Historie Klánovic 1

 

 

Svěcení školy v Klánovicích arcibiskupem Dr Kašparem 23. 6. 1935

Událost z roku 1935

Z archivu svého dědečka, pana Vladimíra Nováka, nám pan Tomáš Hradecký poslal vzácné snímky. Pocházejí z 23.6.1935 s přípisem, že se jedná o svěcení klánovické školy. Žádnou další zmínku k této události se nám do uzávěrky nepodařilo dohledat. Nenajde se informace v některém z klánovických domácích archivů?

Střípky z minulosti:

V minulém Zpravodaji jsme zveřejnili fotografie, které nám z archivu svého dědečka poskytnul pan Tomáš Hradecký. Na fotkách je zachycena událost z roku 1935, svěcení klánovické školy. Paní kronikářka zalistovala klánovickou kronikou a informace doplnila.

Společenský večer v Besedě

15. června 1935 v sále Besedy promluvil o významu slavnosti jubilea samostatné obce zdejší p. Josef Nevařil, berní ředitel v. v., načež byl pořádán zábavný společenský večer za účinkování operní pěvkyně Lídy Klímové, Jirky Šponara – klavírního virtuosa, Slávy Grossmanna – populárního pražského písničkáře, Emila Glaase – hudebního a humoristického imitátora, atd.

Průvod a svěcení Masarykovy školy

V hlavní den oslavy, 23. června, konán byl ráno po obci rozšířenou kapelou Fr. Skořepy ze Šestajovic budíček. V 9 hod. byla sloužena slavnostní mše svatá ve zdejší kapli. V 10 hod. 30 min. byl uvítán slavnostně Jeho Excelence arcibiskup pražský Th. Dr. JUDr. Karel Kašpar na hranici obce starostou jejím, pak družičkami u kaple, načež chrámový sbor ¨kostela karlínského zazpíval chorál. V 10 hod. 45 min. nastoupena cesta za krásného počasí a tak četného domácího i okolního obecenstva, že toho zde nikdo nepamatoval, průvodem s hudbou k Masarykově škole. Arcibiskup vykonal obřad svěcení, prohlédl si zařízení a výzdobu školy, promluvil k četným zástupům, načež byla všemi vyslechnuta čsl. hymna, kterou zahrála hudba z balkonu. Obřad skončil poděkováním světiteli.

Promenádní koncert a divadelní představení

Dopoledne konán byl promenádní koncert. Od 12 hod. 30 min. účastnilo se 70 pozvaných a přihlášených osob společného oběda v Lázních. Poslední částí oslavy bylo divadelní představení, konané odpoledne téhož dne v sále Besedy. Děti zdejší zahrály pohádku se zpěvy, tanci a živým obrazem. Čistý výnos slavnosti 600 korun odevzdán byl k zakoupení školního rozhlasového přijímače. 

Z klánovické kroniky psané panem Jaroslavem Laušmanem vypsala Jolana Fuchsová, kronikářka

text převzat z Klánovického Zpravodaje června 6, červenec srpen  7- 8  2020