Loreta Golf Club Pyšely

 

Rozhovor s Tomášem Slavíčkem

Loreta Golf Club Pyšely se rozhodl svěřit výchovu juniorských golfistů do rukou Slavíček Golf Academy. Ta působila od roku 2008 pod jménem Zbraslav Golf Academy v Prague City Golf Clubu na Zbraslavi a v současné době její tréninky navštěvuje přes 100 dětí. Zárukou vysoké kvality výchovy, je jméno nezdolného propagátora juniorského golfu Tomáše Slavíčka i Head Pro akademie, Petra Štrougala. Požádali jsme Tomáše Slavíčka, aby nás seznámil s koncepcí akademie a jejími plány na Loretě.

Tomáši, vím, že se v oblasti juniorského golfu pohybuješ dlouhou dobu a tvá akademie na Zbraslavi patří v České republice k těm největším. Co tě přimělo rozšířit své pole působnosti o novou pobočku v Loreta Golf Cluby Pyšely?

Důvody byly dva. Ten zásadní a podstatný je to, že jsme si od počátku našeho jednání s panem prezidentem Křížkem i s Tebou takzvaně padli do oka. Když jsme Vám oběma s Petrem Štrougalem představovali naši koncepci a vizi rozvoje mládežnického golfu, cítili jsme oba, že naplnění našich vizí lze jen ve spolupráci s rezortem. Dost jsem v životě v golfu zažil a v mládežnickém golfu zvlášť a proto sázím dnes na jediné: Nelze budovat nic bez oboustranné důvěry, pochopení a seriózních vztahů. Obě strany jistě nesou svá rizika, obě strany jistě mají svá know how, ale to vše půjde bokem, když obě strany nebudou mít stejný cíl. V případě Golf Clubu Loreta Pyšely, zájem o přátelský a pro rodiny s dětmi přívětivý klub, pro nás výzva se na tomto společném cíli podílet a v budoucnu vybudovat silné centrum výuky mládeže, kde najdou své místo děti a mládež, které se golfu chtějí věnovat na vysoké sportovní úrovni, ale i děti, které se golfu budou věnovat pouze rekreačně. V dnešní době, plné rizik, nevím o ničem zdravějším a pro rodinu přitažlivějším, než spolu trávit čas na golfovém hřišti.

Ten druhý důvod je ryze pragmatický. Nebudeme zastírat, že rezort na Zbraslavi prochází nelehkým obdobím a nechceme, aby se to týkalo i našich dětí a jejich rodičů. Ještě chci poopravit tvou otázku, kde zmiňuješ slovo pobočka. Golf Academy Loreta Pyšely není a nebude nikdy žádnou pobočkou Zbraslavi. Je to plnohodnotné centrum výuky a věřím, že to už letos ocení Vaši členové i noví členové naši akademie. Už letos postavíme společně družstvo do 14 let a 16 let do Mistrovství ČR družstev.

Mohl bys prosím stručně popsat filozofii tvé akademie systém práce s mládeží?

Moje filozofie, se kterou se snad plně ztotožňuje i celý náš skoro 15 členný tým trenérů a odborných pracovníků je, ve stručnosti, následující. Naučme děti chodit na golfové tréninky tak, jako na všechny ostatní zájmové kroužky nebo na tréninky jiných sportů. Děti se musí na trénink těšit, musí tam nalézt „svého pana trenéra“, své kamarády. Našim úkolem je, abychom s dětmi pracovali komplexně, tedy nejen je učit golfovým dovednostem, ale vysvětlit jim i rodičům, že je nutná kompenzační a kondiční příprava, že bude nutné do budoucna využívat i sportovního psychologa a fyzioterapeuta. Snažíme se tedy pojímat sportovní trénink jako něco, co je „zdravé“, co mě „baví“ a v čem chci něčeho           dosáhnout“. Ne každému je dáno být Tigerem Woodsem, ale každý může být slušným golfistou a zejména zdravým sportovcem. Další věcí, o které často mluvím, je výchovný aspekt sportu, v našem případě tedy golfu. V dnešní době, plné rizik z „nepohybu“, drogy apod. velmi lpíme na slušném chování našich členů. Každé dítě /samozřejmě i trenér/ se řídí kodexy Slavíček Golf  Academy, které jsou přísné, ale pro děti potřebné.

Slavíček Golf Academy se nezaměřuje jen na výuku golfu, ale doplňuje ji dalšími doplňkovými aktivitami pro děti. Mohl bys prosím popsat, o jaké aktivity se jedná a jak přispívají k celkovému rozvoji dětí?

Jak jsem uvedl v předchozí odpovědi. Je nepřijatelné, aby dítě hrálo od 5 let golf a neumělo stojku, plavat, jezdit na kole apod. Golfový švih má svá specifika, ale většina lidí hraje celý život jen na jednu stranu a už dnes se setkáváme s tím, že 12 leté dítě má problémy se zády. To je špatně a tomu chceme osvětou mezi dětmi i rodiči předcházet. Součástí tréninků je i kompenzační a kondiční příprava, kterou vede Jirka Fiřt, absolvent FTVS UK a osobní kondiční trenér Kláry Spilkové.

S tím souvisí i naše široká nabídka různých typů soustředění ať už v cizině, pro výkonnostní golfisty, tak v ČR. Jezdím s dětmi více než 10 let pravidelně na týdenní letní soustředění do Myštevse, které je tím opravdovým „pionýrským táborem“. Včetně táboráků, táborových her, bojovek, rozcviček apod. Tam je celý den jen sport, golf, sport a zase golf. Samozřejmě při množství dětí, které máme, musíme organizovat i vysoce sportovní soustředění /obvykle na Darovanském dvoře/ pro děti se single HCP. Těchto soustředění se ročné účastní na 70 dětí.

Na Zbraslavi jsi úspěšně rozvinul spolupráci se základní školou v Lipencích a gymnáziem v Radotíně. Plánuješ bojovat za zavedení golfu do školních osnov i v Pyšelích a okolí?

To je alfa a omega naší práce a naší vize. Ano, je pravda, že řada členů z centra výuky na Zbraslavi chodí do místních základek a ti nejlepší na gymnázium do Radotína nebo na Anglo – německou obchodní akademii do Břevnova. Jde to proto, že s těmito školami úzce spolupracujeme, učili jsme golf i pedagogy, včetně ředitelek. Vždy jsem měl sen, že se pokusíme oživit systém sportovních tříd, které tady za komunistů byly a fungovaly. Řada sportů se k tomu dnes vrací. Před 12 ti lety jsem stál u zrodu vzniku Tréninkových center mládeže v ČR, dlouhá léta jsem byl předsedou komise mládeže v České golfové federaci, ale obecně se tomu moc v českém golfu nedaří. Jedině tam, kde je osvícený majitel rezortu, který nám otevře dveře do škol v místě i v okolí, tak tam můžeme s našimi plány uspět. Víme, že toto bude první krok, který budeme spolu s Jakubem Važanským – šéftrenérem centra na Loretě a s šéftrenérem celé akademie, panem Petrem Štrougalem, absolvovat

Na co konkrétně se rodiče a hlavně jejich děti mohou těšit v roce 2013 v Loreta Golf Clubu Pyšely?

Radši bych nic nesliboval. Chceme začít s pravidelnými a vysoce odborně vedenými tréninky. Chceme začít i tím, že se sejdeme se všemi dětmi a jejich rodiči, abychom jim „nás“ představili. Chceme pokorně přispívat k rozvoji vnímání mládežnického golfu na Loretě i ve školách v místě a v okolí. Těšíme se na to. Doufáme, že společně s rezortem začneme budovat centrum, kam rády chodí děti, jejich rodiče nám důvěřují a budou li chtít začít hrát golf i oni, tak budeme rádi stát u jejich prvních golfových krůčků.

Jsou rodiče, kteří mají se svými dětmi “sportovní“ záměry a potom skupina rodičů, kteří jen chtějí, aby si jejich dítě tento sport vyzkoušelo. Jak přistupujete v akademii k těmto dvěma odlišným skupinám?

Ze všeho o čem jsme spolu teď mluvili, vyplývá, že ne ní důležité, jaká je motivace dítěte hrát golf. Každý, kdo hraje golf má jinou motivaci. My musíme ve spolupráci s dítětem, jeho rodiči a trenérem hledat pro něj to optimální. Rád říkám, není nejdůležitější naučit hrát děti skvěle golf, důležitější je, aby hrály golf celý život a přivedly k němu třeba i své rodiče nebo, v pozdější době, i své ratolesti.

Ale abych odpověděl konkrétně. Ano, věnujeme se oběma skupinám stejně, tedy s plným trenérským a pedagogickým zaujetím. Nikde není napsáno, že vynikající golfista může začít třeba až v 15 letech.

Tomáši, děkuji za rozhovor a přeji dětem na Loretě hodně radosti z golfu!