterými se tam někde sejdeme. Řekl jsem jim v kolik asi se tam objevím. Jason SCRIVENER byl diskvalifikování ale nevím proč snad se to dozvím během dne na hřišti nebo v Turnajové vesničce.  O tom diskvalifikaci jsem nic nedozvěděl ani od toho pána co mě ani na hřišti. Když jsme se blížili tak zavolal Tomáše, kterého poprosil, jestli mě může odvézt blíž klubovně a on mu to dovolil ale museli jsem to říct na vrátnici. Vysadil mě a já šel do stanu V. I. P. cestou jsem potkal Tomáše a poděkoval jsem mu za to že mě en pán mohl odvézt blíž ke klubovně, kde jsem se přihlásil a dali na ruku papírový náramek a šel jsem fotit, a i si koupit mikinu na kterou jsem si nechal vyšít vlajku a pod ní roky 1968–2023, při té příležitosti se stavěl ve stánku České golfové federace a pozdravil jsem tam a řekl jsem že přijdu fotit vyhlášení a autogramiádu. Chvíli jsem si poseděl ve stanu, kde jsem potkal dceru ředitelky školy kde jsem pracoval. Potkal jsem tam i mého kamaráda s manželkou s kterým jsme si řekli že se potkáme ve stanu, ale nepřišel a druhého kamaráda jsem nepotkal n hřišti ani ve stanu. Odpoledne jsem si šel pro tu mikinu a šel jsem fotit vyhlášení a autogramiádu na který byli jiný hráči, než tam původně měli bít. Domů jsme odjížděli po 19 hodině, kvůli dešti a kdy se myslelo že přijde i bouřka, která nakonec nepřišla Foto         

    

18. 8. 2023

Fotky od Evy Schovánkové

Včera po dlouhé době jsem napsal kamarádce Evě Schovánkové a ona mě napsala a poslala fotky z golfu na Zbraslavi jak ta smršť deště a bouřka vyvrátila stromy. Také mě poslali fotku nové golfové klubovny, která je za jamkou 5

 
 
¨¨
 Nová klubovna za jamkou 5 

10. 8. 2023

Sára Kousková maluje

Sára Kousková a Tomášek Hradecký Czech Masters 2022

Dnes ráno jsem zapnul televizi a na O2TV byl tenis. Já jsem si stáhnul na PC poštu a šel jsem se osprchovat a šel jsem k televizi a byla tam reklama a upoutávky a mezi nimi byla Sára kousková á odpovídala na otázka redaktorky na to co ji přinesl loňský rok a co chystá na tento rok. Sára opověděla že by se ráda dostala na Olympiádu 2024. Redaktorka se ptala jato bude vše stíhat a to golf a malování a Sára ji odpověděla že se pokusí to vše stíhat

6. 8. 2023

Memoriál Hanuše Goldscheidera po 23. v Karlových Varech

Silva Skábová vnučka, caddie Tomáš Hradecký a vnuk Robert Mach 

 Hanuš Goldscheider 

Tomáš Přikryl, Neděle 6. srpna 2023

V roce 1993 se Hanuš Goldscheider stal prvním prezidentem České golfové federace. Ještě dříve, v roce 1990, byla z jeho iniciativy založena i PGA České republiky. V roce 2000 se stal členem Síně slávy ČGF. Od roku 2001 se pravidelně pořádá memoriál, který připomíná jeho význam pro český golf.

Plzeňský rodák Hanuš Goldscheider je pro český golf velice významnou osobností. Mnoho z českých hráčů, kteří se nyní objevují na startovních listinách těch nejvýznamnějších světových turnajů, na něj vzpomíná, hlavně díky turnajům „na dvorečku“ v pražském Erpetu, které organizoval další člen Síně slávy ČGF Karel Vopička. Ze všech talentovaných hráčů můžeme jmenovat hlavně Kláru Davidson Spilkovou, ale i další, jako například Šimona Zacha, Sáru Kouskovou nebo Janu Melichovou.

A právě podpora mládežnického golfu se v roce 2008 stala základní myšlenkou pro založení Nadace Hanuše Goldscheidera pro český golf. V roce 2012 se stal předsedou správní rady významný hudebník a právník JUDr. Ladislav Vostárek. Nadace dostala nový směr, který odkazoval na hlavní myšlenky prvního českého prezidenta ČGF. Díky jeho iniciativě získala nadace od svých přispěvovatelů a dárců finanční prostředky pro nákup dětského golfového vybavení. Nejprve začátečnické sady pro výuku golfu v tělocvičnách škol, následně běžné golfové hole, které se prostřednictvím golfových klubů spolupracujících v projektu ČGF Se školou na golf dostávají do rukou dětem na základních školách.

Za deset let existence projektu Se školou na golf se hlavně díky aktivitám nadace podařilo podpořit české golfové kluby ve spolupráci se základními školami, a to od prvních krůčků při zakládání zájmových golfových kroužků až po vytvoření metodického pokynu, jak na prvním stupni základních škol začít s golfem v rámci Školního výukového programu.

Hanuš Goldscheider byl velice aktivní i na mezinárodním poli. Zasloužil se o obnovení členství Československého golfového svazu v Evropské golfové asociaci, kde od roku 1989 pracoval po dobu čtyř let jako člen Championship Committe, a také o vstup do World Amateur Golf Council. Čtyři roky zastupoval Evropu v Rules Committee a dva roky v Komisi pro amatérský status, obě působící při Royal & Ancient St Andrews (R&A). Projekt Se školou na golf se po deseti letech své existence v tomto roce zapojil do GolfSixes, aktivity, která propojuje stejnou myšlenku napříč 16 zeměmi z různých kontinentů. GolfSixes podporují R&A, Confederation of profesional golf (CPG), ale i DP World Tour nebo Ladies European Tour. 

23. memoriál Hanuše Goldscheidera je proto příležitostí vzpomenout si nejen na významného člověka v českém golfu nebo na již dříve

Fotky od Roberta Macha a Karla Vopičky 

31. 5. 2023

Vinoř 31. 5. 2023

Na 25. 5. 2023 jsme měli domluveno s bráchou, že pojedeme i s holkami do Mariánských Lázní. Trochu se to vymklo, protože onemocněl. Tak jsme se domluvili na víkend nebo pondělí. Pondělí to také nešlo, protože Dianka jela se školkou do Zoo a nevědělo se kdy se vrátí. Tak jsme se domluvili na středu, protože zase já jsem nemohl v úterý, protože jsem na golfu v Lišnici fotit dědky. Dopoledne přijeli a já jsem nasednul a jeli jsme do Vinoře se kouknout na golf, který nedávno otevřeli a hraje se tam. Na parkovišti jsme zaparkovali na invalidech a šli jsme do klubovny. Cesto do klubovny jsem zahlednul auto, který stávalo na Zbraslavském hřišti. Cestou jsem si uvědomil že to je auto Academi Slavíček, který na Zbraslavi sídlil. Tak jsem si ho vyfotil na památku. Když jsme obědvali, tak jsem říkal až pojedeme domu tak se u něj vyfotím. Při obědě jsem zahledl že odjíždí, tak jsem byl trochu zklamaný. Než jsme dojedli tak přijel. Po zaplacení jsme se šli kouknout před klubovnu a zjistil jsem, že klubovna je moderní kopie klubovny v Klánovicích, která byla postavená v roce 1936 nebo 1937. cestou k autu mě brácha vyfotil u toho auta. Při obědě jsem zavolal na WhatsApp kamarádovi že mám vyfocení to auto a on mě řekl abych mu ho poslal. Tak mu ho pošlu. Fotky       

30. 5, 2023

Lišnice 30. 5. 2023

Po roce jsem zase byl na Lišnici fotit dědky. Ráno pro mě přijel Beďa Camský a já jsem nasednul a vyjeli jsme na golfové hřiště Lišnice. Dojeli jsme na parkoviště a už tam se sjížděli další dědci. Já jsem šel pomalu ke klubovně a u klubovny už byli Karel Vopička a Vašek Janoušek. V recepci byla Martina Krumphanslová, která se zná s Katkou Žáčkovou, která byla dcera mého caddieho Jiřího Smetany, na kterého jsme zavzpomínali. Dědci se vyfotili před klubovnou. Karel rozlosoval flaity s míčky dědků. Po odehrání všech hráčů jsem nasedl do buginy a Jarda Novák mě vozil po hřišti a já fotil. Po hře jsme měli každý řízek se salátem. Chvíli jsme si v altánku poseděli a popovídali. Rozloučili jsme se a nasedli do aut a rozjeli jsme se domů. Já jsem doma udělal fotky, a ještě jsem si došel do Babiččiny Besedy na cocacolu a moučník. Fotky  

24. 5. 2023

Jeho královská Výsost, vévoda z Edinburghu, přijel do Prahy!
 Jeho královská Výsost, vévoda z Edinburghu
Vévoda přijel na Velvyslanectví Spojeného království image, kde se setkal s několika účastníky programu DofE. Jeho královskou Výsost zde také přivítal Jiří Zrůst, předseda správní rady DofE, výkonný ředitel českého DofE Tomáš Vokáč a britský velvyslanec v České republice Matthew Field.

 

Vévoda zavítal do České republiky, aby podpořil mladé lidi zapojené do programu. Během své návštěvy se mimo jiné setká i s prezidentem Petrem Pavlem, se kterým bude hovořit o možnostech neformálního vzdělávání a podpoře DofE.

9. 5. 2023

Golf Vinoř 

Dlouho očekávané golfové hřiště ve Vinoři se pro veřejnost otevřelo 1. 5. 2023

Golfové hřiště mezi Kbely a Vinoří otevřelo. Uzavřela se tak dlouhá kapitola nejistoty, zda se to vůbec někdy povede.

25. 4. 2023

VINOŘSKÉ HŘIŠTĚ

Myšlenka golfového hřiště ve Vinoři se začala rodit již na přelomu tisíciletí. Reálné obrysy nabral tento projekt až v roce 2015, kdy byly zahájeny první stavební práce. Architektem hřiště je Jonathan Gaunt, který má ve svém portfoliu více než 30 hřišť po celém světě.

Hřiště leží na náhorní plošině ve výšce 268 metrů nad mořem a najdete zde mnoho prvků, díky kterým perfektně zapadá do konceptu Prague City Golf – jedná se o hřiště linksového typu, na kterém však najdete hned několik vodních překážek. S délkou 6589 metrů z černých odpališť a s písečnými pustinami tzv. wastelands bude výzvou i pro výkonnostní amatéry nebo profesionály. Amatérští hráči zase ocení méně členité greeny.

Specifickým prvkem jsou pak pískovcové masívy, které lemují fairwaye a greeny ne jedné jamky. Vinoř rovněž disponuje perfektním tréninkovým zázemím – krytým driving range, chipping a putting greeny a navíc 6jamkovým hřištěm, které se rovněž buduje i na Zbraslavi. Hráči tak budou moci využít hry v kratším formátu, které je ideální jako procházka před/po práci nebo pro juniory či seniory.

V našem areálu najdete

 

 • 18jamkové mistrovské hřiště
 • 6jamkové plnohodnotné hřiště pro veřejnost a na krátkou hru
 • Driving range s krytými i nekrytými odpališti
 • Designovou restauraci s klubovnou
 • „Warm-up“ a další tréninkové plochy
 • Velký parkovací prostor
 • Komplexní služby pro golfové turnaje, tréninky a výuku
 • Prague City Golf Academy – tréninkové středisko pro mládež a dospělé
 • Pro Shop, fitting      Fotky Tomáše a Víta Hradeckých 

14. 4. 2023

17 letá Vzpomínka na rozloučení s Lady Luisa Abraháms 

15. 5. 2006 celá golfová společnost se rozloučila s Lady Luisou Abraháms na terase Inter Continentalu, po vzpomínce na Lady Abrahams ve Španělské synagoze. S Lady Luisou Abraháms se rozloučil i Jiří Havel (bracha Václava Havla) Chadima (bracha Chadimové Třískové) a další. Jednoho dne mě zazvonil dopoledne telefon pevné linky. Tak jsem to zvednul a na druhé straně se ozval Olda Tobrman z Mariánských Lázní. Řekl, že mě vezme do synagogy, kde bude církevní obřad k rozloučení s Lady Luisou Abrahams. Sešli jsme se u hotelu InterContinental. Šli jsme do Španělské synagogy, kde mě přivítala dcera Luisy Abrahams Helen Felix. Řekla kastelánovi, aby mi půjčil jarmulku a optala se ho, jestli mohu fotit. Dovolil mi to, ale bez blesku. Po obřadu jsem odevzdal jarmulku a šel jsem s Prokopem Sedlákem do hotelu InterContinental na občerstvení na zahradě. Tam jsem potkal mnoho významných lidí, například bratra Václava Havla a další. Později mi Olda Tobrman řekl, že mě odveze domů. Rozloučil jsem se a šli jsme k autu a jeli do Klánovic. Před vrátky jsem se s Oldou Tobrmanem rozloučil a poděkoval mu za možnost zúčastnit se rozloučení s mou celoživotní přítelkyni Lady Abrahams Foto 

27. 2. 2023

Česká golfová federace slaví 30 let 

Dnes přesně před 30 lety byla založena Česká golfová federace.
1. ledna 1993 došlo k rozdělení ČSFR na dva samostatné státy Čechů a Slováků. Na konferenci Českomoravského golfového svazu v Klánovicích dne 27. února 1993 bylo rozhodnuto nadále používat název Česká golfová federace (ČGF). Prezidentem se stal Hanuš Goldscheider. Do vedení Sportovně technické komise byl zvolen Karel Vopička, reprezentačním kapitánem byl určen Pavel Fulín. Jednatelem ČGF byl Prokop Sedlák a jejím hospodářem Oldřich Tobrman.

Vdechnutí barvi do černobílých fotografii u Klánovické golfové klubovny a přidaní fotografii kdy Golf Club Praha tady v klubovně slavil 65 let a měl vzlítnout balon s dcerou Jiřího Davida ale začalo bít nepříjemné počasí na vzlet balonu. Byli tady přítomní Věra Petrsová pro kterou jsme jeli do Prahy, Augustín Bubník, Karel Dyba, František Krčma ( milenec Olgy Scheinpflugové) a další. Fotky 

2. 2. 2023

LIV Golf exkluzivně na Golf Channelu

Tisková zpráva , Čtvrtek 2. února 2023

Progresivní golfovou sérii LIV Golf bude od roku 2023 vysílat v Česku a na Slovensku exkluzivně stanice Golf Channel. Právě ta získala práva na loni vzniklou golfovou sérii, která ihned po svém vzniku přilákala celou řadu z nejlepších a nejsledovanějších golfistů světa.

Dustin Johnson, Cameron Smith, Lee Westwood, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka a Patrick Reed. Nebo Sergio Garcia, Martin Kaymer a Henrik Stenson. To jsou jen některá jména, která se v loňském roce rozhodla spojit s nově vzniklou golfovou sérií, za kterou stojí saúdskoarabský Public Investment Fund a jehož tváří byl od počátku legendární Greg Norman. Od tohoto roku je budou moci golfoví fanoušci sledovat na Golf Channelu.

Série LIV Golf je podle nás v současné době tou nejatraktivnější golfovou podívanou, jakou můžeme našim divákům nabídnout. Inovativní formát se už v prvním roce série osvědčil a my se nemůžeme dočkat, až ho nabídneme českým golfovým fanouškům,“ říká Petr Dědek, majitel televizní stanice Golf Channel, která v roce 2023 bude kromě LIV Golf vysílat také slavný Ryder Cup, majory PGA Championship, US Open a The Open, série DP World Tour, Asian Tour, LPGA a ženské majory.

LIV Golf skutečně pořádně rozčeřila světové golfové vody, a to nejen tím, že si pro sebe uzmula ta nejznámější světová jména. Turnaje na tři kola, tedy 54 jamek, ve kterých proti sobě soutěží nejen jednotlivci, ale také týmy. K tomu canon start, kdy jsou všichni hráči na hřišti ve stejný čas, a hlasitá hudba, která se line kolem jednotlivých jamek… Nic podobného světový golf do té doby neznal.

Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli, o jak atraktivní formát se jedná. Přímo na místě je atmosféra skutečně elektrizující, ale zážitkový je LIV Golf také v televizi. Díky tomu, že během šestihodinových přímých přenosů jsou na hřišti všichni hráči, vám neunikne žádný z nich, což se u klasických turnajů může stát, když třeba o víkendu nehraje na špici,“ dodává Dědek jednu z devíz nové série.

Ta v roce 2022 nabídla osm turnajů, sedm individuálních a závěrečné velké týmové finále. První ročník ovládl naprosto jednoznačně Dustin Johnson, mezi týmy triumfoval jím vedená klub 4 Aces. V nové sezoně by mělo být turnajů celkem 14.  Prvním z nich je koncem února LIV Golf Mayakoba v Mexiku. Prize money na jednotlivých turnajích je 20 000 000 dolarů mezi jednotlivci a dalších 5 000 000 dolarů v týmové soutěži.

 Termíny potvrzených turnajů LIV Golf pro rok 2023

 • 24. - 26. února, El Camaleon Golf Club, Playa Del Carmen, Mexiko
 • 17. - 19. března, The Gallery Golf Club, Tucson, Arizona, USA
 • 31. března - 2. dubna, Orange County National (Crooked Cat), Orlando, USA
 • 21. - 23. dubna, The Grange Golf Club, Adelaide, Australie
 • 28. - 30. dubna, Sentosa Golf Club (Serapong Course), Singapur
 • 12. - 14. května, Cedar Ridge Country Club, Broken Arrow, Oklahoma, USA
 • 26. - 28. května, Trump National Golf Club, Washington, DC, USA
 • 30. června - 2. července, Real Club Valderrama, Sotogrande, Španělsko
 • 7. - 9. července, Centurion Club, London, Velká Británie
 • 4. - 6. srpna, The Old White Course, White Sulphur Springs, Západní Virginia, USA
 • 11. - 13. srpna, Trump National Golf Club, Bedminster, New Jersey, USA
 • 22. - 24. září, Rich Harvest Farms, Sugar Grove, Illinois, USA
 • 20. - 22. října, Trump National Doral, Miami, USA
 • 3. - 5. listopadu, Royal Greens Golf & Country Club, Jeddah, Saudská Arábie

Foto a text: Tisková zpráva Golfchannel.cz

 

převzato z facebookového profilu České Golfové federace 

1. 1. 2023 

Novoroční drive 2023

Klánovický golfisté

Tak jsem 29. 12. 2022 zavolal známého, který mě dal vizitku s telefonem a abych, kdykoliv zavolal a že mě zadarmo odveze. Tak jsem zavolal, jestli by pro mě zase jako letos na 1. 1. 2022 přijel na Novoroční drive 2023 a on mě napsal že se vrací 3. 1. 2023. Tak jsem neváhal a napsal jsem na facebookovou skupinu Vivat Klánovice, co potřebuji. Šel jsem do Babiččiny Besedy na jídlo a kde jsem se ptal, jestli mají na 1. 1. 2023 otevřeno, kdyby mě to nevyšlo jet s někým na Black Bridge na Novoroční drive. Doma na facebooku jsem zjistil že mě nějaký Martin Turek napsal Jestli ještě nemáte domluveno, tak vás vezmeme. Zatím nevím, kdo to je, ale dozvím se to až 1. 1. 2023.

Dopoledne jsem obvolal zase nějaké kamarádi a popřál jsem jim Šťastný Nový rok. Těsně o 12:30 pro mě přijel a já nasedl. Nechal mě pozdravovat od paní Školníkové a v tu chvíli jsem si vzpomněl kde jsem se s ním potkal. Potkal jsem se s ním tady Klánovicích na golfu kde Aegon dělal turnaj a já jsem ho fotil. Dojeli jsme na Black Bridge a parkoviště bylo plný. Tak mě vyhodil před klubovnou a jel zaparkovat na druhou stranu k driving range a já šel dovnitř. Na moje překvapení bylo skoro vše obsazeno. Našel jsem volné místo a sednul jsem si. Dal jsem si čočku. Při jídle jsem si vyslechnul prezidenta klubu, který nám všem popřál Nový rok 2023 a řekl že Novoroční drive musí skončit do 14 hodin, protože na hřišti byli hráči a abychom nepálili na ně, když půjdou proti jdou na green. Poseděli jsme tam chvíli a jeli jsme domů. Foto