Historie Klánovic 3

 

 

 


Historické fotky Klánovického golfu (sportovní revue) 

 Před klubovnou v Klánovicích: sekční šéf Dr. J. Schiezsl, pí Z.M. Havránková (místopředsedkyně Golf Clubu Praha) vysl. R. Künzl – Jizerský, šk. rada Dr. R. Kalivoda a sekr. Ing Charvát

18 green

 Diváci sleduji soutěž o nejdelší drive

 Ze soutěže o nejdelší drive v Klánovicích

Předsednictvo všesportovního výboru v Klánovicích Zleva Pí. Sl. Tonderová, Dr. Kallműnzer, prof. Pelikán. Dr. Tonder. Ing. Charvát a Ing. Papež

 Hano Tonder vítěz Mezinárodního amatérského mistrovství, přejímá pohár T. G. Masaryka Zleva H. Tonder, Ing Charvát, pí O. Machová, baron František Ringhofer

K. Hynek (G. C.  Třemšín) přejímá 2 cenu Mezi. amat. Mistrovství z rukou O. Machové (Brno) a předsedy Golfového Svazu bar. Fr. Ringhofera   

Po rozdělení cen: Zleva J. Bečvář, H. Tonder, pí. K. Linhartová, pí O. Machová, pí. Vaňková, Dr. K. Vaněk, K. Hynek

Finále začíná: Vpředu oba soupeří H. Tonder, K. Hynek

Na 1 geeenu

Caddies pražského Golf Clubu prohlížejí se zájmem mistrovské poháry  

  Z pánského mistrovství: Hano Tonder, který úspěšně obhájil titul. Hraje na 3 jamkovišti  

 Mezinárodní golfové mistrovství v Klánovicích Vítěz H. Tonder na 3 jamkovišti

 Před greenem 

 Skupina členů karlovarského golfu při návštěvě Josefa Truhláře v Klánovicích v roce 1952:  Waldert, Štětina. Suchánek, Venzara, Soukal, Štětinová, Červenka, Řezačová, Mochová, Robětín, Červenková, Mikutová, Müller, M. Chlapec, J. Chlapec. Štětina ml. p. Truhlář, sourozenci Mikutovi

Josef Truhlář greenkipr z Klánovic

Pan Truhlář byl tady v Klánovicích greenkipr. O hřiště se staral jako o svou zahrádku. Každý den 18 greenu bičoval s bambusovou tyčí, aby se rosa dostala do hlíny, aby se dostala ke kořenům trávy. Potom vyjel sekačkou a ty greeny sekal. Tráva se má sekat suchá, aby byla učesaná a ne rozcuchaná. Rozcuchaná tráva je, když se seká za mokrá. Když tady v Klánovicích golf skončil tak pan Truhlář bydlel v caddiehouse kam se přestěhoval, když opustil baráček u hájovny kam jsem s matkou chodil k němu na návštěvu a popovídat. Potom jsme za ním a jeho manželkou chodili do vily vedle zahradnictví a KC Nová Beseda. Vždy když jsme k nim přišly, tak paní truhlářová dělala cmundu a rovnou z pánve jsme ji dostávali. Nevím, jestli tam byli v nájmu.

PS: Podle svědectví Prokopa Sedláka to setkání Členů Karlovarského golfového klubu s panem Josefem Truhlářem zařídil Josef Charvát (rodák z Klánovic)