Různé akce 2019Modlitba pro Martu 2017

Lidem navrátí amen

Nová verze legendární Modlitby po 49 letech od jejího vzniku. Nahrávka z alba: "Protestsongy 1966-2017" Natočeno 20.9.2017 ve studiu SONO zpívají: M. Kubišová, H.Hegerová, B. Basiková, T. Černochová, N. Kocábová, B. Šrumová, N. Valová


21. 12. 2019

Pro kartu do fotoaparátu v Centu Černý Most
 
Dnes jsem byl s caddiem Jiřím Smetanou v Centru Černý Most pro novou kartu do fotoaparátu. Nemohli jsme zaparkovat na invalidním místě u vchodu. Tak mě vyhodil u vchodu a já šel dovnitř a caddie jel zaparkovat. Já jsem šel ještě na WC. Když jsem vycházel tak mě volal, že tam na tom místě fotolab není a že jdeme do Datartu. Mě to nedalo a šel jsem se zeptat do jednoho krámu kde bych Fotolab našel. Tam mě děvčata řekla, že je to proti Globusu na levé straně. Tak tam fotolab byl. Fotolab měl výlohu jinou než obvykle. Tak jsem caddiemu řekl, koukej se nahoru na nápisy a NE NA VÝLOHY. Zakoupili a šly jsme k autu a jeli jsme na kávu na Black Bridge.

13. 12. 2019 

Svatá Lucie ze západního Švédska 

 koncert k svaté Lucií 


11. 12. 2019

Švédové každý rok slaví Svatou Lucii 

Saint Lucia

S. Lucia
 
Proč Švédové slaví Lucia ( Náboženství ) 

13. prosinec – svátek svaté Lucie | Sankta Lucia

Svatá Lucie byla sicilská dívka, jejíž památku si každoročně 13. prosince připomínají římsko-katoličtí, luteránští i ortodoxní křesťané. Svatá Lucie patří k nemnoha světcům, které členové severských luteránských církví oslavují.

Oslavy sv. Lucie jsou ve Skandinávii v moderní době poměrně nové. Poprvé se objevily ve Švédsku na počátku 19. století a až v polovině 20. století se rozšířily do ostatních severských zemí. Jméno sv. Lucie však bylo připomínáno už od příchodu křesťanství do Skandinávie. Prvky starého pohanského náboženství se smísily s novou křesťanskou tradicí a jméno sv. Lucie se ze začátku často pletlo s Luciferem. Navíc 13. prosinec připadal podle starého juliánského kalendáře na nejdelší noc v roce. Tohle všechno přispělo k tomu, že byla noc sv. Lucie tehdy spojována především s nadpřirozenými bytostmi, které putovaly od statku ke statku a kontrolovaly, zda je vše připravené na oslavu Vánoc. V západním Švédsku se ujala tradice průvodu dívek a žen oblečených v bílých róbách a s věnci na hlavě, v případě sv. Lucie s věncem ozdobeným svíčkami.

V tento den se tedy hlavně slaví ve školkách a školách, kde mají děti nacvičené písničky a již od brzkých ranních hodin probíhají před rodiči a dalšími rodinnými příslušníky představení. Většinou samozřejmě venku. U starších děti, řekněme mládeže, již oslavy probíhají trochu jinak. Většinou jsou dobrovolné a probíhají v kostelích. V mnoha firmách se třeba volí svatá Lucie. V obchodech či úřadech uvidíte ten den na mnoha ženách stříbrné řetězy, které mají na hlavách právě k oslavě svaté Lucie.

Lucii. K oslavám patří také píseň sv. Lucie luciasången, původně neapolská lidová píseň, a speciální pečivo lussekatt, bochníčky formované zpravidla do písmene S, zlatožluté barvy, se šafránem a zdobené rozinkami.

Svatá Lucie (284(?), Syrakusy – 304) je jedna z katolických a pravoslavných svatých. Uctívají ji (jako jediného svatého) i luteránští Švédi a Norové. Je patronkou slepých a pomocnicí při očních nemocech. V katolické církvi je oslavovaná 13. prosince. Pocházela z dobře situované rodiny, ale rozdala svůj majetek i plánované věno chudým. Byla udána jako křesťanka, za což musela podstoupit mučednickou smrt. Úcty se jí prokazatelně dostává od 5. století. Její poselství shrnuje výrok „Ti kdo žijí cudný život, jsou chrámem Ducha svatého.“

Sv. Lucie je podle tradice připomínána od 5. století jako panna a mučednice. V době velkého pronásledování křesťanů se nebála odmítnou ruku pohanského aristokrata. Místo něho chtěla zachovat mravní čistotu po svém rozhodnutí pro Ducha svatého. Byla proto pohnána před místní úřady v Syrakusách na Sicílii.

Od správce města se dozvěděla, že její nápadník na ní nejvíce miluje oči. Proto si je vyloupla a podala je správci se žádostí, aby je tedy šlechtici předal. Do druhého dne se jí však zázrakem opět vrátil zrak – Panna Maria ji obdařila ještě krásnějšíma očima.

Když pobouřený správce zjistil, že je prostoupena Duchem svatým, rozhodl se ji nechat zneuctít. Rozkázal, aby byla poslána do nevěstince. Bláhově si totiž myslel, že ji tak Duch svatý opustí. Přišli vojáci, aby Lucii odvedli. Nedokázali s ní však pohnout. Stejně tak neúspěšný byl i pár volů. Zlomit její vůli nedokázala ani žhavá pryskyřice, kterou jí lili na kůži. Než jí nakonec prokláli krk mečem předpověděla pád císaře Diokleciána a povolení křesťanské víry. Dioklecián do roka padl a o devět let později císař Konstantin I. Veliký povolil křesťanství.

Později byla sv. Lucie prohlášena patronkou města Syrakus. Přesně tak, jak jí ve snu pro Luciinu velkou víru předpověděla sv. Agáta.

Ostatky svaté Lucie byly nejprve přeneseny do Konstantinopole a odtud v roce 1204 do Benátek. Zde byly pohřbeny v kostele sv. Lucie. V roce 1861 byl chrám zbořen, aby uvolnil místo pro stavbu benátského hlavního nádraží. To nese dodnes její jméno – Stazione di Venezia Santa Lucia. Relikvie byly proto přeneseny do blízkého kostela San Geremia. V roce 1955 nechal tehdejší patriarcha benátský Angelo Roncalli, pozdější papež Jan XXIII. obličej světice pokrýt stříbrnou maskou. Při pohledu od Canal Grande lze na kostele číst nápis: Lucia Vergine di Syracusa in questo tempio riposa. All‘ Italia e al Mondo ispiri luce e pace. (V tomto chrámu spočívá panna Lucie Syrakuská. Nechť přinese Itálii a světu světlo a mír.)

Sv. Lucie bývá – na připomenutí událostí jimiž vyvrcholil její pozemský život – zobrazována s vlastníma očima na talíři a s palmovým listem jako znakem mučednictví. Často bývá přidán také meč, kterým jí byl proklát krk, provaz, kterým byla svázána, a volové, kteří jí měli pohnout z místa. Někdy bývá vyobrazena ve společnosti sv. Agáty, sv. Anežky Římské, sv. Barbory, sv. Tekly a sv. Kateřiny Alexandrijské – mladých dívek neohroženě vzdorujících nebezpečí smrti ze strany pronásledovatelů víry.

2. 12. 2019

Vladimír Novák Judista

Obřadní síň v Motole 

Dnes jsem zjistil, že už to bylo 12. října 2 roku co odešel na věcný odpočinek Vladimír Novák Judista. Narodil se 16. duben 1948 Klatovy) byl bývalý reprezentant Československa v judu a pozdější trenér. Účastník olympijských her v roce 1976 a první československý judista, který se řadil mezi užší evropskou špičku. Když tady byl tady na golfu v Klánovicích na soustředění tak se u nás stavěl se na nás podívat a vždy chtěl hrnec mléka, který na soustředění dostávali málo. Někdy se stávalo, že se s námi minul, protože jsme byli v Mariánských Lázních na dovolené a na prázdninách. Cest jeho památce   

18. 11. 2019 

Povídaní s mými neteřinkamy  

Celí odpoledne mě naháněli, aby mě viděli a zamávali. Ani nevím kolik minu jsme si povídali na facebooku. Myslím, že to bylo asi 15 minut. Vít mě říkal, že byli venku a že Lada vlezla do louže a potom si do ní sedla. Tak jsem Vítovi řekl, nepřipomínalo ti to něco a on se jen usmál. Matka Víta přivezla domů ze školky, byl v zimníku, protože byla zima. Než matka zandala kočár tak Vít jak byl se posadil do vaničky se studenou vodou. My totiž v té vaničce jsme měli vodu, protože nám nešlo čerpadlo. Tak matka Víta musela celého svléknout a obléknou ho do suchého. Foto     

14. 10. 2019 

Fotka a text z Facebookového profilu Milujeme hokej 

 

Na včerejší zádušní mši Karla GOTTA:
"Tuhle fotku jsem musela udělat. Ten pohled mne dostal, když zazněla poslední píseň Už z hor zní zvon a lidé odešli, zůstal tiše sedět v katedrále jeden člověk... rozjímal sám se sebou, možná vzpomínal na Karla ... možná promlouval s Bohem. Člověk, který republiku proslavil po celém světě a také zůstal fajn chlapem ... Jaromír JÁGR."
(foto + zdroj: Lenka Benešová) (LJ)

13. 10. 2019

KAREL GOTT - O2 Arena Praha 2018 LIVE (Charlotte Ella Gottová)

             

13. 10. 2019

Proslov Jiřiny Bohdalové 

Počítej tam se mnou. Miluji tě, vzkázala Bohdalová

Byla to ale herečka Jiřina Bohdalová, která dostala mistrovo povolání se s ním jménem všech přátel a rodiny rozloučit.

„Nápad ale opsal ode mě. Byli jsme celoživotní kamarádi. Blízcí si názorem na život i na legraci. Jsem o osm let starší, a tak jsem častokrát rázně přikazovala Karlovi, že to musí být on, kdo se se mnou, až odejdu do jiných sfér, bude loučit. Slíbil mi to. Slíbil – a vlastně jedinkrát svůj slib nesplnil.“

Podle ní totiž Gottovo slovo vždycky platilo: „Vyznával celoživotně pevný řád, vážil si svého vrozeného talentu a nepromarnil ani minutu. Byl neuvěřitelně pracovitý. Přitahoval k sobě vždy doslova celou smečku vynikajících umělců své doby. Muzikantů, zpěváků, herců, režisérů a k tomu mnoho dalších dobrých přátel.“

Bohdalová ve svém proslovu zopakovala i to, že Gott odešel vyrovnaný a smířený od uklizeného stolu. A že po jeho odchodu truchlila celá Evropa, lidé na všech místech, kde Karel během svého života zanechal svou stopu.

„Jen dál žasnu nad výčtem toho, co všechno dokázal. Sluší se poděkovat. Dával lidem radost a chuť do života. Zanechal nádherné písničky. Svůj lahodný tenor a hlavně pak pohodu a úsměv. A to od komedianta není málo. Svými písničkami spojoval celé generace a sbližoval sousedy. A to je na metál.“

Ještě než zazněla závěrečná slova a hradní stráž odnesla rakev s jeho ostatky, dojala Gottova celoživotní přítelkyně přítomné hosty nakonec nadsázkou.

„Karel by mi neodpustil, kdybych svou řeč alespoň maličko neodlehčila. Tak tedy, Karle – počítej tam se mnou a drž mi místo. Mám pro tebe jeden opravdu báječnej židovskej fór. Miluju tě a nejsem v tom sama. Tvoje Bohdalka.“

12. 10. 2019

Zbigniew Czendlik na facebooku
Zbigniew Czendlik na golfu v Mstěticích 18. 9. 2015

Touto modlitbou se rozloučil Zbigniew Czendlik s Karlem Gottem na zádušní mši v Katedrále svatého Víta  

 

11. 10. 2019

Rozloučení s Karlem Gottem 

Kamarádka přinesla kávovou svíčku aby byla jako ta písnička: Já si kávu osladím

8. 10. 2019

CATARING NA MÉ ZAHRADĚ ( Vánoční Tesco )

První auto přijelo v 5:30 a to agregát  a po něm další auta. Cataring mě provoněl barák skrz zeď. V 7:30 se jdu do stanu nasnídat a něco vyfotím. Dva mě pozdravili a řekli, jak se máte, pane domácí.  Nasnídal jsem se s nimi. Zatím jsem doma v teplíčku. Po chvílích se jdu kouknout ven co se tam děje. Neděje se nic, protože všechny jsou na place. Tentokrát se ani nedá sedět venků. Asi se kouknu na televizi a natáhnout se u ní. Tlak mám dobrý při to shonu. Oběd byl až ve 14 hodin. Po 14 hodině sem došli celí filmový štáb se najíst. Tak jsem šel se domů ohřát a stáhnout fotky. Už zůstanu doma v teplíčku, ale bundu si nechám, kdyby něco ode mě potřebovali. Právě jsem se dozvěděl, že tady budou až do půl noci. Tak jsem si svlékl bundu a budu u počítače a dělat na něm. Foto

6. 10. 2019

Karel Gott Sen o Vánocích DVD 

     

Dnes jsem našel DVD s Karlem Gottem a to Sen o vánocích. Tak jsem si ho na chvíli pustil ale doposlechnu si ho později, protože si musím něco udělat a koukat dva golfové turnaje v televizi na Golf Channelu

4. 10. 2019

In Erinnerung an Karel Gott (14.07.1939- 01.10.2019) MDR

Karel Gott & Charlotte Ella Gottová - Srdce nehasnou 

3. 10. 2019

Svíčky u fotky Karla Gotta.

 Těžko bych se dostal na Smíchov do ulice Nad Bertramkou k domu Karla Gotta a tam zapálil svíčku. Dnes ráno jsem pověsil Českou vlajku a pod ní jsem dal fotku Karla Gotta a zapálil jsem u ni 2 čajové svíčky.

2. 10. 2019

Úmrtí Karla Gotta  

Před polednem jsem se dozvěděl od mé kamarádky že zemřel Karel Gott. Tak jsem se naobědval a doma jsem se koukl na seriál Policie Hamburk. Po skončení jsem si dal na  DVD Kdyby tisíc klarinetů s Karlem Gottem a pleadou herců a zpěváků ze Semaforů    

26. 9. 2019

Bedřich Smetana Libuše 1968 s Reném Tučkem 32 ( zemřel v srpnu 2017) a Hanou Janků

 René Tuček 

René Tuček s manželkou 

záznam  představení (premiéry) před 51 lety z Brna (7.9.1968) Je to unikát 7.9.1968!!! Byla jsem tam tehdy....nezapomenu do smrti.....jinak, když si najdete můj profil,tak jsem tam včera dala i jiné nahrávky....po 2 letech jsem ho mohla poprvé slyšet  dřív to vůbec nešlo..... 

Libuše - tehdy 28 letá Hana Janků.... byla to světová zpěvačka... už taky není mezi námi.....byla fantastická Turandot... najděte si na YouTube....

 

a Renému tehdy bylo 32 let....

Text, který jsem dostal od manželky Reného Tučka 

ZDE 

5. 7. 2019 

Mému kamarádovi Tomášovi Slávičkovi ukradli kolo Scott z auta 

Dnes ve 4 ráno mi kdosi ukradl kolo Scott z auta v Praze. Zrovna v plné sezóně. Prosím o sdílení.

22. 7. 2019

Oběd na Golf Resortu Black Bridge

Dnes jsem dopoledne volal caddieho jestli nechce přijet ke mně než pojede do Sýrovic a caddie mě řekl že přijede na oběd. Tak jsem se pomalu chystal na oběd. Najednou jsem slyšel auto, jak zastavuje a koukl jsem kdo to je a on to caddie. Tak jsem mu řekl Mstětice nebo Black Bridge a caddie řekl Black Bridge. Tak jsem si vzal peníze, fotoaparát a legitimaci do auta a vyjeli jsme. Sedli jsme si na terasu a tam u barového stolku seděli dva a caddie mě naznačoval něco kdo to sedí u toho stolu, ale já jsem říkal, tak mě to řekni kdo to je. Objednali jsme si jídlo a caddie mě ho ukázal na internetu, ale já měl jiné brýle a neviděl jsem na to. Po zaplacení a jetí domů. Doma mě řekl, že to byl Daniel Landa.  Fotky 

14. 7. 2019

Setkání v Babiččině Besedě

Na dnes jsme měli domluveno s rodinou brachy ze se sejdeme v Babiččině Besedě na kávu. Tak jsem zamluvil stůl.  Z domova jsem vyšel po půl třetí, abych tam byl dřív než oni. Seděli jsme v salonku. Já jsem si dal vuřta na pivě a bracha Vít a Eva si dali kávu a dort. Chvíli jsme si tam poseděli. Po zaplacení jsme ještě šly se kouknout na Zahrádku kina a pozdravit je tam. Tam jsme si také chvíli pobili a popovídali. Rozloučili jsme se a já šel domů a vít s rodinou šli k babičce pro auto Ladu, která tam v kočárku spala. Já jsem si myslel, že Klárku přivezou k Babičce, ale zjistil jsem, že už tady byla a že dnes jela s otcem k druhé babičce. Eva mě řekla, že mě to psala ale já jsem si myslel to jinak. To nevadí, že jsem Ladu ani Klárku neviděl. Foto  

14. 7. 2019

Neteř Lada a Tomášek 

 Neteř Lada 11 měsíců 

 Tomášek sláví jeden rok 

14. 7. 2019

Karolína Nováková

  Karlička Nováková 

Dnes by slavila svůj svátek babička Karolína, která byla ze tři sester manželů Berty a Josefa Lukešů. Ty měli malí podnik v Karlíně a vyráběli fíbrová těsnění do aut. Když jsem se narodil tak se mnou jezdila na rehabilitaci a i mě hlídala, když matka chodila do práce a to už do Ústředního geologického ústavu. O prázdninách byla se mnou dva měsíce v Mariánských Lázních na golfu, když matka hrála golf a jezdila za námi jen na víkend. Když měla dovolenou tak tam s námi byla. Od roku 1964 hlídala i brachu. Foto    

5. 7. 2019

Před sváteční výlet Cyrila a Metoděje

                  

Na čtvrtého a pátého jsme měli domluveno s Jiřím Smetanou, že si uděláme výlet do Karlových Varů a Mariánských Lázní. Ve čtvrtek pro mě přijel. Původně chtěl přijet až v devět ale já jsem ho přesvědčil, aby přijel v osm hodin, abychom nejeli v takovém horku. Přijel a já jsem nasednul a vyjeli jsme. U Rokycan u pumpy jsme si dali kávu a ulevili jsme si na další cestu.  Jiří Smetana měl domluveno s kamarádem že mu vymění olewj v autě. Tak jsme k němu zajeli. Já jsem se chtěl zastavit na hrobečku Hanuše Goldscheidera a Jiří Smetana mě řekl že jsme daleko a že bychom se museli vracet. Tak jsem to kvitoval a řekl že bychom se tam mohli zastavit až druhý den pojedeme z Mariánských Lázních. Od opraváře mě vytáhnul na oběd do Lipovky ( hotel lesní restaurace www.lipovka-hotel.cz ) tam jsme se výborně najedli. Po jídle jsme se vydali do Sýrovic, kde jsme se vyspali. Než jsme šli spát tak jsme jeli na Rohozec se kouknou na jeho kamaráda. Tam jsme si dali karbanátek s braborem. Jeho kamarád v garáži porcoval maso. Naporcované maso nesl manželce a já jsem ho pozdravil, tak to maso dal do lednice a přišel si k nám na chvíli sednout. Po snědení karbanátku jsme jeli do Sýrovic se vyspat. Druhý den po snídaní jsme jeli na Karlovarské golfové hřiště se kouknout. Tam jsme zjistili že je turnaj   CHERVÓ PARTNERS CUP¨2019. Tak jsme si tam na chvilku sedli a dali jsme si čaj džus a já čaj. Nqěco málo jsem tam nafotil a pozdravil jsem se panem Rudolfem Rulákem, který mě řek jestli jsem si tam dal něco k snídaní s hráči, tak jsem mu řekl že jsme už snídali doma. Z Karlových Varů jsme se přesunuli do Mariánských Lázní. Stavěli jsme se na Driving Range u Rudli Nechanického, kde jsme si dali pití. Jiří Smetana mě odvezlo do klubovny a odjel za kamarádem do města a já jsem se šel pozdravit s děvčaty v recepci, kteří mě řekli pane Hradecky vy jste se přijel zase na Bygbít k Kočičce a Pejskovi. Tak jsem jim řekl že jsem to ani nevěděl a že jsem tam jen na chvíli. Na chvíli jsem se posadil na zahrádce ke stolu kde seděla babička Karlička aby měl přehled kdo jde hrát. Po chvíli se tam objevil Jiří Smetana a také se tam na chvíli  posadil. Já jsem se tam mezitím seznámil s manželi, kteří mluvili česky ale mezi sebou německy. Tak jsem se ji  nesměle optal vy jste Češi a žijete v Německu ä paní mě na to řekla že je Česka a její muž Němec. Tak jsem ji řekl že  její muž umí dobře Česky. Rozloučili jsme se a nasedli do auta a jeli do Plzně na Židovský hřbitov na hrob Hanuše Goldschidera.  V Klánovicích jsme se stavěli v nově otevřené Letní zahrádce. Která je v KC Nová Beseda, kterou provozuje Babiččina Beseda. Fotky        

25. 6. 2019

Svatí Marek, Matouš, Lukáš a Jan

 Matouš s andělem, Marek s lvem, Lukáš s býkem, Jan s orlem

23. 6. 2019

Křtiny Lady

Eva s dcerou Ladou 

Ráno jsem si připravil videokameru, fotoaparát a náhradní baterku. Kouknul jsem i na radar a na Norské počasí a zjistil jsem, že ve Slaném má být odpoledne 25 C° a zataženo. Caddie Jiří Smetana přijel ve 13 hodin a já jsem nasedl a vyjeli jsme a vyjeli jsme do Slaného. Ve Slaném jsem ten kostel našel docela brzo. Naštěstí jsme brzo našli i místo k zaparkování a šli jsme si na chvíli sednout na venkovní terasu Pivovaru Antoš a dali jsme si cocacolu Late a caddie si dal lívanečky. Já  jsem zavolal brachovi, že jsme už u kostela a že sedíme v Pivovaře Antoš. Bracha mě řekl, že tam budou do půl hodiny opravdu do pul hodiny tam byli. My jsme zaplatili ašli jsme k nim a začal fotit. Sešlo se to tak rychle že jsem ani nezaregistroval, že přišel pan farář a profesionální fotografka. Šli jsme do kostela a já jsem zjistil že není tak tmavý jak mě říkal bracha a že tam mohu fotit bez blesku. Čekali na varhaníka. Farář říkal co se bude dít. Několik minut jme seděli a byla malá mše. Po mši jsme přešli k křtícímu stolu, kde Ladu pomazal  olejíčkem a pokřtil svěcenou vodou. Klárka farářovi držela knihu že který četl a modlil. Po křtu jsme se vydali do Javanta, kde bylo pohoštění. Jak jsem se dozvěděl tak bylo zavřeno a byli jsme tam je samí. Asi v půl sedmé jsme se rozloučili a jeli jsme domů. já jsem měl nápad jet na Mělník a na Mladou Boleslav, abychom nejeli přes Prahu. Do Mladé Boleslavi jsme nejeli a jeli jsme na Starou Boleslav a Brandýs a přes Zápy do Klánovic. Fotky  Fotky profesionálky a Víta         


Veslé Velikonoce 


16. 4. 2019

Klávesnice k velikonocům 

Dnes jsem dostal poštou klávesnici, kterou jsem si koupil k velikonocům a kterou jsem si hned zapojil sám

9. 4. 2019

Úterní výlet do Mladé Boleslavi

S caddiem Jiřím Smetanou jsme si domluvili na dnes výlet a že ho mám vymyslet. Tak jsem si vymyslel golf a hřbitov v Mladé Boleslavy. Kolem 8 hodiny caddie Jiří Smetany dorazil a vyjeli jsme do Mladé Boleslavi. Za Zapy jsme zjistili že sjezd na dálnici je uzavřený. Tak jsme museli přejed dálnici a jet až k Horným Počernicím a teprve vjet na dálnici do Mladé Boleslavi. Dojeli jsme do Mladé Boleslavi, tam zase já jsem trochu rumcal, protože jsem si myslel, že napřed jedeme na hřbitov a potom na golf se najíst. Dojeli jsme na golf, kde jsme si dali hemenex. Po snídani jsme nasedli do auta a jeli jsme na hřbitov se kouknout na hrob mé tety a strýce. Z hřbitova si caddie vymyslel kam si zajedeme na kávu. Dojeli jsme do Benátek nad Jizerou na náměstí. Tam mě řekl caddie nevidíš někde cukrárnu, kde bychom si mohli dát tu kávu. Nikde jsem cukrárnu neviděl a řekl jsem caddiemu aby objel náměstí a vyjel z Benátek nad Jizerou a podjel dálnici a jel na golf. Dojeli jsme na golf. Tam lido prázdno. Tak jsem ptal recepční, jestli si tam můžeme dát kávu a recepční řekla, že ano. Dozvěděl jsem se že přes týden nevaří jenom o víkendech, že přes týden tam chodí málo golfistů. Z golfu jsme jeli přes Lisou nad Labem abychom nemuseli zase jet přes Horní Počernice. To také bylo drama s caddiem. Protože v jedné vesnici Lisá nad Labem byla doprava ale caddie jel do leva. Zase mě nadával že neumím číst cedule. Tak se obrátil a jel se kouknou jestli mluvím pravdu. Zase jsem měl pravdu já. Tak jsem mu dal výchovný pohlavek a řekl jsem mu, že od teď to beru do ruky já a že pojede podle mě. To jsme měli i navigaci. Tak jsme jeli přes Starou Boleslav Brandýs nad Labem. V Mstěticích na golfu jsme se stavěli na druhý kávě a moučníku. Po zaplacení jsme jeli domů. Cestou mě řekl že jsme jeli zdlouhavě. Tak jsem mu řekl, že to nevadilo a že to bylo hezké. Foto                      

7. 4. 2019

Dnes na Golf Resortu Black Bridge

 Golf Resort Black Bridge 

Odpoledne ke mně přijel caddie a vyrazili jsme na Golf Resort Black Bridge. Cestou jsme se stavěli v Bille pro kloset papír. Po nákupu jsme vyrazili na Golf Resort Black Bridge. Sedli jsme si na terasu a objednali jsme si kávu cocacolu a koláč. Já jsem, vzal fotoaparát a nafotil jsem si pár fotek na 18 greenu. Po zaplacení jsme vyjeli k domovu. Cestou jsme se stavili pro pizzu a rohlík v nově otevřené Pizzerii v Klánovicích. Foto    

6. 4. 2019

Výlet do Skansenu v Přerově nad Labem  

Asi v devět hodin jsem volal caddiemu kdy přijede a tipnul mě to. Za chvíli jsem dostal SMS s automatickým sdělením ʺNyní jsem zaneprázdněn zavolám Vám zpět pozdějiʺ. Tak jsem si říkal co se to děje. Než jsem se z té SMS vzpamatoval tak se otevřeli dveře a v nich caddie. Tak jsem se pomalu doobléknul a vzal jsem novou baterku do fotoaparátu, legitimaci do auta a fotoaparát a vyjeli jsme do Přerova nad Labem do Skansenu.  Dojeli jsme na místo a před skansenem několik nákladních aut a hlídač. Tak jsem si řekl, že tady jsou filmaři a kdoví jestli nás tam pustí. Pustili nás a šly jsme. Obešli jsme chalupy, ve kterých to bylo vyzdobené velikonočně. Došli jsme k dolním chalupám, kde byli ozdobené stromky vánočně vše to bylo bílé. Tak jsem si to nafotil v povzdáli. Z WC vyšla paní, která tu dekoraci dělala a řekla, že tam můžeme jít tak jsme tam šly a vše jsem si to nafotil. Než jsem tam šel tak jsem se ji optal co tam se bude točit. Ta paní mě řekla, že to točí   Francouzi. Děj se odehrává v Petrohradě. Tak jsem si to vše nafotil zblízka. Byl tam dětský kolotoč houpačky a aréna pro poníky. Potom jsme šly se kouknout na školu. Ze školy jsme šly k autu a jeli jsme do Mstětic na golf se najíst. Sedli  jsme si ke stolu a najednou jsem viděl číšníka, jak nese cocacolu a kávu a to dvakrát. Tak jsem si říkal komu to nese, protože jsme tam byli jen mi. Pochvíli mě to došlo, kdo to nám objednal. Objednala nám to bývalá servírka, která se letos přemístila na recepci. Po jídle jsme nasedli do auta a jeli domů. Foto  Fotky Jiřího Smetany             

8. 1. 2019

Na nákupu na Černém Mostě

Náplň filtru Fluval 105

Dnes jsme s caddiem Jiřím Smetanou byli si koupit příslušenství do filtru akvária. Po nákupu jsme se stavěli na Golf Resortu Black Bridge na obědě. Já jako vždy jsem tam si nafotil několik fotek. bylo mě divné že na 18 jamce není vlajka. Tak jsem se ptal proč není vlajka na 18 jamce a dozvěděl jsem se že se hraji jen některé letní jamky. Po zaplacení jsme nasedli do auta a jeli domů. Foto


Šťastný a veselí Nový rok 2019