Historie Klánovic Pamětní deska na škole

 

Pamětní deska na zdejší Masarykové základní škole 

Nepamatuji se v jakém roce tady odkrývali pamětní desku která připomíná že ve zdejší škole sídlil ve dnech 23 – 26. Září 1938 během mobilizace hlavní štáb CS Armády v cele s hlavním velitelem Arm. Gen. Ludvíkem krejčím. Také si nepamatuji jestli při té příležitosti byl doprovodní program, kdy tady vystupovala dívčí kapela Lentilkss, Jiří Korn, Augustín Bubník a pojmenovaní tenisových kurtů na KURTY KARLA KOŽELUHA  Foto

Doplnění  od Jaroslava Loserta    

Buď zdráv Tomáši,

gratuluji Ti k fotce pamětní desky na M ZŠ. Zapátral jsem mezi pamětníky a aktéry té doby a tak, díky jim, mohu doplnit datum jejího odhalení: 16.9.2000. Bylo to v době prvního funkčního období pana starosty Oldřicha Hanzala.

Fotka je naprosto perfektní a je vidět, že jsi si s ní dal práci.

Přeji Ti hodně podobně zdařilých a minulost i současnost Klánovic zachycujících fotografií.

Hodně zdraví a dobré čočky!

Jaroslav Losert.

Vyňatek Z historie tenisu 

- III. současná éra Sokola Klánovice od znovuobnovení v roce 1967, dodnes :

 Až po jistém uvolnění totalitního tlaku Ing. Ladislav Hrabal s Jindrou Karasem se odvažují svolat v únoru 1967 schůzku za účelem znovuobnovení klánovického tenisu. Na tuto výzvu přichází na dvacet občanů Klánovic, především mladých. Je ustaven oddíl tenisu při místní Tělovýchovné jednotě. Během několika týdnů se oddíl značně rozrůstá. Vstupuje i Míla Kocourek, který je ještě v roce 1967 zvolen předsedou a tuto funkci úspěšně vykonává neuvěřitelných téměř 25 let. Se svými nejbližšími spolupracovníky Karlem Kinštem a Františkem Černíkem se mu daří na devastovaném pozemku bývalého tenisového areálu vést oddíl nejen k postupné výstavbě 4 kurtů a klubovny, ale i k závodní činnosti, i péči o mladé tenisty v zavedené "školičce".
 Za tuto dlouholetou úspěšnou činnost bylo Mílovi Kocourkovi uděleno Českým tenisovým svazem (prezidentem Ing. Janem Kodešem) nejvyšší vyznamenání „Medaile Karla Koželuha“ (kopie tohoto vyznamenání je vyvěšena v klubovně areálu).
 V r. 1991 se Míla Kocourek ze zdravotních důvodů vzdává funkce předsedy oddílu a jeho nástupcem se stává člen výboru p. Oldřich Zobač.
 V následné době se oddíl dostává do obtížné existenční situace v souvislosti s uplatněnými restitučními nároky na část pozemku (oblast kurtů "1", "2" a "3"), které předložil pan Jiří Pelhřimovský (z rozhodnutí finančního odboru ONV Praha-východ ze dne 22.12.1960 byl původním vlastníkům pozemek zestátněn - vládní nařízení č.15/1959 Sb. a proveden převod této nemovitosti na Tělovýchovnou jednotu Sokol Klánovice). Novému výboru se nedaří situaci řešit a oddíl stojí před písemným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 18.9.1993: "Žalovaná TJ Sokol Klánovice je povinna uzavřít se žalobcem Ing. Jiřím Pelhřimovským (syn) dohodu o vydání věci do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozsudku … a to ve stavu v němž se nachází" (výměra 2 521 m2 ). K tomuto rozhodnutí je podáno odvolání k Městskému soudu v Praze. Na sobotu 10.12.1994 je svolána mimořádná členská schůze oddílu do klubovny, kde je členstvo seznámeno s tímto soudním rozhodnutím, a že za pět dní (ve čtvrtek 15.12.1994) se koná odvolací řízení u Městského soudu v Praze, pro které však v odvolání oddíl nepředložil už žádné vážnější nové důkazy. Po bouřlivé diskusi vkládá členská schůze další osud do rukou Ing.Ladislava Hrabala, kterého pověřuje za oddíl dalším vedením sporu. Důvody k jeho pověření jsou, že zná historii klánovického tenisu a jako soudní znalec se spíše orientuje při soudních jednáních. Ten si vybírá za spolupracovníky bratra Karla Hrabala a prof. Josefa Němečka.
 Na odvolací řízení je připravena nová strategie, mj. shromážděny důkazy o různé historii stavby kurtů č. 1 a 2, a kurtu č.3 (západního). Nečekané se přeci jen stává skutečností a odvolací Krajský soud zrušuje rozsudek I.stupně a vrací věc k dalšímu řízení (došetření) Obvodnímu soudu pro Prahu 9, což pro klánovický tenis tehdy vlastně znamenalo prodloužení možnosti jeho existence.
 Nastává šestileté údobí tvrdého soudního restitučního sporu, na kterém se např. za tuto dobu vystřídaly tři soudkyně. Při soudních řízeních jsou mj. promítány i videokazety o devastovaném stavu areálu v roce 1967 a přizváváni klánovičtí tenisoví pamětníci jako další svědkové. Důsledností a vytrvalostí zástupců odílu se tak postupně vyrovnává úvodní převaha žalující strany. V nastálé patové situaci, za odborné a ekonomické podpory MÚ Klánovice (především starosta p. Oldřich Hanzal a zástupce starosty JUDr David Dušek), se nakonec přeci jen po deseti letech trvání sporu daří dosáhnout dohody smírem za korektního finančního vyrovnání. V úterý dne 12. září 2000 ve 13.30 hodin bylo na Obvodním soudu pro Prahu 9 soudně stvrzeno usnesení, že majitelem tenisového areálu zůstává Tělovýchovná jednota Sokol Klánovice!
 V návaznosti na tuto euforii proběhlo dne 16.září 2000 slavnostní pojmenování klánovického tenisového areálu na „Kurty Karla Koželuha“ za účasti senátora J.Pavlaty, poslankyně Vlasty Štěpové a představitelů obce.

 

Nebyl jsem daleko od mých vzpomínek na tuto událost a vzpoměl jserm si na to a napsal jsem to