Historie golfu

Historie golfu

Řečeno slovy klasika, „už staří Římané“ se pomocí hole trefovali do míčku: jejich hra se jmenovala paganika a někteří ji pokládají za prazáklad golfu. Od paganiky byly odvozeny další podobné hry, které se ve středověku provozovaly v zemích evropského kontinentu.  Sice se v nich stejně jako v golfu odpaloval míček, jenž měl zasáhnout vzdálenou metu, chyběl v nich ale podstatný golfový prvek -  jamka. To skotští pastevci odpalovali kameny na přírodních hřištích s písečnými dunami a spasenou trávou, dráhami jim byly králičí stezky a trefit se snažili do jamky – golf byl na světě! Sportovní historikové tvrdí, že v oblasti okolo městečka St. Andrews se hrál už kolem roku 1400.

St. Andrews

Město St. Andrews


V 15. století byla hra mezi skotským lidem natolik rozšířená, že ji král zakázal, protože jeho družina se golfu oddávala častěji a raději než vojenskému výcviku. Z prvního písemného záznamu o golfu víme, že roku 1457 byl zakázán dokonce výnosem parlamentu, lid toho však zřejmě příliš nedbal, protože tento i další podobné zákazy byly posléze zrušeny. Během 16. století golf ve východním Skotsku pevně zakořenil a stal se oblíbeným i v nejvyšších kruzích, šlechtických a královských. Za první známou golfistku je považována skotská královna Marie Stuartovna (1542 – 1587), která znalost hry přinesla i do Francie, kde byla vychovávána.

Trvalo však dalších 150 let, než původně spíš živelná hra získala organizovanou strukturu. První golfový klub, o jehož existenci existují důkazy, vznikl v roce 1744 v Leithu u Edinburghu pod jménemHonourable Company of Edinburgh Golfers (Ctihodná společnost golfistů edinburghských).

Honourable Company of Edinburgh Golfers

Honourable Company of Edinburgh Golfers


Jeho členové vytvořili také první psaná pravidla. V roce 1764 v St. Andrews, kde dnes sídlí věhlasný Royal and Ancient Golf Club (založený ale až v roce 1888), došlo ke snížení normy hřiště z 22 na dodnes trvajících 18 jamek. První golfový klub mimo Skotsko pak vznikl nedaleko Londýna v roce 1766 v Royal Blackheath.

Obrovský rozmach zaznamenal golf v 19. století techniky a tovární výroby, které přineslo převratné ekonomické a sociální změny. Dokud se golfová výbava musela vyrábět ručně (kožené míčky plněné spařeným peřím byly drahé), golf patřil k výsadám bohatých; průmyslově vyráběné hole se železnými hlavami a gutaperčové míčky („gutties“ neboli gumáky) si však mohli dovolit i průměrní lidé. Díky železnici mohli golfisté hrát třeba každý den na jiném hřišti a obliba golfu se tak rozšířila do všech oblastí Velké Británie.

Zatímco ve Skotsku se golfu vesele věnovaly všechny společenské vrstvy, v Anglii zůstávala hra atributem středních a vyšších vrstev, jejíž příslušníci svým členstvím v klubech potvrzovali svou výlučnost. Tato anglická představa o golfu jako o sportu vhodném pro pravého „gentlemana“ se přenesla i do Spojených států amerických. Největší zásluhy o proniknutí golfu do Ameriky jsou připisovány Johnu Reidovi a Robertu Lockhartovi, kteří tam údajně jako první dovezli hole a vybudovali golfové hřiště. S Brity doputoval zelený sport také do Indie (v Bangalore vznikl golfový klub v roce 1820), Jižní Afriky a Austrálie.

John Reid

John Reid
 

První British Open - národní mistrovství, se konalo v roce 1860 (zvítězil Willie Park). Prvním mezinárodním golfovým turnajem se stal Amatérský golfový šampionát Indie a Dálného východu v roce 1893.

Na přelomu 19. a 20. století se začínají objevovat profesionálové, kteří se živí hraním golfu a jeho vyučováním. Zvlášť velký rozmach golf zaznamenává v Americe, kde do roku 1900 vzniklo neuvěřitelných 1000 hřišť (první hřiště o 18 jamkách bylo vybudováno v Chicagu). Hra přitahovala pozornost médií a sponzorů, což výrazně zvyšovalo její kredit. Díky tomu se Spojené státy staly centrem profesionální hry, ačkoli nejprestižnější soutěže zůstaly výsadou Velké Británie. Profesionální golf se dlouho týkal jen mužů, ženský golf zůstal amatérským až do roku 1949, kdy na území USA vznikla Asociace profesionálních golfových hráček.

Ve 20. letech 20. století se zrodil turnajový systém her a hráčským králem se stal Američan Bobby Jones (1902-1971).

Bobby Jones

Bobby Jones
 

V roce 1934 se konal první turnaj Masters v Augustě v Georgii, jehož vítěz získává proslulé zelené sako (zlí jazykové tvrdí, že „nejcennější a nejošklivější sako na světě“).

Zdroj: Prokop Sedlák - Historie golfu, internet

Přečtěte si také o počátcích českého golfu.