Golf 2020

 

 Edward VII 

 Britský princ Edward při návštěvě golfového hřiště v Mariánských Lázních v roce 2005, u pamětní desky zakladatele a jeho prapradědečka, krále Edwarda VII.


Fotky z Erpetu  Zde 1, 2, 3, 4

5, 6, 7

K volnému stažení a použitý do golfových časopisů. 


Chat s  Zbigniew Czendlik na dobrém ránu ČT2  

Tomáš Hradecký: „Doufám že se i podivte na golf a že si zATRENUJETE SI“

Zbigniew Czendlik: „Snad!!!! Loni jsem hrál jen třikrát :-(“

8. 4. 2020

Vážený pane Hradecký 

v souvislosti s otevřením našeho hřiště se množí dotazy na počet hráčů ve skupině. Dle nařízení Vlády ČR ze dne 6.4.2020 je stanoven počet osob ve skupině na dva. Tzn. že pokud jde s hráčem nehrající doprovod musí tento hráč hrát sám. V tomto případě též platí, že nelze uplatnit výjimku pro více osob pro skupinu, pokud jsou členy jedné domácnosti.

Od zítřka 9.4.2020 pro vás otevřeme driving range a tréninkové plochy. Zde je podmínkou dodržet rozestup mezi osobami 2 metry. Hrát bude možné z krytých a umělých odpališť. Travnaté odpaliště otevřeme v průběhu příštího týdne.

 Před klubovnou 21. 5. 2011

Na vaši návštěvu se těší i naše restaurace, která pro vás zajišťuje drobné občerstvení přes vydávací okno. Budeme rádi a věříme, že svým nákupem podpoříte naši restauraci v této nelehké době.

S přáním krásného dne

Tým GCP

7. 4. 2020

Beroun Golf Club z.s

PROHLÁŠENÍ VÝKONNÉHO VÝBORU KLUB


Vážené členky, vážení členové!

 

S velkou radostí Vám oznamujeme, že dnes od 9:00 hod. otevíráme opět golfové hřiště a všechny cvičné plochy.

Vzhledem k mimořádné situaci, která nyní panuje, je otevření samozřejmě limitováno tím, že jsou pro provoz otevřených sportovišť nastavená určitá pravidla a my Vás tímto prosíme o jejich striktní dodržování.
Především jde o to, že flight ( s výjimkou rodinných příslušníků) mohou tvořit max. jen dva hráči. Pokud chtějí využít golfový vozík, musí mít každý hráč svůj ( v případě rodinných příslušníku se domníváme, že mohou být na vozíku po dvou). Praporková tyč na greenu zůstává v jamce. Hráči by se neměli navzájem přibližovat na vzdálenost menší než dva metry a před vstupem na hřiště a po odchodu ze hřiště musí používat roušku nebo šátek k zakrytí nosu a úst. Rozestupy mezi flighty musí být minimálně 10 min. Prosím, netlačte na flight před Vámi. Buďte trpěliví, budeme se snažit s našimi maršály o maximálně plynulý provoz. Na druhou stranu – nezdržujte ostatní, hledejte míče jen po pravidly stanovenou dobu, v případě pomalejší hry – nedohrávejte!!!

V souvislosti s vládním nařízením o zakrývání nosu a úst na veřejnosti bych Vás chtěl všechny požádat o respektování zejména tohoto pravidla a zejména při styku s naším personálem. Rouškou nechráníte sebe, ale ty druhé !!!
Bez roušky nebudete ani moci k výdejnímu okénku na terase a bez roušky na terase nemůžete ani pobývat. Pokud se i přesto budou vyskytovat jedinci, kteří uvedené nařízení nebudou respektovat, výdej na terase uzavřeme úplně. Určitě dříve, než nám ho uzavřou příslušné instituce a s pokutou 3 mil. Kč. Proto prosíme, respektujte toto opatření a na terase a u výdejního okénka buďte pouze po nezbytně nutnou dobu a s rouškou nebo šátkem přes nos a ústa! Ať už si o účinnosti tohoto nařízení myslíte cokoli, buďte ohleduplní.

Co se týká zázemí hřiště – šatny, toalety, sprchy – to musí zůstat uzavřené. Proto prosíme všechny, kdo v mají v šatních skříňkách něco potřebného pro hru nebo v caddy hall hole, aby si vše při první návštěvě vyzvedli a ponechali už u sebe. Podruhé do šaten a caddy hall už nebudou vpuštěni. Jako náhradu za uzavřené toalety jsme již objednali mobilní toalety, které budou klasicky umístěny na hřiště, ale nově i u čistící zóny u klubového domu. U jamky č.1 bude také umístěn výdejní automat na nápoje a sendviče (nezapomeňte na drobné !!!).

A poslední – výbor klubu se usnesl na tom, že po dobu nouzových opatření a vzhledem k drastickému výpadku příjmů v době uzavření hřiště, umožníme v pracovní dny pondělí až čtvrtek rezervaci hracích časů i nečlenům, přičemž pro členy je striktně předem vymezena každou hodinu polovina hracích časů, od pátku do neděle a o svátcích pak všechny. V těchto dnech mohou nečlenové využít pouze časy, které do konce předcházející dne nebudou členy zarezervovány. Věříme, že toto přechodné opatření pochopíte, a proto ho zcela otevřeně publikujeme.
Byli bychom také rádi, kdybyste omezili hru jednotlivců zejména v exponovaných časech. Jistě chápete i tento požadavek.

Přejeme Vám „hezkou hru“ a spoléháme se při dodržování pravidel na Váš nadhled a sebekázeň!

7. 4. 2020

The Open 

S těžkým srdcem musíme poprvé od druhé světové války zrušit Open. Vážíme si toho, že to bude zklamáním pro mnoho lidí po celém světě, ale musíme se během této pandemie chovat zodpovědně a je to správná věc.

Prohlášení od The R&A

Open v roce 2020 bude zrušen

v roce 2020 kvůli současné pandemii Covid-19. Mistrovství se bude dále hrát na Royal St George's v roce 2021.

Open se měl hrát v Kentu od 12. do 19. července, ale bylo nutné zrušit mistrovství na základě pokynů vlády Spojeného království, zdravotnických úřadů, veřejných služeb. a poradci R & A. Je to poprvé od druhé světové války, kdy bylo původní mistrovství golfu, které bylo poprvé zahráno v roce 1860, zrušeno.

149. Open se bude hrát na Royal St George's od 11. do 18. července 2021.

150. Open se bude hrát na St. Andrews od 10. do 17. července 2022 .

"Mohu vás všechny ujistit, že jsme letos prozkoumali každou možnost hraní The Open, ale nebude to možné."MARTIN SLUMBERS, GENERÁLNÍ ŘEDITEL THE R&A

R&A převede vstupenky a pohostinské balíčky zakoupené na mistrovství v roce 2020 na The Open v roce 2021. Kupující, kteří se již do roku 2021 nechtějí (nebo již nemohou) zúčastnit, obdrží plnou náhradu. Další informace o tomto procesu budou včas zaslány přímo kupujícím vstupenek a pohostinství.

Martin Slumbers, generální ředitel The R&A, řekl: „Naší absolutní prioritou je ochrana zdraví a bezpečnosti fanoušků, hráčů, funkcionářů, dobrovolníků a zaměstnanců zapojených do The Open. Záleží nám na tomto historickém šampionátu hluboce a toto rozhodnutí jsme učinili s těžkým srdcem. Oceňujeme, že to bude pro mnoho lidí na celém světě zklamáním, ale během této pandemie musíme jednat odpovědně a je to správné.

"Mohu vás všechny ujistit, že jsme letos prozkoumali každou možnost hraní The Open, ale nebude to možné."

"Existuje mnoho různých úvah, které se týkají organizace velké sportovní události tohoto rozsahu." Spoléháme na podporu tísňových služeb, místních úřadů a řady dalších organizací při pořádání mistrovství a bylo by nepřiměřené klást na ně jakékoli další požadavky, pokud mají mnohem naléhavější priority, se kterými se musí vypořádat.

"V posledních týdnech jsme úzce spolupracovali s těmito organizacemi a také s Royal St George's, St. Andrews Links Trust a dalšími golfovými těly na vyřešení zbývajících vnějších faktorů, a udělali jsme tak hned, jak jen to bylo možné. Jsme vděční všem z nich za pomoc a spolupráci během tohoto procesu.

„Především bych rád poděkoval našim fanouškům z celého světa a všem našim partnerům za podporu a porozumění. V obtížné době, jako je tato, musíme uznat, že sport musí zůstat stranou, aby se lidé mohli soustředit na udržení sebe a své rodiny v bezpečí a zdraví. Zavázali jsme se podporovat naši komunitu v následujících týdnech a měsících a uděláme vše, co bude v našich silách, abychom pomohli golfu projít touto krizí. “

 

Zbývající profesionální a amatérské mistrovství R&A plánované na letošní rok jsou předmětem přezkumu a budeme pokračovat v aktualizaci všech dalších změn.

7. 4. 2020

GOLF CLUB PRAHA

 Black Brdge 

DESATERO PRAVIDEL PRO HRU OD 7.4.2020

  1. Rezervace je prováděna pouze přes recepci klubu tel. 257 216 584.
  2. Odbavování hráčů bude prováděno pouze přes okno u recepce.
  3. Hráči nemusí mít při hře, drivingu a cvičných plochách roušky pokud zachovají odstup 2 metry.
  4. Je zakázána manipulace a dotýkání se praporkové tyče i v případě výběru míčku z jamky. Hráč nesmí jakýmkoliv způsobem dotýkat se vybavení ostatních hráčů.
  5. Je zakázáno manipulovat a dotýkat pohyblivých závad a kolíků označující trestné oblasti. Hráči musí využít pravidlo dropování a to dle pavahy jednotlivých situací.
  6. Hráči mohou hrát v počtu 4 pro jeden startovní čas. Buggy může využívat pouze jeden hráč.
  7. Před započetím hry a po ukončení hry je zakázán fyzický kontakt jednotlivých hráčů (podání ruky, líbání atd.). Výjimka platí pouze pro rodinné příslušníky v přímé linii (otec,syn)
  8. Prostory klubovny, šaten a restaurace budou stále uzavřeny.
  9. Toalety budou otevřené.
  10. Restaurace bude zajišťovat nápoje a lehké občerstvení přes výdejové okno.

Při nedodržování těchto pravidel bude hráč vykázán z areálu golfového hřiště.

Toto opatření může být upraveno dle rozhodnutí a usnesení Vlády ČR

 

Golfová hřiště se otevřou? V úterý, nebo ve středu? „Zprávy z dnešního zasedání vlády se zdají být příznivé, ale zatím musíme být trpěliví a vyčkat na písemné vyhotovení dnešního rozhodnutí, což se nám v minulosti už několikrát vyplatilo. Jsem ve spojení s naší právní komisí a ve chvíli, kdy budeme znát oficiální vyjádření, připravíme naše stanovisko,“ uvedl generální sekretář České golfové federace Aleš Libecajt.

6. 4. 2020

Kodejš pro ČT: Golf je připraven, pravidla budou o něco tvrdší

6. dubna 2020 – haf

 

 Zdeněk kodejš 

Už možná v pondělí odpoledne budou vládou uvolněna pravidla pro využívání venkovních sportovišť, mimo jiné golfových hřišť. Ta by tak i v pokračujícím nouzovém stavu mohla brzy přivítat první golfisty, i když v omezeném režimu. Podle Zdeňka Kodejše, prezidenta České golfové federace, na to golf připravený je.

O uvolnění restrikcí spojených s pandemií koronaviru COVID-19 se mluví od minulého týdne, kdy o otevření některých venkovních sportovišť promluvil jako první Milan Hnilička, šéf národní sportovní agentury.

"Jsem přesvědčen, že golf připraven je. Máme připravena pravidla, nebo jejich změnu, která umožní pohyb i v současné situaci. Základ dalo R&A v St. Andrews, to znamená řídící orgán světového golfu," řekl Kodejš v pondělí po poledni ve vysílání ČT Sport.

Jednotlivé národní golfové federace pak šijí na míru finální pravidla pro dané země, i s ohledem na místní situaci. A někdy ještě přitvrzují.

"A protože golfisté by měli být ve velké většině připraveni pravidla dodržovat, tak nevidím problém v tom, když jim teď dáme na omezenou dobu pravidla o něco tvrdší. Jsem přesvědčeno, že po posledních dvou třech týdnech budou vděční za to, zvlášť v tomto počasí, že na hřiště vůbec mohou," nebojí se Kodejš dodržování dočasných pravidel, které se tak mohou případ od případu, tedy zemi od země, lišit.

Ve Švédsku, které se s koronavirem COVID-19 rozhodlo bojovat jiným způsobem, přitom hřiště vůbec uzavřená nebyla. V Dánsku pak došlo k jejich otevření v minulém týdnu a v nejbližších dnech by to samé mělo podle informací Zdeňka Kodejše nastat také v Rakousku a Německu.

"Jsem přesvědčen, že země, které nejsou ve výjimečně těžkých situacích, jako jsou Itálie nebo Španělsko, tak postupně budou nabíhat na provoz i na golfových hřištích," myslí si Kodejš.

A v jakém režimu to podle něho bude v Česku? "Vypadá to, že náběh bude ve dvou lidech ve flightu, že bude povinné používání roušek a že budou delší odstupy, než bylo obvyklé, to znamená, že mluvíme o deseti minutách mezi flighty. Samozřejmostí je bezkontaktní odbavení."

Dvoumetrové odstupy na hřištích pak znamenají mimo jiné to, že v buggy bude moci jezdit zatím vždy jen jeden hráč. Golfisté se nebudou dotýkat praporkových tyčí ani hrábí a jamky budou méně hluboké, aby do nich míček sice zapadl, ale šel jednoduše vyndat.

 

"Chtěl bych poděkovat především Milanu Hniličkovi, který skutečně opravdu bouchá na všechny dveře a myslím si, že odsloužil obrovský kus práce v posledních dnech. Že se vážně mluví o tom, že se sportoviště, nejen golfová hřiště, ale outdoorová sportoviště otevřou," dodal Kodejš.

6. 4. 2020

Pražská golfová hřiště před zrušením zákazu vstupu na otevřená sportoviště 5.4.2020.

6. 4. 2020

Velikonoce 2020

Moje letošní velikonoční výzdoba

5. 4. 2020

Povolení golfu před velikonocemi 

Skvělá zpráva! Babiš s Prymulou připouštějí hraní golfu už před Velikonocemi

23. 3. 2020

Věříme že oslavíme 115 let Royal Golf Club Mariánské Lázně 

Všichni věříme, že toto obtížné období skončí a oslavíme 115. výročí tak, jak jsme si to naplánovali.
V září uspořádáme pro zástupce Royal Golf Clubů a členy RGCML společný turnaj 115 Anniversary.
K dnešnímu dni potvrdilo svou účast 15 klubů z Austrálie, Nového Zélandu, Kanady, Malty, Skotska a Anglie, které k nám vysílají své zástupce.
Může se zdát, že mluvit v těchto dnech o golfu není vhodné, že bychom se v našich myšlenkách a plánech měli zaobírat něčím jiným. Krize však 
dříve či později skončí a právě takový sport, jakým je golf, bude pro nás tím nejlepším způsobem, jak regenerovat své síly, posílit zdraví, zlepšit psychické rozpoložení a snížit stresovou zátěž.
Buďte hodně zdrávi! A buďte na sebe opatrní!

Na fotografii jsou účastníci z královských golfových klubů v Royal Golf Club Dornoch, Skotsko, v roce 2016.

Nepřehlédnutelnou součástí oslav 115. výročí založení našeho klubu bude zahájení výstavy Historie golfu v České republice.

Po celý měsíc od 14. srpna do 14. září 2020 budou v prostorách naší klubovny vystaveny exponáty z muzea Ypsilon Golf a artefakty ze soukromé sbírky autora muzea Vítězslava Hoffmanna. Expozici doplní historické exponáty z vlastní sbírky RGCML.

Pro každého člena klubu a účastníka turnaje Kings Cup a 115 Anniversary tournament bude připravena brožura věnovaná výroční výstavě s popisem všech exponátů.

Děkujeme našemu partnerovi muzeu Ypsilon Golf a sponzorům oslav 115. výročí založení Royal Golf Club Mariánské Lázně.

  Video z Ypsilonky při otevření golfového muzea a turnaje Czech Hickory Championship 2019

 

19. 3. 2020

 
Lidem chybí přirozený pohyb, míní Wanda. Vymyslela jednoduchou sestavu cviků, kterou zvládnete i na gauči
image

Lidem chybí přirozený pohyb, míní Wanda. Vymyslela jednoduchou sestavu cviků, kterou zvládnete i na gauči

Žijeme ve zrychlené době, kdy neustále bojujeme s nedostatkem času a zapomínáme na to nejdůležitější – přirozený pohyb. S tím souvisí řada dalších problémů ať už fyzických či psychických. Tento problém se netýká jen nás dospělých, ale i dětí a mládeže. Wanda Vorlová přišla s revoluční metodou, která vychází z její dlouholeté praxe. Učí děti i dospělé, jak efektivně využít čas a pohyb.

V čem vidíte největší problém u mladých lidí?

Že hledají hloubku na povrchu. Nemají přirozený pohyb, a proto se více bojí a spěchají. Jsou odtrženi od svého vnitřního zdroje energie, nemají ponětí, kde a jak jej spustit. Často mají vypěstovanou různorodou alergii, protože již nedokáží žít s tím/v tom, co cítí. Neznají hranice, které sice mají tendenci omezovat, ale v rozumné míře přinášejí potřebnou jistotu a spokojenost. Je to takový začarovaný kruh, ze kterého nám může pomoci pouze systém. Lehké doplnění školních osnov o efektivní pohyb, který zvládne kdokoli, ať už je jakékoli konzistence, věku, rozměru a výkonnosti.

Věnujete se mimo jiné také očistným terapiím. Co přesně si pod tím můžeme představit?

Umět tělo vyčistit od všeho, co mu brání v pohybu, ať už uvnitř, nebo zvenčí. Někdo potřebuje „očistit“ protažením, protože ztuhlost na těle jej omezuje. Některým stačí vyčistit hlavu od zastaralých stereotypů, které blokují jejich posun k vysněným cílům. U jiných je blok tak velký, že daná osoba ani žádné vize nemá. Dalším se nedaří zhubnout, byť jedí zdravě.

Každý potřebuje jiný přístup a terapii. Procentuálně se však nejvíce jedná o puštění se a srovnání toho něčeho, co nás „zaneřádilo“, ať už na jakékoli úrovni. Tady je třeba do hloubky jít, vyčistit a bez lpění, trpělivě žit dál. Průběžné výsledky se dostaví v podobě méně nesnází.

Věříte na rituály a co pro vás znamenají?

Věřím na zvyky. Jsou životu nezbytné, vypovídají o disciplíně a trpělivosti a obojího není nikdy dosti. Já osobně s nimi s radostí žiji a různě je obměňuji. Mám jich opravdu mnoho. Tyto však praktikuji skoro denně:

Oční a prstovou jógu min. 3x týdně si masíruji své přijímače a vydavače (hlava, ruce, chodidla), - to pro mladiství vzhled a pohyblivou mysl. A když ležím, dávám si nožky do vyšší pozice, než je sedací ústrojí. Dále se snažím chránit od negativních myšlenek a když už přijdou, v mysli je rovnou gumuji, neboť znám jejich sílu.

Jak na správné držení těla? Máte nějaké praktické tipy?

Představit si, jak chci působit, vypadat a napodobovat to skrze odraz v zrcadle. To je nejrychlejší zpětná vazba na světe.

Osvědčený trik, který dělám stále, i když zrcadlo u sebe nemám. Kdekoli jsem, zasouvám bradu nad klíční kost s pohledem ve výšce očí. Díky tomu předcházím bolestem hlavy, šije a zatuhlosti v oblasti trapézových svalů.

K tomu se snažím mít vzpřímené držení těla a při postoji s uvolněnými koleny tlačit palce u nohou do země. Aniž bych cvičila, mám pevné břicho bez ochablého svalstva. Nebolí mě záda a cítím se sebevědoměji.

Pracujete s dětmi více než 15 let a napsala jste o tom také publikaci. O čem přesně je?

O tom nejpotřebnějším v dnešní uspěchané době: je o řádnému pohybu, který srovnává za pochodu tělesnou schránku, duševno i psychické rozpoložení zároveň.

Děti potřebují všestrannou péči. Proto jsem napsala příruční manuál o Efektivním Využití Času a pohybu (E. V. Č. A ….) aneb prevence do školního systému. Šetříme tím čas a zlepšujeme držení těla, které ovlivňuje všechny aspekty života!

Jedná se o jednoduchou sestavu 6 pohybových pozic, které vycházejí ze 2 základních. Nikterak není třeba se na ně speciálně připravovat či převlékat. Můžete je dělat kdykoli, kdekoli a v čemkoli – ať už stojíte ve frontě, sedíte u jídla nebo ležíte na gauči.

Poradíte ženám pár tipů, jak si pomoci při bolestivé menstruaci bez léků?

Ano, hlavní je práce s vlastním tělem a myslí. Možností je více. Někomu zabírá prohřát danou oblast rukama, představou.

Doporučuji nápoj: výluh z libečku (4 lístky) a hřebíčku (1 ks)

A prstovou jógu, někdo zná pod pojmem mudry. Při velmi silných bolestech, až křečích, postačí spojit tři prsty bříšky (palec, ukazováček, prostředníček), tedy bez prsteníčku a malíčku, které se snažíme nechat natažené. Vydržet v této pozici 15 minut, i přes počáteční mravenčení či znecitlivění. Bolest se zmírní a tím pádem tlak uvolní.

Jak vy sama nejraději relaxujete?

Ve svém klidu, kdy naciťuji jen sama sebe, a ne okolí nebo v náručí drahé polovičky. Dále s dětmi, které prošly mou péčí. Poté na golfu, kdy se procházím upravenou přírodou, kde na mě mohou "útočit" pouze mé vlastní myšlenkové pochody. A když se chci vyřádit, jdu si zahrát beach volejbal, tam se vyřvu a zaběhám si.

3. 3. 2020

Vzpomínka na Antonín Krčmář

 Ivan Paggio Radka Vejšická a Antonin Krčmář ( Mstětice 24. 4. 2010 středoskolský pohár ) 

Čas neúprosně běží. Antonin Krčmář už není mezi námi 8 let. Já si na něj hodně vzpomínám, když někde fotím. To byl můj přítel a učitel. Zde 

23. 2. 2020

Čenda a Tonda jedou spolu na golf

 Čeněk Lorenc a Antonin Ebr 

3. díly 

22. 02. 2020

Harbor Shores Putt  Jack Nicklaus

15. 2. 2020

Tcherpel Roba

Tcherpel Roba, Tomášek Hradecký a Karel Vopička ( Erpet 15. 2. 2015 ) 

Už si nepamatuji kdy mě Zuzana Mašinová Boučková říkala při Dětském turnaji v Erpetu že Roba Tcherpel zemřel. Dnes jsem si na něj vzpomněl, když jsem si prohlížel staré fotky. Jsem rád že mě zasílal staré fotky. Na některých jsem i já a moje přátele. Foto 

13. 2. 2020

Antonin Krčmář

Kolegove Tomášek Hradecký a Antonin Krčmář  ( Casa Serena  Senior Open 2011)

Dnes jsem si vzpomněl na Antonina Krčmáře, a zjistil že tomu bude 8 let co jsem se dozvěděl že zemřel Antonin Krčmář. Antonina Krčmáře jsem zaregistroval na golfu v Mariánských Lázní, kdy matka k němu šla a ptala se ho, jestli je synem Antonina Krčmáře z jezdeckého klubu v Troji. On ji řekl že ano a že je tady i otec. Druhý den ho přivedl, aby si zavzpomínali na mládí jezdeckém klubu Troja. Od té doby jsme se potkávali na hřištích v Karlových Varech a v Mariánských Lázních, a i v Motole, kde byl členem jako my. Po smrti mé matky jsme se víc sblížili, protože jsem začal fotit jako on. Antonin Krčmář byl můj učitel a nejvíc mě naučil jak co a odkud fotit abych měl ty nejhezčí fotky. Vždy kam jsem přijel fotit, tak mě vzal mezi profesionální fotografy a kameramany a vymohl mě i občerstvení a bral mě do místnosti mezi media, kde měli zázemí. Já jsem byl v sedmém nebi. Dali i mě ceduli media. Cest jeho Památce. Tondo každou chvíli si na tebe a tvého otce vzpomínám.        

9. 2. 2020

Neděle po zrušeném Školním Plese

18 green, pohled z terasy Black Bridge 

Dnes jsem šel do Babiččiny Besedy na oběd. Ke mně přijel caddie Jiří Smetana. Při kávě jsem zavolal brachovou tchýni a zeptal jsem se ji jak se daří a ptal jsem se jí jestli ví něco o Školním Plese. Hanka mě řekla že byl zrušen a proč mě to nikdo nezavolal ani nenapsal e-mail nebo SMS abych nechodil. Hanka mě řekla abych to napsal starostce.  Po jídle jsme se stavěli doma pro peněženku, kterou jsem zapomněl. Ještě jsme zajeli na Black Bridge si posedět. Tam jsme si dali kávu a moučník. Já jsem tam potkal členy Golfové Společnosti Újezd nad Lesy Klánovice, kteří hráli Texas dvojíc na simulátorech. Tak jsem je šel pozdravit. Ještě jsme tam chvíli poseděli. Po zaplacení jsme jeli domů. zase byl krásný den na hraní golfu a focení. Fotky      

8. 2. 2020

Oběd na Black Bridge

Dnes jsme byli s caddiem Jiřím Smetanou na obědě na Black Bridge. Dal jsem si kuřecí stejk. Zase tam bylo hodně aut a lidi na hřišti. Po jídle jsme si tam chvíli poseděli. Po zaplacení jsem šel přes terasu a nafotil jsem několik fotek. doma jsem si je stáhnul a upravil. Na chvíli jsem se natáhnul abych byl čilí večer, kdy jdu na školní ples fotit. Když jsem přišel domů tak jsem napsal sefredaktorce toto: "Nedošlo k záměně datumu Školního Plesu. Já jsem tam byl 8. 2. 2020  a tělocvičná Beseda byla zavřená. Čekal jsem tam čtvrt hodiny jestli se tam někdo objeví. Neobjevil se, tak jsem šel domů" Fotky 

3. 2. 2020

Zemřela Jaja Vozková

Jaja Vozková s Prokopem Sedlákem na 4 jamce ( odpališti ) 

Jaja Vozková byla ikonou Lišnického golfu jako já ale celého golfu. Když jsem přijel na hřiště, tak Jaja seděla na terase při kafíčku anebo jen tak. Pozdravili jsme se popovídali si o životě a šly jme po svých, já fotit a paní  Vosková domu dělat

11. 1. 2020

Oběd na Black Bridge

Parkovistě

Dnes jsme byli s caddiem Jiřím Smetanou na obědě na Black Bridge. Potkal jsem tam Petra Mrůzka, který ke mně přišel popřát k Novému roku. Říkal mě, že trénuje na Penanty ( Slovensko). Také jsem se ptal na Filipa a Petr mě řekl, že je a hraje Egyptě. Rozloučili jsme se a já jsem mu popřál hezkou hru protože si šel zahrát. Parkoviště bylo zaplněné a na hřišti bylo plno golfistů. Po zaplacení jsme jeli domů. já jsem se trochu prospal a caddie se koukal na internet na mobilu. Po prospání jsme sedli do auta a zajeli jsme do Babiččiny Besedy na kávu a moučník. Chvíli jsme si tam poseděli. Fotky  

6. 1. 2020

Na Resort golf Black Bridge nová obsluha

 Pavel Trnka

V restauraci zavádějí obsluhu na kolečkových bruslích. Zatím na nich jezdí vedoucí Pavel Trnka. Dnes mě a mého caddieho obsluhoval. Foto  

1. 1. 2020

Novoroční drive na Black Bridge

Pavel Švehla při projevu

Jiří Smetana přijel o půl hodiny dříve. Na golf jsme vyjeli v půl jedenácté. Na golfu jsme si dali čočku. Cvili jsme si tam poseděli. Kolem půl dvanácté se tam scházeli golfisté na Novoroční drive. který byl od třinácté hodiny. Ve třináct hodin zahájil Pavel Švehla a vyzval golfisty před klubovnu. Novoroční drive zahajoval Petr Chajda a po něm šel Pavel Švehla potom chodili další golfisté odpalovat. Mezitím mě volal Karel Vopička, který mě popřál k Novému roku a abych popřál všem zase od něj. Tak jsem to učinil. Ještě  mě řekl že se přesouvají z Lišnice do Hodkoviček, tak jsem mu řekl aby tam zase pozdravoval ode mě. Ještě jsem chvíli fotil. Po chvíli mě začala bolet levá noha, tak jsem si šel sednout a řekl jsem caddiemu že se ještě stavíme v Babiččině Besedě na čaji. Tak jsem zaplatil a rozloučil jsem se a nasedli jsme do auta a jeli k domovu. Foto  

1. 1. 2020

Kalendář 2019

Tento kalendář už je historický a to jen golfový, protože na Smíchově vznikl Erpet Golf Centrum kam chodili golfisté v zimních měsících hrát golf na simulátory turnaje tak i trénovat na Driving Range a takzvaný dvoreček se šestý jamkami. Já jsem tam také chodil a to fotit Dětské turnaje Křty Klíč ke golfovým hřištím, a další tam provozované akce. Z Klánovic jsem vyjížděl každou neděli ráno autobusem na Černý Most a odtud na Smíchovské nádraží a z něho pěšky do Erpetu. Byl jsem tam celé dopoledne a fotil. DLOUHO NA TO BUDU VZPOMÍNAT      

1. 1. 2020

Novoroční pozdrav prezidenta ČGF Zdeňka Kodejše 2020


PF 2020

TOPlist