O autorovy Jiřímu Smetanovi

O autorovi 

 0

* 9. 5. 1946 

† 4. 1. 2021

Narodil jsem se v roce 1946. Absolvoval jsem střední zemědělskou školu a Vysokou

školu ekonomickou. Pracoval jsem na městském úřadě, jako podnikový ekonom, učitel

ekonomických předmětů, jako pracovník ústředního orgánu jsem se podílel na zavedení

trhu a soukromého podnikání v oblasti řemesel, drobné výroby a služeb již před pádem

režimu 1989 a také na vyčlenění těchto provozů z obecně připravené kuponové metody

do přímých prodejů – malé privatizace v období transformace, soukromě jsem podnikal s

restituovaným zemědělským majetkem, pracoval ve firmě zaměřené na obchod a

ekonomické poradenství.

Byl jsem dvakrát vyhnán jako dítě se zemědělskými rodiči z majetku v roce 1952 a 1953

v rámci komunistického běsnění, potřetí na přelomu tisíciletí vítězi „sametové revoluce