Smetana Jiří

Smetana Jiří 

Narodil jsem se v roce 1946. Absolvoval jsem střední zemědělskou školu a Vysokou
školu ekonomickou. Pracoval jsem na městském úřadě, jako podnikový ekonom, učitel
ekonomických předmětů, jako pracovník ústředního orgánu jsem se podílel na zavedení
trhu a soukromého podnikání v oblasti řemesel, drobné výroby a služeb již před pádem
režimu 1989 a také na vyčlenění těchto provozů z obecně připravené kuponové metody
do přímých prodejů - malé privatizace v období transformace, soukromě jsem podnikal s
restituovaným zemědělským majetkem, pracoval ve firmě zaměřené na obchod a
ekono-mické poradenství.

S Tomášem Hradeckým jsem se dal dohromady při pohřbu svojí tchyni Heleny Novákové, na který přišel se s ní rozloučit. Na pohřbu jsem se od něj dozvěděl že mu zemřela matka Vladimira Nováková Hradecká ( Dadula). Vozil jsem ho po jeho aktivitách, hlavně na golf. Jezdil jsem s ním i jinam na výlety, které jsme vymysleli. Vždy na golfu i jinde jsem potkával s ním svoje kamarády, které jsem dlouho neviděl. I jsem mu pomáhal na zahradě a potom jsme jeli někam na výlet.  Fotky