Klánovický uličník

 

Klánovický uličník

Zajímá vás, podle čeho je pojmenovaná vaše ulice a jak se vaše bydliště jmenovalo v minulosti? Odpoví vám klánovický uličník!

Informace čerpáme zejména z publikace M. Laštovky a V. Ledvinky Pražský uličník, z klánovické kroniky a dalších historických pramenů.
Pokud máte ve svém rodinném archivu další informace k názvům veřejných prostranství, pošlete nám je na urad@praha-klanovice.cz. Rádi tento seznam budeme aktualizovat.

fotkaŘada klánovických ulic byla přejmenována po roce 1974, kdy byla naše městská část připojena k Praze a bylo nutno vyřešit duplicity na celoměstské úrovni.
Dlouhá řada veřejných prostranství získala tehdy jméno po vesnicích a obcích ležících okolo Hradce Králové.
V 80. letech zas některé ulice získaly pojmenování podle obcí v jižních Čechách.


A

 • Aranžérská (před rokem 1974 Smetanova) – pojmenování zmiňuje jeden z učebních oborů na místním učilišti. Před připojením Klánovic k Praze název připomínal českého hudebního skladatele 19. století, mj. autora oper Libuše nebo Prodaná nevěsta.
 • Axmanova (před rokem 1974 Dvořákova) – název připomíná Emila Axmana, českého hudebního skladatele, historika, archiváře a spisovatele. Před rokem 1974 ulice nesla název po českém hudebním skladateli 19. století, autorovi opery Rusalky nebo symfonie Z Nového světa.

B

 • Bělečská (před rokem 1974 Jungmannova) – odkazuje na ves Běleč nad Ohří ležící na východ od Hradce Králové. Před rokem 1974 název připomínal českého filologa, lexikografa, spisovatele a překladatele. Kolem něj se vytvořila skupina českých obrozenců, která je nazývána Jungmannovou básnickou a vědeckou školou. Patřily k ní významné osobnosti české vědy a literatury té doby jako František Palacký, Jan Evangelista Purkyně, František Ladislav Čelakovský a další.
   
 • Blešnovská (před rokem 1974 Foerstrova a Mozartova) – pojmenování připomíná vesnici Blešno v Královéhradeckém kraji. Název je vytvořen chybně, správně by měl znít Blešenská. Před rokem 1974 byla ulice rozdělena na dvě části – část odkazující na českého hudebního skladatele Josefa Bohuslava Foerstera a rakouského klasicistního hudebního skladatele a klavírního virtuosa Wolfganga Amadea Mozarta.
   
 • Boušova (před rokem 1974 Nerudova) – název pravděpodobně odkazuje na místního obyvatele J. Boušeho, který byl za druhé světové války vězněn v nacistickém koncentračním táboře. Před rokem 1974 ulice připomínala Jana Nerudu, českého básníka, prozaika, novináře, dramatika, literárního a divadelního kritika, vůdčí osobnost generace májovců.
   
 • Bydžovská (před rokem 1974 Fibichova) – název připomíná východočeské město Nový Bydžov u Chlumce nad Cidlinou nebo obec Starý Bydžov u Nového Bydžova. Před rokem 1974 šlo o odkaz na českého hudebního skladatele 19. století Zdeňka Fibicha.

Č

 • Černilovská (před rokem 1974 Gorkého) – pojmenováno podle vesnice Černilov v Královedvoreckém kraji. Před rokem 1974 název odkazoval na Maxima Gorkého, ruského spisovatele, básníka a revolucionáře, průkopníka socialistického realismu.
   
 • Čibuzská (před rokem 1974 Haškova) – jméno odkazuje na vesnici Číbuz u Smiřic v Královedvorském kraji. Název ulice je vytvořen chybně – správně by zde mělo být dlouhé i. Před rokem 1974 zde byl připomínán český spisovatel Jaroslav Hašek, mj. autor románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.
   
 • Čmelická (před rokem 1974 Partyzánská) – název byl pravděpodobně vytvořen z názvu vesnice či usedlosti, není však známo, o kterou se jedná. Před rokem 1974 pojmenování připomínalo ozbrojence, který není součástí pravidelné armády.

D

 • Divecká (před rokem 1974 Krátká) – pojmenováno podle vesnice Divec v Královehradeckém kraji. Před rokem 1974 název vycházel z charakteru ulice.
   
 • Dobřenická (před rokem 1974 Havlíčkova) – název připomíná ves Dobřenice, ležící jihozápadně od Hradce Králové. Před rokem 1974 název odkazoval na faktického zakladatele české žurnalistiky Karla Havlíčka Borovského, politicky patřícího do druhé generace národních buditelů.
   
 • Dohalická (před rokem 1974 Mařákova) – jméno vychází z názvu vesnice Dohalice ležící na severozápad od Hradce Králové. Před rokem 1974 byl takto připomínán Julius Eduard Mařák, český malíř, krajinář, kreslíř a grafik druhé poloviny 19. století.

H

 • Habrovská (před rokem 1974 Hálkova) – přesný význam názvu není jasný, buď odkazuje na název neznámé obce nebo na druh stromu. Před rokem 1974 pojmenování připomínalo Vítězslava Hálka, českého básníka, prozaika, dramatika, literárního kritika a publicistu, představitel májovců. Bývá spolu s Janem Nerudou označován za zakladatele moderní české poezie.
   
 • Holekova – tato hraniční ulice mezi Prahou a Středočeským krajem je pojmenována po šestajovickém občanovi, dlouholetém tajemníkovi místního národního výboru Eduardu Holekovi. 
   
 • Holohlavská (před rokem 1974 Sukova) – název odkazuje na vesnici Holohlavy v Královehradeckém kraji. Před rokem 1974 ulice připomínala Josefa Suka staršího, českého skladatele, houslistu a pedagoga. Bývá považován za jednoho ze zakladatelů české hudební moderny.

CH

 • Chatařská – název odkazuje na převládající typ zástavby v této oblasti. 
   
 • Chudoměřická (před rokem 1974 Gagarinova) – název připomíná vesnici Chudeřice u Chlumce nad Cidlinou. Pojmenování je utvořeno chybně – správně mělo znít Chudeřická. Obec Chudoměřice neexistuje. Před rokem 1974 ulice připomínala sovětského kosmonauta Jurije Alexejeviče Gagarina, který jako první člověk vzlétl do vesmíru, obletěl Zemi a po 108 minutách opět přistál.

J

 • Jeníkovická (před rokem 1974 Rybalkova) – pojmenování odkazuje na vesnici Jeníkovice u Třebechovic pod Orebem. V Jeníkovicích je golfové hřiště Na Vrších. Před rokem 1974 ulice připomínala sovětského vojevůdce ukrajinského původu Pavla Semjonoviče Rybalka, velitele tankové armády za druhé světové války. Tanky pod jeho velením dorazily do Prahy dne 9. května 1945, několik hodin po podpisu druhého aktu bezpodmínečné kapitulace nacistického Německa v Berlíně.

K

 • K Rukavičkárně (před rokem 1974 Fučíkova) – název odkazuje na zdejší továrnu na rukavice. Před rokem 1974 pojmenování ulice připomínalo komunistického novináře, literárního a divadelního kritika a překladatele, popraveného nacisty pro účast v protinacistickém odboji. Po roce 1948 se stal ikonou komunistické ideologie.
   
 • Karla Křížka (před rokem 1997 Ďurišova) – název odkazuje na prvního starostu Klánovic. Před rokem 1997 název pravděpodobně odkazoval na místního obyvatele tohoto jména. Názor, že jméno připomínalo Júlia Ďuriše, slovenského komunistického politika, ministra zemědělství a financí, je zřejmě mylný.
   
 • Ke Kostelíčku – odkazuje na to, že ulice směřuje ke kostelu nanebevzetí Panny Marie. Název má ulice od roku 1997, kdy oficiálně vznikla.
   
 • Ke Znaku (před rokem 1974 Vrbenského) – název připomíná někdejší výrobnu razítek družstva Znak Klánovice. Před rokem 1974 název odkazoval na Bohuslava Vrbenského, českého novináře, politika a stomatologa. Patřil k zakladatelům Federace českých anarchistů, byl poslancem a ministrem za neodvislé socialisty a nakonec komunistickým poslanecem, předsedou prvorepublikového Svazu přátel SSSR.
   
 • Krňovická (před rokem 1974 Dimitrovova) – pojmenování připomíná obec Krňovice u Třebechovic pod Orebem, ležící na východ od Hradce Králové. Před rokem 1974 název odkazoval na bulharského komunistického politika Georgi Dimitrova. V 30. letech byl v lipském procesu obviněn ze zapálení říšského sněmu v Berlíně, posléze byl osvobozen.
   
 • Krovova (před rokem 1974 Zdeňka Nejedlého) – původ pojmenování není jasný, snad podle sovětského partizána Krova nebo Krovova. Před rokem 1974 název odkazoval na českého komunitického politika, historika a hudebního vědce Zdeňka Nejedlého.
   
 • Kuchařská (před rokem 1974 Křížkovského) – pojmenování zmiňuje jeden z učebních oborů na místním učilišti. Před rokem 1974 název připomínal Pavla Křížkovského, českého hudebního skladatele, hudebního pedagoga a katolického kněze.
   
 • Kunčická (před rokem 1974 Bohumíra Šmerala) – název odkazuje na vesnici Kunčice v Královéhradeckém kraji. Před rokem 1974 pojmenování připomínalo Bohumíra Šmerala, rakouského a československého politika a novináře, předsedu československé sociální demokracie a zakladatele Komunistické strany Československa.

L

 • Libčanská (před rokem 1974 Vrchlického) – název připomíná vesnici Libčany ležící západně od Hradce Králové. Před rokem 1974 pojmenování odkazovalo na Jaroslava Vrchlického(vlastním jménem Emila Jakuba Fridu), českého spisovatele, básníka, dramatika a překladatele. Jeho monumentální dílo, obsahující všechny žánry literární tvorby, patří k jednomu z nejbohatších a nejvšestrannějších v české literatuře.
   
 • Libřická (před rokem 1974 Marxova) – jméno vzniklo z názvu vesnice Libřice u Hradce Králové. Před rokem 1974 pojmenování připomínalo německého filozofa Karla Marxe, teoretika socialismu a komunismu, autora děl jako Komunistický manifest nebo Kapitál.
   
 • Lochenická (před rokem 1974 Antonína Zápotockého) – připomíná vesnici Lochenice ve východních Čechách u Hradce Králové. Název nápadně připomíná vinořskou ulici Lohenická, která zas odkazuje na vesnici na Pardubicku. Před rokem 1974 název odkazoval na komunistického politika Antonína Zápotockého, druhého „dělnického“ prezidenta po Klementu Gottwaldovi, státníka, který je spojen se zvěrstvy jako je měnová reforma v roce 1953, aktivní účast na zatčení a odsouzení Rudolfa Slánského nebo politické vraždy a nezákonné procesy 50. let.
   
 • Lovčická (před rokem 1974 Čechova) – odkazuje na vesnici Lovčice ležící západně od Chlumce nad Cidlinou. Před rokem 1974 název připomínal Svatopluka Čecha, českého básníka, prozaika a cestovatele druhé poloviny 19. a začátku 20. století, autora příběhů o panu Broučkovi a jeho podivuhodných cestách.

M

 • Malá Smidarská – název odkazuje na obec Smidary, která leží ve východních Čechách u Nového Bydžova. Název podle sousední ulice nese od svého vzniku roku 1997.
   
 • Malšovická (před rokem 1976 Erbenova) – připomíná bývalou obec Malšovice, která je dnes součástí Hradce Králové. Před rokem 1976 název připomínal Karla Jaromíra Erbena, významnou osobnost českého národního obrození a literárního romantismu, archiváře, spisovatele, básníka, historika či sběratele pohádek. Jeho nejznámějším dílem je Kytice. Genealogové a další badatelé používají Erbenův Autentický ukazatel ulic a náměstí i čísel domovních král. hl. města Prahy dle nového, starého i nejstaršího číslování, vydaný roku 1870. Jedná se o převodník pražských čísel popisných z r. 1805 na tehdy nová čísla orientační včetně názvů ulic.
   
 • Medinská (před rokem 1974 Leninova) – původ současného názvu je neznámý. Před rokem 1974 název odkazoval na Vladimíra Iljiče Lenina, komunistického politika a revolucionáře. V letech 1917–1923 byl de facto vůdcem Sovětského svazu. Občanská válka, která probíhala v době jeho vlády si vyžádala až 12 milionů převážně civilních obětí. Nabalzamované Leninovo tělo leží v mauzoleu na Rudém náměstí v Moskvě.
   
 • Mechovka (před rokem 1974 Raisova a Koněvova) – dnes název připomíná blízkost Klánovického lesa. Před rokem 1974 byla ulice rozdělena na dvě části. Jedna byla pojmenována po Karlu Václavu Raisovi, českém prozaikovi, představiteli literárního realismu a tzv. venkovské prózy, autora Zapadlých vlastenců. Druhá část nesla jméno po Ivanu Stěpanovičovi Koněvovi, sovětském vojevůdci, veliteli Rudé armády na východní frontě, osvoboditeli koncentračního tábora Auschwitz. Po druhé světové válce mj. předsedal soudu s Lavrentijem Berijou, velel brutálnímu potlačení Maďarského povstání v roce 1956, velel také sovětským vojskům v období stavby Berlínské zdi.

N

 • Nad Šestajovickým potokem – název odkazuje na potok, který teče podél této ulice. Pojmenováno v roce 2022.
   
 • Nám. Hedviky Vilgusové – pojmenování připomíná Hedviku Vilgusovou, významnou českou malířku dětských knih, mimořádně plodnou ilustrátorku publikujících v časopisech pro děti a mládež od 80. let 20. století až do smrti v roce 2007. Žila a pracovala v Klánovicích.
   
 • Nepasické náměstí (před rokem 1974 náměstí Svornosti) – název odkazuje na Nepasice u Blešna, obec ležící na východ od Hradce Králové. Před rokem 1974 pojmenování oslavovalo svornost lidu při boji za svobodu.
   
 • Nové dvory (před rokem 1974 Alšova) – dnes ulice odkazuje na lesní samotu tohoto jména, kterou najdeme v západní části Klánovického lesa. Před rokem 1974 připomínala Mikoláše Alše, českého malíře a ilustrátora, klasika výtvarného umění 19. století.

O

 • Obědovická (před rokem 1974 Antonína Slavíčka) – pojmenováno podle vesnice Obědovice, která leží jihozápadně od Hradce Králové. Před rokem 1974 jméno odkazovalo na českého impresionistického malíře.

P

 • Pilovská – původ názvu je neznámý, pravděpodobně jde o název vsi v okolí Hradce Králové. Před rokem 1974 nebyla pojmenována.
   
 • Plačická (před rokem 1974 Václava Noska) – pojmenováno podle vesnice Plačice, která je dnes součástí města Hradec Králové. Před rokem 1974 jméno odkazovalo na českého komunistického politika, jednu z klíčových osobností KSČ mezi roky 1941–1953. V letech 1945–1953 vykonával funkci ministra vnitra.
   
 • Podlibská (před rokem 1974 Stanislava Kostky Neumanna) – původ názvu je neznámý, pravděpodobně jde o název vsi v okolí Hradce Králové. Před rokem 1974 název připomínal českého básníka a prozaika.
   
 • Probluzská (před rokem 1974 V Zákoutí) – pojmenováno podle vesnice Probluz, která leží severozápadně od Hradce Králové.

R

 • Radíkovická – ulice nese název podle obce Radíkovice, která se nachází zhruba 10 km západně od Hradce Králové. Žije zde 190 obyvatel.
   
 • Riegrova – ulice je pojmenována po českém politikovi z 19. století Františku Ladislavu Riegrovi, vůdčím představiteli staročeské strany, poslanci českého sněmu, říšské rady a členu panské sněmovny. V minulosti byla tato ulice součástí Libřické. Zajímavostí je, že název ulice Riegrova byl před rokem 1974 v Klánovicích použitý u ulice Utěšilova.
   
 • Rodovská (před rokem 1974 Makarenkova) – název odkazuje na vesnici Rodov, která se nachází severně od Hradce Králové. Před rokem 1974 jméno připomínalo sovětského pedagoga Antona Sejonoviče Makarenka, organizátora pracovní kolonie pro mladé provinilce a vedoucího dětské komuny.

Ř

 • Řepečská – ulice je pojmenovaná podle obce Řepeč, která leží nedaleko Tábora v jižních Čechách.

S

 • Sendražická (před rokem 1974 Jiráskova) – odkazuje na ves Sendražice, která leží severně od Hradce Králové. Před rokem 1974 ulice připomínala českého spisovatele Aloise Jiráska.
   
 • Slavětínská (před rokem 1974 Hlavní) – název připomíná bývalou ves s tvrzí Slavětice, která zanikla v období třicetileté války. Jde o chybný přepis jména, název by měl správně znít Slavětická. Před rokem 1974 pojmenování odráželo fakt, že se jedná o hlavní klánovickou komunikaci.
   
 • Smidarská (před rokem 1974 Engelsova) – název odkazuje na vesnici Smidary, která leží ve východních Čechách u Nového Bydžova. Před rokem 1974 název připomínal Bedřicha Engelse, který byl společně s Marxem autorem materialistického pohledu na společnost.
   
 • Smiřická (před rokem 1974 Švermova) – název připomíná město Smiřice, které leží ve východních Čechách u Jaroměře. Před rokem 1974 pojmenování odkazovalo na českého komunistického politika Jana Švermu, který zemřel v období Slovenského národního povstání.
   
 • Smržovská (před rokem 1974 Fügnerova) – pojmenování vychází z názvu vesnice Smržov, která leží u Hradce Králové. Před rokem 1974 název připomínal spoluzakladatele spolku Sokol z 19. století Jindřicha Fügnera. Spolek vybudoval společně s Miroslavem Tyršem, prosadil tykání mezi členy a oslovení "bratře", zasloužil se o výstavbu první sokolovny v Praze. Zemřel v pouhých 43 letech.
   
 • Sobětušská (před rokem 1974 Ležácká) – ulice je pojmenována po vesnici Sobětuš v Královehradeckém kraji. Před rokem 1974 název připomínal obec Ležáky u Pardubic, kterou v rámci hedrichiády nacisté srovnali se zemí.
   
 • Srnečkova (před rokem 1974 U Lesa) – název pravděpodobně vychází z pojmenování lesního zvířete, před rokem 1974 název zohledňoval polohu ulice u lesa.
   
 • Stádlecká – jde o název vesnice Stádlec v jižních Čechách, jihozápadně od Tábora.

Š

 • Šlechtitelská (před rokem 1974 byly odlišně pojmenovány dva úseky komunikace Brigádnická a Máchova) – pojmenování připomíná, že v ulici sídlil šlechtitelský podnik Sempra. Před rokem 1974 názvy odkazovaly na brigádníky a na českého romantického básníka a faktického zakladatele moderní české poezie Karla Hynka Máchu.
   
 • Štamberk – místo údajně pojmenováno po obci, která zde bývala a zanikla v období švédských válek v 17. století.

T

 • Trávnická (před rokem 1974 Janáčkova) – pojmenování odkazuje na ves Trávník, která leží jihozápadně od Hradce Králové. Před rokem 1974 název připomínal českého hudebního skladatele Leoše Janáčka.
   
 • Třebechovická (před rokem 1974 Běchovická) – název připomíná město Třebechovice pod Orebem, které leží východně od Hradce Králové. Před rokem 1974 pojmenování vycházelo z názvu sousední obce.

U

 • U Besedy (před rokem 1974 Škroupova) – odkazuje na polohu ulice u kina a restaurace Beseda. Před rokem 1974 název odkazoval na českého hudebního skladatele, autora české hymny.
   
 • U Riviery – pojmenování připomíná legendární lázně, které fungovaly v letech 1922–1948. Lázně byly neformálně nazývány Klánovická riviera. Pojmenováno v roce 2022.
   
 • U Trativodu (před rokem 1974 Nádražní) – pojmenováno podle zařízení k podzemnímu odvodňování zamokřených pozemků. Název vychází z toho, že zde takové zařízení v minulosti bylo. 
   
 • Úprkova (před rokem 1974 Brožíkova) – název ulice připomíná českého malíře folklorních motivů Jožo Úprku nebo jeho bratra a sochaře Františka Úprku. Před rokem 1974 zde byl připomínaný český malíř Václav Brožík.
   
 • Utěšilova (do roku 1974 Riegrova, do roku 1997 Rákosiho) – ulice se jmenuje podle Rudolfa Utěšila, významné klánovické osobnosti. Podle Utěšilových návrhů byly realizovány mj. první klánovické vily nebo místní lázně. Před rokem 1974 název odkazoval na předního českého mladočeského politika Františka Ladislava Riegera, před rokem 1997 ulice připomínala maďarského komunistického politika a velitele Rudé armády v Maďarské republice rad Matyáse Rákosiho.

V

 • V Březině (před rokem 1974 Talichova) – pojmenování vychází z blízkosti Klánovického lesa. Před rokem 1974 název připomínal významného českého dirigenta 20. století Václava Talicha.
   
 • V Cestkách (před rokem 1974 Žižkova) – název odkazuje na cesty mezi jednotlivými parcelami. Před rokem 1974 pojmenování připomínalo husitského vojevůdce Jana Žižku.
   
 • V Jehličině (před rokem 1974 Sokolská) – jméno vychází z blízkosti Klánovického lesa. Před rokem 1974 název připomínal českou vlasteneckou a tělovýchovnou organizaci Sokol.
   
 • V Jezevčinách (před rokem 1974 Zelenečská) – pojmenování vychází z blízkosti Klánovického lesa. Před rokem 1974 název zmiňoval nedalekou obec Zeleneč.
   
 • V Koutku (před rokem 1974 Na Struze) – vychází z umístění ulice v rámci Klánovic. Před rokem 1974 zřejmě odkazoval na pomístní pojmenování.
   
 • V Olšině (před rokem 1974 Jirenská) – název vychází z blízkosti Klánovického lesa. Před rokem 1974 název zmiňoval sousední obec Jirny.
   
 • V Pátém (před rokem 1974 Rudé armády) – odkazuje na úsek lesa, který patřil Lichtensteinům a který byl na počátku 30. let 20. století rozparcelován pro výstavbu rodinných domů. Před rokem 1974 název připomínal název sovětské armády, která osvobodila větší část českých zemí od nacismu.
   
 • V Soudním (před rokem 1974 Tyršova) – název ulice není známý, bývala v ní četnická stanice. Před rokem 1974 pojmenování připomínalo českého obrozence německého původu, který se společně s Heinrichem Fügnerem zasloužil o založení české tělovýchovné jednoty Sokol.
   
 • V Trninách (před rokem 1974 Lesní) – název vycházel a vychází z blízkosti Klánovického lesa.
   
 • V Žáčku (před rokem 1974 Boženy Němcové) – pojmenování pravděpodobně připomíná fakt, že se v ulici nachází mateřská škola. Před rokem 1974 název odkazoval na českou spisovatelku z 19. století Boženu Němcovou, mj. autorku knihy Babička.
   
 • Vodojemská (před rokem 1974 Resslova) – odkazuje na blízký zdroj vody. Před rokem 1974 název připomínal česko-německého spisovatele a vynálezce Josefa Ludvíka Františka Ressela, který se proslavil objevem lodního šroubu.
   
 • Volšovská (před rokem 1974 Xaverovská) – název zřejmě připomíná obec Volšovy, která leží v západních Čechách nedaleko Sušice. Před rokem 1974 pojmenování odkazovalo na nedalekou ves.
   
 • Voňkova (před rokem 1974 Šafaříkova) – ulice připomíná Václava Voňka, místního obyvatele zavražděného nacisty na jaře 1945. Před rokem 1974 nesla ulice jméno po Pavlu Josefu Šafaříkovi, vědce v oboru slavistiky, který žil od roku 1833 v Praze.
   
 • Votavova (před rokem 1974 Komenského) – pojmenování připomíná Slávka Votavu, místního obyvatele, který byl zabit nacisty na jaře 1945 ve věku 19 let. Před rokem 1974 byla ulice pojmenována podle „učitele národů“ Jana Ámose Komenského.
   
 • Všestarská (před rokem 1974 Puškinova) – název vychází z jména vesnice Všestary, která leží nedaleko Hradce Králové. Před rokem 1974 šlo o připomínku ruského dramatika a básníka romantického období Alexandra Sergejeviče Puškina.
   
 • Výravská (před rokem 1974 Šestajovická) – připomíná vesnici Výrava u Hradce Králové. Před rokem 1974 odkazovala na sousední obec.

Z

 • Za Břízami (před rokem 1974 Mánesova) – název odkazuje na blízkost Klánovického lesa. Před rokem 1974 název připomínal českého výtvarníka Josefa Mánesa.
   
 • Zádražanská (před rokem 1974 Počernická) – pojmenováno podle vesnice Zadražany, která leží severně od Chlumce nad Cidlinou. Mylně je zde uvedeno dlouhé á v první slabice. Před rokem 1974 název odkazoval na Horní Počernice.
   
 • Zájezdská – název odkazuje na osadu u města Česká Skalice.
  Pojmenováno v roce 2022, v minulosti se pro tento úsek ulice zvykově používal název Slavětínská.

Ž

 • Želkovická (před rokem 1974 Lidická) – pojmenováno podle vesnice Želkovice, která leží severně od Hradce Králové. Před rokem 1974 odkazovala na obec zlikvidovanou nacisty v období heydrichiády.